Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Nowa Droga Wojewódzka Ostrołęka - Wyszków

Długość: 48-52 km (w zależności od wariantu)


Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje budowę całkowicie nowej drogi, która połączy Ostrołękę z Wyszkowem. Planowane nowe przebiegi drogi obejmują odcinki zlokalizowane na terenie powiatów: ostrołęckiego i wyszkowskiego, gmin: Rzekuń, Gaworowo, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków.

Podstawowe cele inwestycji to:
 • stworzenie bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy Ostrołęką a Wyszkowem,
 • poprawa warunków ruchu dla ruchu tranzytowego na kierunku Ostrołęka - Wyszków,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych na terenie gmin Rzekuń, Goworowa, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków.

  Wstępnie przyjęto następujące założenia:
 • początek inwestycji: rondo im. J. Radomskiego w Ostrołęce,
 • koniec inwestycji: węzeł "Turzyn" na drodze S8 w okolicy Wyszkowa ,
 • klasa drogi: G lub GP,
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 11,5 t/oś,
 • skrajnia drogi: minimum 4,5 metra.

 • Zadaniem projektanta będzie określenie:
 • wariantów inwestycji,
 • liczby jezdni ,
 • prędkości projektowej,
 • powiązań z drogami poprzecznymi, dojazdowymi, kształtu skrzyżowań i węzłów,
 • wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

  Poniżej prezentujemy plany przebiegu wariantów z etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

  Plan orientacyjny


  Palny sytuacyjne