Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony


Kontrapas rowerowy na ulicy Marszałkowskiej

na odcinku od pl. Konstytucji do pl. Unii Lubelskiej

Głównymi celami wprowadzenia kontrapasa na ul. Marszałkowskiej pomiędzy pl. Unii Lubelskiej a pl. Konstytucji oraz rozwiązania ruchu rowerowego w obrębie pl. Konstytucji są:
 • Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej dla rowerzystów trasy ruchu od pl. Konstytucji do pl. Unii Lubelskiej,
 • Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych rozwiązań rowerowych w obrębie pl. Konstytucji,
 • Optymalne połączenie projektowanych rozwiązań z istniejącymi oraz planowanymi drogami i rozwiązaniami dla rowerów,
 • Ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego na ul. Marszałkowskiej,
 • Polepszenie warunków komunikacyjnych dla pieszych np. poprzez utworzenie nowych chodników, azyli, skrócenia dojścia do przystanków, poszerzenia przystanków,
 • Polepszenie warunków życia okolicznych mieszkańców poprzez zastosowanie estetycznej i tłumiącej hałas zieleni miejskiej,
 • Podkreślenie charakteru ul. Marszałkowskiej jako ulicy z priorytetem dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego,
 • Stworzenie wzorcowych rozwiązań dla rowerzystów, które mogły by być stosowane na innych ulicach Warszawy w ramach rozwoju sieci rowerowej.
Założeniem koncepcji jest zaproponowanie rozwiązań, które co najmniej spełnią powyższe cele.

Niniejsze opracowanie jest w stadium koncepcji projektowej i ma na celu określenie przebiegu kontrapasa w ulicy Marszałkowskiej w Warszawie pomiędzy Placem Konstytucji a Placem Unii Lubelskiej wraz z określeniem przebiegów ruchu rowerowego w obrębie Placu Konstytucji. Ponadto w niniejszym opracowaniu przedstawione są rozwiązania powiązania projektowanych rozwiązań rowerowych z istniejącymi lub planowanymi elementami komunikacyjnymi na przedmiotowym odcinku.
W wyniku wytyczenia kontrapasa w przedmiotowej koncepcji poddano również analizie m.in. możliwości poszerzenia istniejących peronów przystankowych, utworzenie nowych azyli dla pieszych, utworzenia nowej zieleni miejskiej w obrębie kontrapasa czy zmian w sygnalizacji świetlnej na przebiegu kontrapasa.

Plan orientacyjny 0,991 MB

W dokumencie m.in.:

 • Opis stanu istniejącego
 • Analiza rozwiązań istniejących i projektowanych wg oddzielnych opracowań
 • Diagnoza problemów
 • Identyfikacja potrzeb
 • Proponowane rozwiązania
 • Prognozy ruchu po wprowadzeniu zmian
 • Symulacje ruchu na zmienianym odcinku ul. Marszałkowskiej
 • Szacunkowe koszty

  Przedmiotem opracowania jest koncepcja kontrapasa rowerowego na ul. Marszałkowskiej w Warszawie, od pl. Konstytucji do pl. Unii Lubelskiej wraz z rozwiązaniem ruchu rowerowego w obrębie pl. Konstytucji.
  W ramach umowy wykonano i przekazano na wcześniejszym etapie Zamawiającemu Projekt Koncepcji, który miał na celu identyfikację podstawowych problemów, zaproponowanie wstępnych rozwiązań oraz zainicjowanie dyskusji na temat ruchu rowerowego w obszarze ul. Marszałkowskiej i pl. Konstytucji w Warszawie.
  Jest to opracowanie, które pozwoli Zamawiającemu określić zakres rzeczowo-finansowy inwestycji oraz stanowi wytyczne do przyszłego projektu budowlanego.
 • Stan istniejący - Pl.Komstytucji-Pl.Zbawiciela 11,9 MB  Stan istniejący - Pl.Zbawiciela-Pl.Unii Lubelskiej 11,0 MB  Stan projektowany - Pl.Komstytucji-Pl.Zbawiciela 17,3 MB  Stan projektowany - Pl.Zbawiciela-Pl.Unii Lubelskiej 8,28 MB  Pl. Zbawiciela - wariant I 2,21 MB

  Pl. Zbawiciela - wariant II 14,2 MB

  Przekrój normalny 0,427 MB