Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 10

Przyszła droga ekspresowa S10

Granica Województwa - Sierpc - Płońsk

Droga krajowa 10 (DK10) to jedna z najważniejszych dróg w Polsce. Rozpoczyna swój bieg na granicy polsko-niemieckiej w rejonie Szczecina, przecina kraj, łącząc między innymi Piłę, Bydgoszcz oraz Toruń z Mazowszem. Na terenie naszego województwa DK10 mija Sierpc i dochodzi do Płońska, gdzie łączy się z drogą ekspresową S7 Gdańsk - Warszawa. Jest to więc najkrótsza droga z północno-zachodniej Polski do stolicy. Ponadto, po zakończeniu budowy autostrady A1 Gdańsk - Toruń powstanie atrakcyjne alternatywne połączenie Warszawy i aglomeracji trójmiejskiej. Cały odcinek mazowiecki DK10 liczy sobie około 70 kilometrów.
Zarządcą drogi jest warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponieważ zrezygnowano z natychmiastowej przebudowy do klasy ekspresowej (S), DK10 została zmodernizowana do klasy Głównej Przyspieszonej (GP), z jedną jezdnią. Niemniej, niektóre fragmenty drogi zostały już teraz dostosowane do klasy S, jako jedna z dwóch jezdni przyszłej drogi ekspresowej. Rozbudowa drogi, prowadzona na początku XXI wieku, polegała na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni do obciążenia 11,5 tony na oś, wykonaniu poboczy bitumicznych, korekcie geometrycznej łuków poziomych, przebudowie zatok autobusowych oraz skrzyżowań, wyodrębnieniu pasów do skrętu w lewo, budowie chodników.

Poniżej przedstawiamy mapy sytuacyjne poszczególnych odcinków od granicy województwa do okolic wsi Drobin (pikietaż od 378 do 426 kilometra). Brakujące odcinki postaramy się zamieścić w najbliższym czasie.


DK10 km 378-426 - Plan orientacyjny 4,19 MB