Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 7

Mława - Płońsk - Łomianki - Warszawa - Janki - Grójec - Radom - Szydłowiec

Droga krajowa nr 7 (DK7) to jedna z najważniejszych dróg w Polsce. Rozpoczyna swój bieg w Żukowie w okolicy Gdańska, łączy Trójmiasto z Warszawą i Warszawę z Krakowem, kończy się w Chyżnem na granicy ze Słowacją. Fragment pomiędzy Krakowem a Rabką jest częścią tzw. Zakopianki. Niemal na całej swojej długości DK7 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej S7. Na wielu odcinkach droga S7 zostanie poprowadzona nowym śladem tworząc obwodnice miast, które są obecnie przecięte przez DK7. Odcinki drogowe pozostające w swoim obecnym śladzie, obok planowanej S7, zostaną przebudowane celem upłynnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zarządcą drogi na terenie Mazowsza jest warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na północ od Warszawy DK7 łączy Mławę, Płońsk, Łomianki. Na południe od Warszawy przebiega przez Janki, Tarczyn, Grójec, Białobrzegi, Radom i Szydłowiec. Najważniejsze z odcinków DK7, które pozostaną klasy GP i nie wejdą do planowanego przebiegu S7, to krótki odcinek łączący Łomianki z Warszawą (z ul. Pułkową) oraz droga pomiędzy Tarczynem a Jankami. DK7 na tych odcinkach to wysokiej klasy GP o przekroju 2 x 2 z pasem dzielącym jezdnie.
Węzeł Brukowa w Łomiankach
Projektowany węzeł drogowy zlokalizowany jest na przecięciu drogi krajowej nr 7 (ul. Kolejowa) i ul. Brukowej w południowej części Łomianek. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi krajowej na odcinku od km 347+900 do km 349+178 (granica m.st. Warszawy) oraz:
- podłączenie południowej częścu miasta Łomianki do drogi krajowej nr 7,
- powiązanie ruchu lokalnego z przebudowywanym układem drogowym,
- poprawę przepustowości ruchu drogowego,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.
Przewiduje się budowę węzła typu "karo" z podniesieniem jezdni głównej 2x2 na estakady i wykonaniu pod spodem skrzyżowania w formie wyspy centralnej z sygnalizacją świetlną.
Inwestycja jest realizowana celem stworzenia lepszego połączenia drogowego z powstającym centrum handlowym w Łomiankach.

Parametry techniczne DK7:

 • Klasa techniczna - GP
 • Prędkość projektowa - 60-70 km/h
 • Liczba pasów ruchu - 2 x 2 (2 x 3 Warszawa-Łomianki)
 • Szerkokość pasa ruchu - 3,50 m
 • Szerokość dodatkowego pasa ruchu - 3,0-3,5 m

  Parametry techniczne ul. Brukowej:

 • Klasa techniczna - Z
 • Prędkość projektowa - 40 km/h
 • Liczba pasów ruchu - 2 lub 2+1
 • Szerokość pasa ruchu - 3,0-3,5 m

  05.03.2010r. wydano pozwolenie na budowę Więcej >>

 • Plan orientacyjny 1,33 MB  Plan sytuacyjny 5,50 MB

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka projektowanego przedsięwzięcia
 • Uwarunkowania środowiskowe
 • Wpływ przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe
 • Wpływ przedsięwzięcia na szatę roślinną, świat zwierzęcy i obszary chronione
 • Gospodarka odpadami
 • Wpływ przedsięwzięcia na jakość powietrza i klimat akustyczny
 • Załączniki

  Raport o oddziaływaniu na środowisko został sporządzony na etapie wystąpienia o pozwolenie na budowę.

  Klimat akustyczny - 3 arkusze 0,32 MB

  Przekroje normalne - 10 arkuszy 2,52 MB

  Przekroje podłużne - 13 arkuszy 4,14 MB

  Prognoza ruchu na ro 2020 0,1 MB