Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Nowa Droga Wojewódzka Ostrołęka - Wyszków

Materiał archiwalny - stan na dzień 28.07.2020 r.


W 2009 r. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przedstawił do konsultacji społecznych analizy dotyczące zbudowania nowej drogi wojewódzkiej łączącej Wyszków i Ostrołękę. Planowane warianty zlokalizowane były terenie powiatów: ostrołęckiego i wyszkowskiego, gmin: Rzekuń, Goworowo, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków. W 2018 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałą nr 22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. W ramach dokonanych w ww. akcie planistycznym zmian zrezygnowano z wytyczania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Ostrołęka – Wyszków. Jednocześnie, zgodnie ze stanem na dzień 28.07.2020 r. w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poniższych gmin ujęty jest nadal korytarz pod nowy przebieg drogi Ostrołęka – Wyszków:
 • Brańszczyk (Uchwała Nr XX/87/2008 Rady Gminy w Brańszczyku z dnia 22 lutego 2008r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk),
 • Długosiodło (Uchwała Nr XXVIII/326/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło),
 • Goworowo (Uchwały Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo),
 • Rzekuń (Uchwała NR XLVI/283/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2018r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń).

  Poniżej prezentujemy plany przebiegu wariantów z etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zaprezentowanego w trakcie konsultacji społecznych zorganizowanych w 2009 r.

  Podstawowe cele inwestycji to:
 • stworzenie bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy Ostrołęką a Wyszkowem,
 • poprawa warunków ruchu dla ruchu tranzytowego na kierunku Ostrołęka - Wyszków,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych na terenie gmin Rzekuń, Goworowa, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków.

  Wstępnie przyjęte założenia:
 • pocz±tek inwestycji: rondo im. J. Radomskiego w Ostrołęce,
 • koniec inwestycji: węzeł "Turzyn" na drodze S8 w okolicy Wyszkowa ,
 • klasa drogi: G lub GP,
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 11,5 t/oś,
 • skrajnia drogi: minimum 4,5 metra,
 • długość: 48-52 km (w zależności od wariantu). • Poniżej prezentujemy plany przebiegu wariantów z etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

  Plan orientacyjny


  Palny sytuacyjne