Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Autostrada  

PRZEBIEG: Kołbaskowo(gr.) - Rzęśnica    długość 29 km.


Autostrada A6 jest kontynuacją niemieckiej autostrady A11 w ciągu międzynarodowego szlaku drogowego E28 (Berlin, Szczecin, Goleniów, Koszalin, Słupsk, Trójmiasto, Elbląg, Kaliningrad, Tołpaki, Niestierow, Mariampol, Wilno, Mińsk), zwanego w Polsce "Berlinką". Na terenie Polski autostrada A6 biegnie od granicy z Niemcami w Kołbaskowie przez południowe przedmieścia Szczecina, gdzie przecina obszary Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry" i Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", do węzła Rzęśnica z drogą ekspresową S3 w stronę Świnoujścia oraz drogą wojewódzką nr 142.
Historia budowy tej autostrady sięga roku 1933 kiedy rozpoczęto budowę szlaku z Berlina do Szczecina. Jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej władze niemieckie planowały wydłużenie tej autostrady do Królewca (obecnie Kaliningrad w Rosji) wraz z eksterytorialnym korytarzem, który miał mieć szerokość około 1km i przechodzić przez Pomorze i Warmię w Polsce. Władze II RP nigdy nie zgodziły się na istnienie takiego korytarza a minister Józef Beck w słynnym sejmowym przemówieniu z 5 maja 1939 roku oficjalnie tą propozycję odrzucił. Po zajęciu terenów Polski we wrześniu 1939 roku powrócono do budowy trasy Berlin - Królewiec, który zwano popularnie "Berlinką". Budowa tej trasy trwała do 1943 roku kiedy gospodarka Niemiec w całości została przestawiona na tory wojenne lecz duże części tej trasy wykorzystano w czasach dzisiejszych. Dziś wraca się do pomysłu szlaku drogowego biegnącego przez północną Polskę i jedyną koncepcją, która będzie miała odpowiednie obciążenie ruchowe jest droga ekspresowa nr 6, która jest planowana na przedłużeniu autostrady nr 6 i będzie biec przez Goleniów, Nowogard, Koszalin, Sławno, Słupsk, Lębork do Trójmiasta gdzie droga nr 6 kończy swój bieg na węźle Rusocin z Autostradą nr 1.

Źródło: Motogazeta
Obecnie gotowy jest odcinek autostrady od Kołbaskowa do węzła Kijewo długości 21,7 km. Do 2013 roku planowane jest dostosowanie do parametrów autostrady następnego odcinka Kijewo - Rzęśnica wraz z modernizacją węzła Kijewo. Wtedy A6 osiągnie 29 km długości. Na całej długości trasa ma przekrój 2 x 2, za wyjątkiem kilometrowego odcinka na podjeździe pod Wał Stobniański, gdzie kosztem pasa awaryjnego zrobiono trzeci pas ruchu dla wolniejszych pojazdów.
Wiosną 2007 r. wojewoda zachodniopomorski zwrócił się do ministra transportu z prośbą o podjęcie prac nad wydłużenie autostrady A-6 od węzła Rzęśnica do węzła Goleniów, czyli o 25 km. Inwestycja polegałaby na podniesieniu kategorii istniejącej drogi ekspresowej S3 (od węzła Rzęśnica do węzła Goleniów) do klasy autostrady. W węźle Goleniów łączyłaby się wówczas drogi ekspresowej S3 do Świnoujścia i S6 na Gdańsk. Zrealizowanie A6 do węzła Goleniów uporządkowałoby sieć dróg w rejonie Szczecina oraz poprawiło parametry na istniejącej drodze S3. W swoim dalszym przebiegu trasa planowana jest klasy ekspresowej jako S6. Łączyłaby ona Szczecin z Trójmiastem przez Nowogard, Koszalin, Sławno, Słupsk, Lębork, Wejherowo. Po minięciu Trójmiasta trasa łączyłaby się z autostradą A1. Ciąg drogi nr 6 byłby najbardziej na północ wysuniętą trasą szybkiego ruchu w Polsce, spełniającą ważną rolę turystyczną dla całego regionu Pomorza.

Informacje o autostradzie A6 w Wikipedii