Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ulice 17 Stycznia - Cybernetyki

Celem rozbudowy ulic 17 Stycznia - Cybernetyki od ul. Żwirki i Wigury do ul. Rzymowskiego w Warszawie była rozbudowa istniejącej ulicy i wykonanie nowego połączenia drogowego pomiędzy tymi ulicami poprzez m.in.:
 • Remont nawierzchni wraz z dostosowaniem elementów stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic 17 Stycznia / Żwirki i Wigury w związku z przebudową wschodniego wlotu skrzyżowania (wydzielenie pasa dla relacji w lewo na wlocie północnym oraz pasa do skrętu w lewo na wlocie zachodnim, przebudowa sygnalizacji świetlnej).
 • Budowę dwóch jezdni o przekroju 2 x 7,0 m z pasem dzielącym o szerokości 2,0 m na odcinku od skrzyżowania ulic 17 Stycznia / Żwirki i Wigury do skrzyżowania ulic Cybernetyki / Rzymowskiego.
 • Budowę wiaduktu łączącego ulice 17 Stycznia i Cybernetyki nad torami kolei i projektowaną trasą N-S.
 • Budowę układu łączącego ulice Taśmową, Przytorową i Cybernetyki pod projektowanymi wiaduktami
 • Budowę dwupasowego ronda z czterema wlotami na skrzyżowaniu ulic 17 Stycznia z ulicą Wirażową.
 • Przebudowę skrzyżowania ulic Cybernetyki / Wynalazek (dopuszczone tylko prawe skręty).
 • Budowę dwupasowego ronda z czterema wlotami na skrzyżowaniu ulic Cybernetyki i Postępu.
 • Przebudowę skrzyżowania ulic Cybernetyki i Obrzeżnej.
 • Włączenie przebudowanego odcinka 17 Stycznia - Cybernetyki do istniejącego skrzyżowania z ulicą Rzymowskiego.
 • Budowę kładki dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Cybernetyki / Rzymowskiego.
 • Budowę obustronnych ciągów pieszych i dwukierunkowej ścieżki rowerowej.
 • Budowę zatok autobusowych.
 • Przebudowę i budowe oświetlenia.
 • Przebudowę i budowę odwodnienia.
Inwestycję zrealizowano w latach 2009-2011. W eksploatacji od 17 listopada 2011.

Plan orientacyjny 2,37 MB


Parametry techniczne:

- Klasa techniczna rozbudowywanej drogi - Z (zbiorcza)
- Kategoria obciążenia ruchem - KR 5
- Przekrój - 2 x 2
- Szerokość pasów ruchu - 3,5 m
- Pas dzielący - 2,0 m
- Szerokość chodników - min. 2,0 m
- Szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej - 2,0 mW opisie technicznym m.in.:

 • Przedmiot i cel opracowania
 • Opis stanu istniejącego
 • Prognozy ruchu
 • Warunki gruntowo-wodne
 • Rozwiązania projektowe
 • Organizacja ruchu
 • Opinie i uzgodnienia


  Projekt stałej organizacji ruchu 172 kB

 • Plan sytuacyjny 10,6 MB
  Projekt stałej organizacji ruchu 11,0 MB  Przekroje normalne poprzeczne 5,80 MB