Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Dworzec Warszawa Wschodnia

Dworzec Warszawa Wschodnia Osobowa położony jest na warszawskiej linii średnicowej i pod względem ogólnej liczby odprawianych pociągów jest głównym dworcem Warszawy. Jest stacją początkową i końcową dla pociągów dalekobieżnych, kierowanych przez Warszawę Centralną i Zachodnią na południe, zachód i północny zachód kraju, a także dla pociągów międzynarodowych jadących w kierunku Niemiec. Dla pociągów wyprawianych z Warszawy Zachodniej w kierunku wschodnim i północnym oraz dla pociągów przejeżdżających tranzytem przez Warszawę jest stacją przelotową. Pociągi jadące z południowo-wschodniej Polski (z kierunku Lublina) w kierunku Trójmiasta zmieniają kierunek jazdy na Dworcu Wschodnim, nie przejeżdżając przez inne warszawskie dworce. Dworzec Wschodni obsługuje też pociągi podmiejskie Kolei Mazowieckich i SKM Warszawa.
Nie remontowany od wielu lat Dworzec Warszawa Wschodnia jest jednym z najbardziej zaniedbanych i jednym z najmniej przyjaznych dworców w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli w październiku 2008 roku dokonała kontroli stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów. Dworzec Warszawa Wschodnia został oceniony jako jednen z najgorszych pod względem stanu technicznego. NIK zwracała uwagę na niedostosowanie dworca do obsługi osób niepełnosprawnych oraz brak zapewnienia pasażerom wystarczającego bezpieczeństwa. W raporcie wytknięto brak dostatecznej czystości zarówno na terenie dworca, jak i terenach przyległych, co może stworzyć nawet zagrożenie sanitarne.
PKP S.A. rozpoczęły przygotowania do modernizacji dworca Warszawa Wschodnia w oparciu o środki własne i budżetowe. Przewiduje się gruntowną modernizację dworca i peronów, która zapewni lepsze bezpieczeństwo podróżnych i nowoczesne standardy obsługi pasażerów. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na przełomie 2010 i 2011 roku.
10 czerwca 2009 roku PKP S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej, prowadzenie nadzoru autorskiego "Przebudowa Dworca Warszawa Wschodnia". Realizacja zamówienia będzie następowała w kolejno następujących po sobie etapach:
Zakładany termin realizacji zamówienia - 30 marca 2012.

Modernizacja Dworca Warszawa Wschodnia - Koncepcja architektoniczno-przestrzenna

Dworzec komunikacji dalekobieżnej

Budynek jako obiekt istniejący

Punktem wyjściowym opracowania koncepcji było zachowanie obecnej kubatury obiektu, przy jednoczesnym dostosowaniu struktury przestrzennej obiektu dworca do współczesnych wymagań i standardów obsługi podróżnych i przywróceniu walorów architektonicznych. W koncepcji wyeliminowano wszystkie elementy zakłócające ład przestrzenny lub nieużyteczne bądź niespełniające współczesnych wymogów (schody w hali głównej, schody w skrzydle prawym, 2-kondygnacyjne pomieszczenie kas, kioski i budki handlowe w dużej ilości).

Organizacja wewnętrzna

Przeanalizowano różne rozwiązania komunikacyjne ruchu i obsługi podróżnych oraz różne systemy układów serwisowo-komercyjnych i przyjęto do realizacji wariant, który czytelnie wyodrębnia obszary o różnych funkcjach: - Hala główna i Centrum Obsługi Klienta (PKP SERWIS): zlokalizowane centralnie, na parterze dworca
- Powierzchnie komercyjne: zlokalizowane na parterze dworca
- Powierzchnie biurowo-socjalne: zlokalizowane na 1-szym piętrze dworca
- Powierzchnie magazynów oraz techniczne: zlokalizowane w części podziemnej dworca
- Powierzchnie parkingowe: zlokalizowane w części podziemnej dworca
Na parterze dworca oprócz hali dworcowej i Centrum Obsługi Klienta znajdują się:
 • przechowalnia bagażu,
 • toalety,
 • automaty biletowe
 • tablice informacyjne o pociągach, przyjazdy – odjazdy
 • portale informacji PKP, zegary
 • portale internetowe
 • bankomaty, aparaty telefoniczne
 • inne.
  Przyjęty do realizacji wariant został przedstawiony na załącznikach graficznych.

  Wydzielenie "Strefy nocnej" dworca

  Dla zapewnienia całodobowej obsługi podróżnych wydzielono strefę nocną dworca usytuowaną centralnie w hali głównej, skomunikowaną z wejściami na perony. Odgrodzenie obszaru nocnego od pozostałej części hali odbywa się za pomocą przesuwanych kurtyn szklanych (konstrukcja stalowo-szklana).

  Komunikacja

  Poprzez usytuowanie korytarza dostawczego w tylniej części dworca, równolegle do nasypu kolejowego, oddzielono ruch dostawczy do lokali usługowych i gastronomii od ruchu pasażerskiego. Komunikacja pionowa odbywa się poprzez schody i windy.

  Konstrukcje

  Konstrukcje nośne budynku zostaną zachowane lub ewentualnie wzmocnione. Konstrukcje elewacji zaprojektowano jako termicznie izolowaną konstrukcję słupowo-ryglową lub z termicznie izolowanego szkła profilowanego.

  Instalacje

  Wszystkie instalacje zostaną wykonane z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia i funkcji pomieszczeń. Dla wzmocnienia bezpieczeństwa użytkowników dworca zostaną wykonane instalacje monitoringu, kontroli dostępu, ppoż i inne.

  Dworzec komunikacji podmiejskiej

  Budynek jako obiekt istniejący

  Punktem wyjściowym opracowania koncepcji było zachowanie obecnej kubatury obiektu, przy jednoczesnym dostosowaniu struktury przestrzennej obiektu dworca do współczesnych wymagań i standardów obsługi podróżnych.

  Organizacja wewnętrzna

  W koncepcji przyjęto do realizacji wariant, który czytelnie wyodrębnia obszary o różnych funkcjach:
  - Hala główna: zlokalizowana centralnie w dworcu
  - Centrum Obsługi Klienta (Serwis): zlokalizowane przy wejściu/wyjściu do przejścia tunelowego na perony
  - Kasy i powierzchnie biurowo-socjalne: zlokalizowane przy Centrum Obsługi Klienta
  W dworcu oprócz hali dworcowej i Centrum Obsługi Klienta znajdują się:
 • toalety,
 • automaty biletowe
 • tablice informacyjne o pociągach, przyjazdy – odjazdy
 • portale informacji PKP, zegary
 • portale internetowe
 • bankomaty, aparaty telefoniczne.
  Przyjęty do realizacji wariant został przedstawiony na załączniku graficznym.

  Konstrukcja

  Istniejąca konstrukcja budynku zostanie zachowana lub ewentualnie wzmocniona oraz docieplona.

  Instalacje

  Wszystkie instalacje zostaną wykonane z uwzględnieniem zmiany przeznaczenia i funkcji pomieszczeń. Wykonana zostanie zmiana ogrzewania dworca z dotychczasowego centralnego ogrzewania na elektryczne. Dla wzmocnienia bezpieczeństwa użytkowników zostaną wykonane instalacje monitoringu, kontroli dostępu, ppoż i inne.
 • Koncepcja modernizacji Dw. Warszawa Wschodnia 13,0 MB

  Wizualizacje 9,54 MB