Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja nowych przystanków osobowych na linii średnicowej w Warszawie

Raport własny SISKOM


Modernizacja linii średnicowej w Warszawie stwarza idealną okazję do zbudowania, od dawna planowanego, nowego przystanku kolejowego w okolicy Ronda de Gaulle'a i ul. Brackiej w Warszawie. Zgodnie z opublikowanym Master Planem dla Transportu Kolejowego w Aglomeracji Warszawskiej, PKP PLK S.A. ma zamiar, w ramach modernizacji linii średnicowej wybudować nowe przystanki.
SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji przystąpiło do opracowania niniejszej Koncepcji zanim pojawiły się deklaracje Zarządcy Infrastruktury odnośnie ww. przystanków. Pierwotnym celem niniejszego projektu było zbadanie uzasadnienia dla nowych przystanków i ewentualne przekonanie decydentów co do zasadności ich wybudowania. Wobec ww. deklaracji Zarządcy Infrastruktury, w tym momencie celem opracowania jest zbadanie tej zasadności i przy pozytywnych wynikach analizy potwierdzenie, że niniejsza decyzja jest zasadna. W celu wykazania ich zasadności, SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji zleciło firmie Andrzej Szarata Konsulting wykonanie analizy realizacji ww. przystanku przy pomocy prognoz ruchu.
W toku analiz eksperckich zidentyfikowano alternatywną względem dotychczas planowanej, lokalizację przystanku po wschodniej stronie Ronda de Gaulle'a. To z kolei umożliwiło zlokalizowanie nowego przystanku o roboczej nazwie Warszawa Solec, lepiej obsługującego rejon Powiśla w stosunku do dzisiejszej lokalizacji. W ramach niniejszego projektu stowarzyszenie SISKOM przedstawiło także wstępną propozycję rozwiązań technicznych.

W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo opis analizowanych wariantów lokalizacji przystanków, analizy ruchu oraz nasze rekomendacje.


W dokumecie m.in.:

 • Opis analizowanych wariantów
 • Prognozy Ruchu
 • Propozycje rozwiązań infrastrukturalnych
 • Przykłady zagraniczne
 • Wnioski

  Niniejsze opracowanie zostało wykonane z wykorzystaniem środków finansowych zgromadzonych przez Stowarzyszenie w ramach odliczenia 1% podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

  Załącznik 1:

  Raport z analizy 3,41 MB
  Wymiana pasażerska na przystankach 5,66 MB
  Potoki pasażerskie 7,41 MB
  Przesiadki w transporcie zbiorowym 6,74 MB

  Załącznik 2:

  Mapa orientacyjna 61,9 MB
  Szczegóły rozwiązań 0,245 MB
  Przystanek Muzeum Narodowe 67,5 MB
  Przystanek Solec 76,7 MB


  Dodatek: Raport w formie prezentacji 1,53 MB


 • Z przeprowadzonej analizy wynika, że budowa nowego przystanku kolejowego w okolicy Ronda de Gaulle'a spowoduje zwiększenie zainteresowania pasażerów podróżą koleją. Otrzymują oni nową możliwość wykorzystania szybkiego połączenia kolejowego do przesiadki na inne środki transportu publicznego i łatwiejszy dojazd do miejsca docelowego.
  Dokładna lokalizacja nowego przystanku kolejowego, oprócz uwarunkowań czysto ekonomicznych i budowlanych, powinna uwzględniać jak najszerszą możliwość powiązania tego przystanku z istniejącą, bądź planowaną siecią komunikacyjną WTP. Symulacje ruchowe pokazują, że im lepsza oferta WTP w ramach węzła przesiadkowego z koleją, tym więcej pasażerów decyduje się na przesiadkę i wcześniejszy bądź dalszy wybór połączeń kolejowych. W związku z tym w przypadku przystanku Warszawa Solec w nowej lokalizacji niezbędna jest zmiana linii komunikacyjnych (tras i częstotliwości) kursujących autobusów ul. Solec. W wyniku wstępnej analizy zarówno wynikającej z prognoz ruchu jak jak i związanej z analizami technicznymi nie jest możliwe zlokalizowanie przystanku Warszawa Solec wg wariantu I2b tj. między ul. Kruczkowskiego i ul. Solec.