Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa stronyLinia kolejowa nr 447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki


Linia kolejowa nr 447 jest linią zelektryfikowaną, dwutorową, o ruchu mieszanym, pasażerskim oraz towarowym. Swój początek ma na stacji Warszawa Zachodnia, gdzie łączy się bezpośrednio lub pośrednio między innymi z liniami: nr 448 (przedłużenie w kierunku wschodnim, nr 1 Warszawa Centralna - Katowice, nr 3 Warszawa Zachodnia - Frankfurt nad Odrą, nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny, nr 20 (Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga) oraz nr 47 (Warszawska Kolej Dojazdowa) Później linia nr 447 prowadzi na południowy zachód, równolegle do linii nr 1, przebiegając przez kolejne miejscowości pod Warszawą aż do Grodziska Mazowieckiego. W rejonie stacji następuje zmiana numeracji linii kolejowych. Para torów linii nr 447 przechodzi płynnie w linię nr 1, zaś dotychczasowe tory linii nr 1 przechodzą w linię nr 4, Centralną Magistralę Kolejową (Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie).
Długość całej trasy wynosi ok 30 km. Linia kolejowa nr 447 ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania korytarza transportowego w wymiarze lokalnym oraz regionalnym. Odciąża linię kolejową nr 1, umożliwiając elastyczne prowadzenie po niej ruchu pociągów dalekobieżnych prowadzących do stolicy. Przede wszystkim stanowi jednak kręgosłup komunikacyjny dalszych i bliższych przedmieść stolicy w ramach obszaru metropolitalnego Warszawy, tj. tzw. pasma pruszkowsko-grodziskiego.

Modernizacja linii nr 447
odc. Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki

Poniżej prezentujemy elementy wstępnej dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji linii kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki.


Plan sytuacyjny 35,5 MB

Przekroje poprzeczne 3,61 MB

Profil podłużny 5,84 MB

Obiekty inżynierskie 5,99 MBPlany sytuacyjne przystanków 4,16 MB

Przekroje projektowanych peronów 0,368 MB

Mała architektura peronów 0,327 MB