Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Modernizacja linii kolejowej nr 8
Warszawa - Radom - Kielce

Linia kolejowa nr 8 jest linią pierwszorzędną o znaczeniu państwowym. Nie wchodzi ona w skład korytarzy transeuropejskich, nie jest ujęta umowami AGC i AGTC oraz nie należy do sieci TEN. Odcinek Warzawa Okęcie - Radom - Kielce stanowi tzw. magistralę świętokrzyską łączącą aglomeracje tych miast. Na odcinku Warka - Radom (46,5 km) jest linią jednotorową, natomiast na pozostałych odcinkach (129,1 km) - dwutorową. Jest to linia pasażersko-towarowa, w pełni zelektryfikowana, dostosowana do prędkości 100-120 km/h. Pogarszający się stan techniczny spowodował jednakże liczne ograniczenia prędkości - dlatego konieczne jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych. W lipcu 2008 r. zakończyły się prace modernizacyjne na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie. Do 2012 roku ma powstać kolejowe połączenie pomiędzy centrum stolicy a Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Projekty realizowane w ramach modernizacji linii:
 • Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie i budowa łącznicy na odcinku Warszawa Służewiec - Lotnisko Okęcie. Przedsięwzięcie realizowane jest w podziale na 3 fazy stanowiące odrębne projekty:
  • Faza 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej
  • Faza 2. Roboty na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie,
  • Faza 3. Roboty budowlane na łącznicy do portu lotniczego im F. Chopina
 • Etap II: odcinek Warszawa Okęcie - Radom - Kielce. Inwestycja realizowana w formie niezależnych faz, obejmujących projektowanie/roboty na poszczegolnych odcinkach:
  • Wykonanie dokumentacji przedprojektowej
  • Modernizacja linii kolejowej
W dniu 20 litego 2009 r. została wydana decyzja środowiskowa dla modernizacji linni kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa - Okęcie - Radom - Kielce.
DECYZJA RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-6613-004/08 z dnia 20 lutego 2009 r. 1,98 MB

Poniżej prezentujemy Państwu dokumentację dla nowobudowanej łączicy do Portu Lotniczego im. F. Chopina oraz dla modernizacji linii na odcinku Warszawa Okęcie - Radom w rozbiciu na dwa pododcinki Warszawa Okęcie (km 11,8) - Czachówek Płd. (km 38,8) oraz Czachówek Płd. (km 38,8) - Radom (km 104,2).
Łącznica do Portu Lotniczego im. F. Chopina
Międzynarodowy Port Lotniczy w Warszawie im. Fryderyka Chopina usytuowany jest w niedużej odległości od istniejącej linii kolejowej nr 8. W związku z rozbudową lotniska i planowanym wzrostem pasażerskich przewozów lotniczych oraz koniecznością poprawy warunków dojazdu do lotniska komunikacją zbiorową, powstała koncepcja skomunikowania lotniska z centrum miasta transportem kolejowym. Budowa łącznicy jest drugim zadaniem projektu modernizacji linii kolejowej od stacji Warszawa Wschodnia do stacji Warszawa Okęcie. Celem projektu jest połączenie centrum Warszawy z MPL im. F. Chopina i stworzenie alternatywnego dla komunikacji drogowej połączenia komunikacyjnego. Przewiduje się, że czas przejazdu pomiędzy centrum Warszawy a lotniskiem wyniesie około 20 minut. Niemal cała łącznica prowadząca do portu lotniczego będzie poprowadzona w tunelu o długości 1200 m (długość całego odcinka - około 2000 m). Wraz z nową linią kolejową bezpośrednio pod lotniskiem powstanie podziemna stacja kolejowa MPL Okęcie. Harmonogram przewiduje prowadzenie prac budowlanych w latach 2009-11. Koszt realizacji inwestycji - 191,65 mln.
Plan orientacyjny łącznicy 0,20 MB


Plany sytuacyjne 4,88 MB

Plansze koordynacyjne 4,28 MB

Profil podłużny 2,73 MB

Przekroje poprzeczne 0,95 MB


Warszawa Okęcie (km 11,8) - Czachówek Płd. (km 38,8)

W dokumencie m.in.:

 • Skrzyżowania z drogami
 • Obiekty inżynierskie
 • Sieć trakcyjna
 • Obiekty kubaturowe
 • Ochrona środowiska

  Niniejsze opracowanie stanowi zestaw dokumentów będących podstawą do opracowania projektu budowlanego modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie - Czachówek Płd.

  Układ torów - tekst 2,76 MB

  Przekroje poprzeczne 0,22 MB

  Plany sytuacyjne 14,0 MB

  Profil podłużny 1,66 MB • Czachówek Płd. (km 38,8) - Radom (km 104,2)

  W dokumencie m.in.:

 • Skrzyżowania z drogami
 • Obiekty inżynierskie
 • Sieć trakcyjna
 • Obiekty kubaturowe
 • Ochrona środowiska

  Niniejsze opracowanie stanowi zestaw dokumentów będących podstawą do opracowania projektu budowlanego modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Czachówek Płd. - Radom

  Układ torów - tekst 1,05 MB

  Przekroje poprzeczne 0,34 MB

  Plany sytuacyjne 21,4 MB

  Profil podłużny 4,05 MB