Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Warszawska Mała Obwodnica Kolejowa

Podstawową rolę w ruchu wewnątrz Warszawskiego Węzła Kolejowego spełnia czterotorowa linia średnicowa łącząca stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, mająca wydzielone układy dla obsługi ruchu pasażerskiego dalekobieżnego (przez stację Warszawa Centralna) i podmiejskiego z przystankami Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion. Rolę wspomagającą dla ruchu pasażerskiego i towarowego z kierunku północnego spełnia północna linia średnicowa łącząca stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia z Warszawą Gdańską. Linia średnicowa północna tworzy tzw. Warszawską Małą Obwodnicę Kolejową. Jednym z elementów, który posłuży aktywizacji komunikacji kolejowej wewnątrz warszawskiej aglomeracji jest koncepcja uruchomienia przewozów pasażerskich na Warszawskiej Małej Obwodnicy Kolejowej. W skład Warszawskiej Małej Obwodnicy Kolejowej wchodzą odcinki kilku linii kolejowych o zróznicowanej charakterystyce technicznej i ruchowej:
 • odcinek Warszawa Wschodnia - Warszawa Michałów - Warszawa Targówek
 • odcinek Warszawa Targówek - Warszawa Jagiellońska
 • odcinek Warszawa Jagiellońska - Warszawa Zachodnia
 • odcinek Warszawa Zachodnia - Warszawa Główna Osobowa
 • odcinek Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia
  Warszawska Mała Obwodnica Kolejowa ma włączenie w układ dalekobieżny i podmiejski linii średnicowej na stacji Warszawa Wschodnia. Brak jest natomiast takiego połączenia na stacji Warszawa Zachodnia. Podstawową zmianą w organizacji ruchu powinno być wprowadzenie nowego potoku pociągów pasażerskich w relacji Warszawa Wschodnia - Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia - Warszawa Główna. Jest to możliwe do zrealizowania pod warunkiem wykonania modernizacji istniejącej i budowy dodatkowej infrastruktury kolejowej.
  W zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej należy:
 • zmodernizować układ torowy małej obwodnicy
 • zmodernizować istniejące przystanki jako węzły przesiadkowe - Warszawa Kasprzaka, Warszawa Koło, Warszawa ZOO
 • przebudować stację Warszawa Gdańska
 • W zakresie nowych elementów infrastruktury kolejowej należy:
 • włączyć linię małej obwodnicy w układ torowo-peronowy stacji Warszawa Zachodnia z likwidacją istniejącego przystanku Warszawa Wola
 • odtworzyć w ograniczonym zakresie stację Warszawa Główna Osobowa jako stację końcową dla linii z Legionowa, Piaseczna i MPL Okęcie
 • zbudować przejście podziemne pomiędzy stacjami Warszawa Główna Osobowa i Warszawa Ochota
 • zbudować nowe przystanki jako węzły przesiadkowe - Warszawa Obozowa, Warszawa Powązkowska, Warszawa Arkadia, Warszawa Rondo Żaba, Warszawa Tesco
  Efektem modernizacji i rozbudowy infastruktury kolejowej będzie możliwość realizacji zwiększonej oferty przewozowej w systemie SKM na obszarze centrum Warszawy - w relacji z Legionowa i w relacji wahadłowej Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia - Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia - Warszawa Główna Osobowa.

  Dokument zawiera m.in.:

 • Opis stanu istniejącego
 • Prognoza przewozów
 • Analiza przepustowości obwodnicy
 • Proponowana organizacja ruchu
 • Koncepcja programowa zakresu modernizacji małej obwodnicy kolejowej oraz budowy nowych połączeń kolejowych
 • Określenie zakresu rzeczowego i wielkości nakładów inwestycyjnych • Plan orientacyjny małej obwodnicy kolejowej 2,85 MB  Schemat małej obwodnicy kolejowej 1,04 MB  Plany przystanków kolejowych 5,76 MB  Plany Warszawa Powązkowska i Warszawa Gdańska 2,98 MB  Plan rejony stacji Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna Osobowa 3,98 MB