Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Budowa trasy tramwajowej do Siekierek
(Warszawskiego Parku Technologicznego)


Warszawski Park Technologiczny

Prezydent Warszawy Lech Kaczyński i Minister Nauki i Informatyzacji Michał Kleiber podpisali w 2005 roku porozumienie w sprawie utworzenia Warszawskiego Parku Technologicznego (WPT). Utworzenie Warszawskiego Parku Technologicznego umożliwi wykorzystanie olbrzymiego potencjału naukowo-badawczego, jakim dysponuje Warszawa. Dzięki WPT powstanie kilka tysięcy nowych miejsc pracy, a młodzi uczeni uzyskają szansę rozwoju zawodowego i możliwość realizowania badań we współpracy z wiodącymi firmami high-tech z Polski i zagranicy. Do udziału w realizacji projektu WPT zostaną zaproszone czołowe ośrodki naukowe i akademickie oraz największe firmy działające w dziedzinie nowych technologii. Warszawski Park Technologiczny będzie jedną z kluczowych inwestycji Miasta umieszczonych w "Strategii rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020".
Pierwotne plany zakładały zbudowanie WPT w latach 2007-2010....
Warszawski Park Technologiczny - założenia i koncepcja

Koncepcja trasy tramwajowej do WPT

Celem strategicznym projektu budowy trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego jest udostępnienie tego wyspecjalizowanego kompleksu technologiczno-badawczego zatrudnionym, użytkownikom oraz odwiedzającym, wykorzystując do tego celu komunikację tramwajową. Z linii tramwajowej przebiegającej trasą będą również korzystać inni użytkownicy, a więc mieszkańcy osiedli i pracujący w pobliżu. Działania inwestycyjne, przewidziane w projekcie, będą skierowane na zachęcenie mieszkańców miasta do korzystania z komunikacji tramwajowej i zbiorowej w ogóle, rezygnując z odbywania podróży samochodem do tego rejonu dzielnicy Mokotów, nazywanego Łukiem Siekierkowskim.
Wśród celów bezpośrednich projektu należy wymienić:
 • Pozyskanie dodatkowych pasażerów dla komunikacji tramwajowej w stolicy.
 • Redukowanie czasu podróży pasażerów komunikacją zbiorową.
 • Zapewnienie wysokiego komfortu podróżowania.
 • Zapewnienie komfortu wymiany pasażerów na przystankach.
 • Niezawodność funkcjonowania komunikacji tramwajowej.
 • Podniesienie stanu bezpieczeństwa osobistego pasażerów komunikacji tramwajowej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu tramwajów i regularności kursowania.
 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania systemu komunikacyjnego na otoczenie.
 • Zapewnienie wysokiego stopnia zintegrowania środków transportu zbiorowego.
 • Zapewnienie dobrego dostępu do tramwajów osób starszych i niepełnosprawnych.
  W projekcie przyjęto, że trasa tramwajowa będzie budowana z założeniem osiągnięcia wysokiego standardu technicznego i obsługi przez nowoczesny tabor.
 • Wysoki standard funkcjonowania tramwaju będzie zapewniony głównie poprzez:

  Analizowane warianty modernizacji

  Zbadano 4 warianty alternatywne dla inwestycji:
 • wariant 0 (W0) - Nic nie robić - zakładający brak działań w zakresie budowy trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego.

 • wariant 1 (W1) - o przebiegu: Gagarina - Czerniakowska Bis - Pętla EC Siekierki,
       

 • wariant 2 (W2) - o przebiegu: Gagarina - Czerniakowska Bis - Nowoprojektowana Wschodnia - Bartycka - Nowo Bartycka - Augustówka - pętla EC Siekierki,
       

 • wariant 3 (W3) - o przebiegu: Gagarina - Czerniakowska Bis - Augustówka - WPT.
       

  Wyboru najkorzystniejszego wariantu modernizacji trasy tramwajowej dokonano biorąc pod uwagę następujące kryteria zasadnicze:
 • wyniki uzyskanych prognoz przewozów pasażerskich - wielkość potoku pasażerskiego,
 • koszty inwestycyjne niezbędne dla realizacji trasy tramwajowej,
 • wyniki analizy kolizyjności trasy z układem drogowym i pieszym oraz z inżynieryjną infrastrukturą podziemną,
 • wyniki analizy kosztów i korzyści społecznych,
 • możliwość etapowania realizacji.

  Biorąc pod uwagę powyższe kryteria za najkorzystniejszy wariant budowy trasy tramwajowej uznano wariant 2 (W2), z dwukierunkowym torowiskiem tramwajowym o następującym przebiegu:
 • ul. Gagarina - z torowiskiem tramwajowo-autobusowym usytuowanym w poszerzonym pasie dzielącym ulicy,
 • ul. Czerniakowska Bis - z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym ulicy,
 • ul. Nowoprojektowana Wschodnia - z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym ulicy,
 • ul. Bartycka - z torowiskiem poprowadzonym wzdłuż południowej krawędzi ulicy,
 • ul. Nowo Bartycka - z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym ulicy,
 • ul. Augustówka - z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym ulicy.

  Realizacja trasy tramwajowej do WPT przewidziana była na lata 2012 - 2015. W chwili obecnej trudno nie tylko określić kiedy ta trasa powstanie, ale też czy w ogóle powstanie  Opracowano na podstawie:
  STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU:
  Budowa trasy tramwajowej do
  Warszawskiego Parku Technologicznego  Studium wykonalności dla trasy tramwajowej do WPT

  W dokumencie m.in.:

 • CELE PROJEKTU
 • WARIANTY ANALIZY
 • WARIANT POSTULOWANY BUDOWY TRASY
 • REZULTATY PROJEKTU
 • PROGNOZY PRZEWOZÓW
 • PROZWIĄZANIA TECHNICZNE
 • ORGANIZACJA I STEROWANIE RUCHEM
 • PODSTAWOWE PROBLEMY REALIZACYJNE
 • KOSZTY INWESTYCYJNE I WYNIKI ANALIZ EKONOMICZNEJ
 • ETAPOWANIE DZIAŁAŃ I HARMONOGRAM REALIZACJI

  Synteza przedstawia wyniki opracowania studium wykonalności dla projektu pt.: "Budowa trasy tramwajowej do WPT, wykonanego przez konsorcjum Faber Maunsell Sp.z o.o i FaberMaunsell Ltd. na zamówienie Tramwajów Warszawskich, Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa.
  Projekt dotyczy budowy trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego (WPT). Trasa ta będzie umożliwiać obsługę rozwijających się terenów miasta i będzie elementem usprawniającym system komunikacji tramwajowej Warszawie. Projekt zakłada, że wykorzystanie istniejącego systemu komunikacji tramwajowej (na przedłużeniu trasy do WPT) i jego rozwój sprawią, że będzie on zyskiwać coraz większe znaczenie w przewozach pasażerów i będą rosnąć pozytywne oceny ze strony użytkowników systemu transportu publicznego w Warszawie.


 • Przekroje poprzeczne - ul. Gagarina

  Przekroje poprzeczne - ul. Bartycka, ul. Czerniakowska-Bis