Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja obsługi Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu komunikacją tramwajową


Prezentowane opracowanie dotyczy koncepcji obsługi komunikacją tramwajową Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. Zakładano prowadzenie trasy tramwajowej w ciągu ulic. Bonifraterska-Miodowa-Krakowskie Przedmieście-Nowy Świat-Al.Ujazdowskie. Przewidywano wprowadzonie linii tramwajowych od północy z ulicy Broniewskiego, z ulicy Mickiewicza i z mostu Gdańskiego oraz od południa z projektowanej trasy do Wilanowa, z ulicy Puławskiej i ulicy Rakowieckiej.
Prezentowane niżej opracowanie pochodzi z 2005 roku i w wielu elementach jest już nieaktualne. M.in. do wyliczeń potoków pasażerskich przyjmowano prowadzenie II linii metra pod ulicą Karową jako wariant równorzędny z prowadzeniem pod ulicą Świętokrzyską. Tym niemniej opracowanie wykazało, że istnieje możliwość powiązania istniejącego układu nowymi liniami tramwajowymi przebiegającymi ciągiem Krakowskie Przedmieście-Nowy Świat a także znajduje się uzasadnienie funkcjonalne i ruchowe dla tego środka transportu. Wariant tramwajowy (Wariant T) okazał się równorzędny z wariatem autobusowym (Wariant AB), zarówno w odniesieniu do całego obszaru Warszawy jak i pola analizy. Przedstawiona analiza jest podstawą do dalszych opracowań uwzględniających oddziaływanie inwestycji na środowisko, analiz ruchu komunikacji samochodowej i opracowania studium wykonalnaści.

W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA STANU OBECNEGO
 • ZAŁOŻENIA SIECIOWE - ROK 2015
 • PROPONOWANY UKŁAD LINII KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
 • PROGNOZY PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ NA ROK 2015
 • OCENA FUNKCJONOWANIA TRAMWAJU NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU

  Celem opracowania było wykonanie analiz związanych z propozycją wprowadzenie obsługi komunikacją tramwajową ciągu Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat oraz porównanie wyników uzyskanych we wcześniej wykonanych opracowaniach dla obsługi tego ciągu komunikacją autobusową i minibusową. Ocena ruchowa, funkcjonalna i kosztowa (ruchu i taboru) przeprowadzona została dla trzech Wariantów: komunikacji minibusowej (Wariant MB), ograniczonej liczby autobusów (Wariant AB), komunikacji tramwajowej (Wariant T).
  Zakres opracowania zawierał:
  • określenie przebiegu trasy tramwajowej związanej z ciągiem Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat, miejsc powiązań z istniejącym układem oraz ogólnej lokalizacji przystanków a także zaproponowanie linii tramwajowych na powyższej trasie,
  • określenie potoków pasażerskich oraz parametrów przewozowych dla roku 2015,
  • porównanie wyników obsługi komunikacją tramwajową z wariantami obsługi komunikacją autobusową.


 • Prognozy ruchu komunikacji zbiorowej - rok 2015 dla wariantu T (tramwajowego)

  II linia metra pod ul. Świętokrzyską


  Wszystkie środki transportu 1,33 MB

  Autobus i minibus 0,96 MB

  Tramwaj 0,65 MB

  II linia metra pod ul. Karową


  Wszystkie środki transportu 1,33 MB

  Autobus i minibus 0,94 MB

  Tramwaj 0,63 MB