Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Modernizacja linii tramwajowej i ulicy Nowowiejskiej

Zadanie 1 - od ul. Waryńskiego do Pl. Zbawiciela

Projekt obejmuje remont torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (perony tramwajowe, wyposażenie peronów, elementy odwodnienia) w ul. Nowowiejskiej na odcinku od ul. Waryńskiego do Pl. Zbawiciela, a w szczególności:
 • Korektę wlotu ul. Nowowiejskiej od ronda na Pl. Zbawiciela w celu zwiększenia szerokości chodnika do 2,0 m,
 • Wymianę warstw konstrukcyjnych jezdni,
 • Wykonanie chodnika o wzmocnionej konstrukcji do parkowania na odcinkach:
  • od km 0+754,03 do ok 0+779,22 - parkowanie równoległe - strona południowa
 • Przebudowę zjazdów zlokalizowanych:
  • w km 0+748,16 - strona południowa,
  • w km 0+811,92 - strona południowa,
  • w km 0+812,04 - strona północna
Więcej: Dokumentacja projektowa remontu i przebudowy ul. Nowowiejskiej - Zadanie 1 5,69 MBZadanie 2 - od ul. Waryńskiego do Pl. Politechniki

Projekt obejmuje remont torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowowiejskiej na odcinku od Placu Politechniki do ul. Waryńskiego, a w szczególności:
 • Korektę wlotu ul. Nowowiejskiej od ul. Rektorskiej na rondo na Pl. Politechniki,
 • Korektę wlotu ul. Nowowiejskiej na rondo na Pl. Politechniki,
 • Przewężenie ul. Nowowiejskiej na wysokości Pl. Politechniki do 7,0 m w celu uzyskania szerszego peronu tramwajowego,
 • Budowę jednostronnej ścieżki rowerowej szerokości od 2,0 do 2,5 m na odcinku od Pl.Politechniki do ul. Waryńskiego,
 • Korektę geometrii jezdni po stronie północnej w celu zapewnienia szerokośco chodnika 2,2 m i miejsc do parkowania na chodniku o szerokości 4,8 m.
 • Wykonanie wysp kierunkowych na wlocie ul. Nowowiejskiej i ul. Polnej na rondo na Pl. Politechniki,
 • Wykonanie wysp kierunkowych na wlocie ul. Nowowiejskiej i ul. Polnej na rondo na Pl. Politechniki,
 • Remoint chodnika na odcinku od Pl.Politechniki do ul. Waryńskiego,
 • Wykonanie chodnika o wzmocnionej konstrukcji do parkowania na następujących odcinkach:
  • od km 0+527,27 do km 0+542,29 - parkowanie równoległe - strona południowa,
  • od km 0+543,77 do km 0+615,78 - parkowanie równoległe - strona południowa,
  • od km 0+565,35 do km 0+662,59 - parkowanie skośne - strona północna,
  • od km 0+668,01 do km 0+690,26 - parkowanie skośne - strona północna
 • Przebudowę zjazdów zlokalizowanych:
  • w km 0+374,50
  • w km 0+664,77
Więcej: Dokumentacja projektowa remontu i przebudowy ul. Nowowiejskiej - Zadanie 2 5,48 MBPrzyjęte parametry techniczne ul. Nowowiejskiej:

- klasa drogi - Z (zbiorcza)
- prędkość projektowa - 50 km/h
- jezdnia o szerokości od 7,0 m do 10,0 m
- kategoria ruchu KR4
- obciążenie - 115 kN/oś


Plan sytuacyjny torowiska tramwajowego 3,39 MBPlan sytuacyjny ulicy Nowowiejskiej 6,80 MBProjekt stałej organizacji ruchu 12,0 MBPrzekroje 2,54 MB

Wiata przystankowa 0,86 MB