Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Linia tramwajowa Królewska - Plac Grzybowski - Rondo ONZ


Ocena wpływu przebudowy układu linii tramwajowych w centrum Warszawy na funkcjonowanie komunikacji tramwajowej - CNTK 2006 r.

Zwiększenie gęstości sieci tramwajowej w ścisłym śródmieściu Warszawy zwiększa dostępność do tego środka transportu w obszarze największej urbanizacji. Przekłąda się to na zwiększenie atrakcyjności tramwaju w układzie komunikacyjnym Warszawy. Niedostateczna gęstość sieci tramwajowej w centrum Warszawy skutkuje dużo częstszym wyborem autobusu jako środka komunikacji zbiorowej. Brak tramwajowych połączeń skrętnych zmusza do przesiadek, podczas gdy trasy autobusowe są prowadzone z dużo większą elastycznością. To zjawisko zostanie w pewnym stopniu złagodzone na skutek realizacji projektu, który otworzy dla komunikacji tramwajowej połączenie poprzeczne dwóch najważniejszych ciągów północ-południe t.j. osi Marszałkowskiej i osi Al. Jana Pawła II.
Odcinek linii tramwajowej przewidziany do budowy w ścisłym centrum Warszawy dotyczy połączenia ul. Marszałkowskiej z al. Jana Pawła II ulicami Grzybowską i Twardą. Projekt przewiduje dobudowę odcinka sieci tramwajowej w ścisłym śródmieściu Warszawy w celu odciążenia niewydolnego ciągu Al. Jerozolimskich, oraz zapewnienie zmniejszenia wrażliwości sieci tramwajowej na zakłócenia. Zaproponowano różne warianty połączenia Królewska - Plac Grzybowski - Rondo ONZ różniące się zakresem oraz układem tras tramwajowych.
Wariant 1 - budowa trasy tramwajowej wraz z dwukierunkową pętlą na Placu Grzybowskim wykorzystywaną w ruchu liniowym.
Wariant 2 - budowa trasy tramwajowej wraz z pętlą na Placu Grzybowskim wykorzystywaną w ruchu liniowym przez linię tramwajową kursującą w kierunku Marszałkowskiej.
Wariant 3 - budowa trasy tramwajowej bez pętli tramwajowej na Placu Grzybowskim lub tylko z pętlą awaryjną.

Szczegóły i dokładny opis znajdziecie Państwo w poniższym opracowaniu.


W dokumencie m.in.:

  • Stan obecny (z 2006 r.) i istniejące problemy systemu transportowego Warszawy
  • Transport indywidualny
  • Układ sieci komunikacji miejskiej
  • Warianty realizacji projektu
  • Czynniki wpływające na powodzenie projektu
  • Weryfikacja nowego układu linii

    Projekt przewiduje dobudowę odcinka sieci tramwajowej w ścisłym centrum Warszawy w celu odciążenia niewydolnego ciągu Al.Jerozolimskich, oraz zapewnienia zmniejszenia wrażliwości sieci tramwajowej na zakłócenia. Zaproponowano cztery warianty rozwiązania układu torowego połączenia Świętokrzyskiej z Królewską przez Plac Grzybowski, różniące się zakresem inwestycji oraz układem tras linii tramwajowych