Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Tramwaje w Warszawie


Aktualna sieć tras tramwajowych

Warszawa dysponuje dość dobrze rozwiniętą siecią tras tramwajowych o łącznej długości ok. 433 km, jednak podróże tramwajami są uciążliwe, a średnia prędkość przejazdu (około 18,3 km/h) oraz jakość usług są zdecydowanie niezadowalające. Największą bolączką jest stary, zużyty tabor, zbyt głośnie torowiska, brak systemu sterowania ruchem. Przystanki tramwajowe są źle wyposażone, a możliwość łatwej zmiany środka transportu (np. na autobus) mocno utrudniona. W ciągu doby warszawskie tramwaje i przewożą około 900 tys. pasażerów, co stanowi blisko 36% ogółu podróżujących po Warszawie komunikacją miejską.
Ponad 780 tys. (48,8%) mieszkańców Warszawy mieszka w odległości maksimum 500 m od przystanku tramwajowego (w promieniu do 300 m – 501 tys., tj. 31,4%). Tramwaj, jako najbardziej przyjazny środowisku środek transportu w mieście, powinien w najbliższych latach przejąć większość podróży niepieszych po Warszawie. By to osiągnąć konieczna jest modernizacja istniejących tras oraz budowa nowych linii, zwłaszcza szybkiego tramwaju oraz zakup nowego taboru. Tramwaj będzie lepiej konkurować z innymi środkami komunikacji gdy podniesiona zostanie średnia prędkość przejazdu oraz zmniejszony zostanie hałas komunikacyjny od torowiska.

Schemat pochodzi ze strony Tramwar
Autor: Jacek Karst

Rozwój sieci tras tramwajowych w perspektywie do 2040 r.

W 2013 roku na zlecenie władz m.st. Warszawy wykonano analizę 107 możliwych przebiegów nowych tras tramwajowych w Warszawie i okolicach. Na tej podstawie powstał raport rekomendujący do zbudowania w perspektywie 2040 roku następujące linie tramwajowe:
W pierwszej kolejności:
 • Metro Wilanowska - ul. Sobieskiego (3,4 km wzdłuż al. Wilanowskiej)
 • na Gocław (4,9 km od Grochowskiej i al. Waszyngtona wzdłuż Kanału Wystawowego do ul. Bora Komorowskiego)
 • do osiedla Ruda (2,3 km od ul. Mickiewicza przez Klaudyny, Podleśną do Gwiaździstej)
 • Dworzec Zachodni - Wilanów (14,5 km przez ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., Pole Mokotowskie, Rakowiecką, Sobieskiego)
 • Trakt Królewski i Bagatela (6 km od ul.Andersa do pl. Unii Lubelskiej z odnogą do pl. Zbawiciela)
 • Kasprzaka (odtworzenie linii zlikwidowanej na początku lat 90.).
  W drugiej kolejności:
 • Żerań FSO - Tarchomin (przez Modlińską)
 • Trasa Tysiąclecia (odcinek od Kijowskiej do ronda Żaba)
 • na Siekierki (od Spacerowej i Belwederskiej przez ul. Gagarina, Czerniakowską-bis, Bartycką, Augustówkę do EC Siekierki)
 • do węzła Marsa (przedłużenie torów od pętli Gocławek)
 • mostem Krasińskiego (od pl. Wilsona przez ul. Krasińskiego, nowy most na Wiśle do ul.Budowlanej na Bródnie)
 • Annopol - Białołęka (mostem nad Kanałem Żerańskim do przedłużonej Trasy Mostu Północnego)
 • Dworzec Zachodni - Kasprzaka (pod torami PKP do al. Prymasa Tysiąclecia).
  W trzeciej kolejności:
 • do os. Derby (Głębocką, projektowaną Trasą Olszynki Grochowskiej do przedłużenia Trasy Mostu Północnego)
 • łącznik pl. Zbawiciela - pl. Na Rozdrożu (przez al. Wyzwolenia)
 • Trasą Mostu Północnego (z Tarchomina do projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej)
 • do Marek (od skrzyżowania Rembielińskiej i Kondratowicza i od stacji metra na Bródnie z pośrednią pętlą przy CH Marki)
 • Targówek - Wiatraczna (od ul. Matki Teresy z Kalkuty z pętlą przy ul. Spawalniczej na Targówku Fabrycznym, Wiatraczna).
  W ostatniej kolejności, po 2040 r.:
 • do Muzeum Powstania Warszawskiego (jednokierunkowe tory dla linii turystycznej)
 • Trasa Tysiąclecia (odcinek Kijowska przy Dworcu Wschodnim - Grochowska przy Bliskiej)
 • do Janek (od pętli na Okęciu al. Krakowską przez Raszyn)
 • do Piaseczna (od pętli Wyścigi wzdłuż Puławskiej, Okulickiego, Wojska Polskiego, Sienkiewicza do pętli przy ul. Dworcowej)
 • do Marek (od Dworca Wileńskiego przez ul. Radzymińską z podjazdem do stacji metra Szwedzka)
 • do Ząbek (od Kijowskiej przy Dworcu Wschodnim do pętli przy ul. ks. Skorupki w Ząbkach).


 • Torowisko tramwajowe na ciągu ulicy Obozowej i Młynarskiej

  W dokumencie m.in.:

 • Identyfikacja organizacji ruchu wprowadzonej na ciągu ul. Obozowej i Młynarskiej po remoncie torowiska
 • Ocena warunków ruchu i prędkości przejazdu analizowanego odcinka przez tramwaj
 • Natężenia ruchu pojazdów
 • Ocena stanu po wprowadzeniu zmian organizacji ruchu

  Celem opracowania było porównanie sytuacji ruchowej (prędkości komunikacyjnych tramwaju oraz natężeń ruchu pojazdów) w okresie przed i po remoncie torowiska i wprowadzeniu wydzielonego pasa tramwajowego na ul. Młynarskiej na odcinku: Ostroroga - Wolska.

  Po remoncie torowiska wprowadzono na analizowanym fragmencie ciągu Obozowa - Młynarska, w stosunku do stanu sprzed remontu, następujące zmiany:
  • ograniczono dostęp do torowiska poprzez wydzielenie pasa tramwajowego na odcinku od ul. Ostroroga do ul. Wolskiej dla kierunku ruchu na południe do ul. Wolskiej;
  • na skrzyżowaniu ulic Młynarska - Żytnia wprowadzono zakazy skrętu w lewo na północnym i południowym wlocie ulicy Młynarskiej.
  Projekt stałej organizacji ruchu po przebudowie torowiska

  Natężenie ruchu pojazdów - godzina szczytu porannego - wrzesień 2008

  Natężenie ruchu pojazdów - godzina szczytu porannego - październik 2009


 • Materiały archiwalne

  Ocena wpływu przebudowy układu linii tramwajowych w centrum Warszawy na funkcjonowanie komunikacji tramwajowej - CNTK 2006 r.

  W dokumencie m.in.:

 • Stan obecny (z 2006 r.) i istniejące problemy systemu transportowego Warszawy
 • Transport indywidualny
 • Układ sieci komunikacji miejskiej
 • Warianty realizacji projektu
 • Czynniki wpływające na powodzenie projektu
 • Weryfikacja nowego układu linii

  Projekt przewiduje dobudowę odcinka sieci tramwajowej w ścisłym centrum Warszawy w celu odciążenia niewydolnego ciągu Al.Jerozolimskich, oraz zapewnienia zmniejszenia wrażliwości sieci tramwajowej na zakłócenia. Zaproponowano cztery warianty rozwiązania układu torowego połączenia Świętokrzyskiej z Królewską przez Plac Grzybowski, różniące się zakresem inwestycji oraz układem tras linii tramwajowych


 • Prezentacje Tramwajów Warszawskich dotyczące rozwoju linii tramwajowych w Warszawie

  Prezentacja
  Zawiera plany inwestycyjne Tramwajów Warszawskich z 2007 r..

  Prezentacja w większej rozdzielczości - Kliknij tutaj


  PREZENTACJA
  Nowe trasy tramwajowe w Warszawie   prezentacja Tramwajów Warszawskich z 2005 r.   5,94 MB