Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


GPR 2015 GPR 2010 GPR 2005 GPR 2000

Generalny Pomiar Ruchu


Zasady prognozowania ruchu

Do podstawowych parametrów ruchu drogowego zalicza się:
 • średni dobowy ruch w roku,
 • miarodajne godzinowe natężenie ruchu,
 • średnią prędkość podróży.
  Ponadto, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, ruch drogowy charakteryzują:
 • rodzajowa struktura ruchu,
 • kierunkowy rozkład ruchu,
 • okresowe wahania ruchu.
  Powyższe charakterystyki obliczane są na podstawie generalnych pomiarów ruchu drogowego (dalej w skrócie GPR), które w Polsce prowadzi się począwszy od 1965r. co pięć lat.
 • Prognozę ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020 wykonano metodą badania trendów. Jednym z podstawowych elementów było ustalenie okresu czasu, dla którego linie trendu w sposób najdokładniejszy opisują zjawisko rozwoju ruchu w czasie. Porównaniem objeto dwa okresy: 1985-2000 oraz 1990-2000, zarówno indywidualnie dla poszczególnych odcinków dróg, jak i całej sieci drogowej. W ramach analiz regresji obliczano współczynnik korelacji R bedacy miernikiem poprawności wpisania linii trendu miedzy badane punkty. Generalnie stwierdza sie, że wpisana prosta z dostateczną dokładnością opisuje zjawisko rozwoju ruchu w czasie, jeżeli R>0,70. Prognoza ruchu do roku 2020 została opracowana dla aktualnej sieci dróg krajowych przy założeniu, że nie zajdą na niej żadne zmiany oraz nie wystapia istotne czynniki mogące mieć wpływ na zmiany zachowań komunikacyjnych.

  Więcej - Zasady prognozowania ruchu drogowego


  Kliknij w mapkę, by ją powiększyć

  Mapy prognoz na lata:         
  GPR 2015
  Generalny Pomiar Ruchu w roku 2015 został przeprowadzony na istniejącej sieci dróg krajowych (w tym także na odcinkach autostrad koncesyjnych), z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i w związku z tym nie są administrowane przez GDDKiA. Podstawę prawną przeprowadzenia pomiaru stanowiło Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2014 r. Pomiary przeprowadzono na sieci drogowej o długości 18022 km, w 1952 punktach pomiarowych.
  SDRR w roku 2015 na sieci dróg krajowych wyniósł 11178 poj./ dobę. Ruch na drogach krajowych w stosunku do roku 2010 wzrósł o 14%.
  Więcej na ten temat na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  Drogi krajowe


  SDR na sieci dróg krajowych w 2015 r. 4,61 MB


  GPR 2010
  Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) został wykonany na istniejacej sieci dróg krajowych z wyjątkiem tych odcinków, dla których zarzadcami są prezydenci miast na prawach powiatu. Pomiarem została objęta sieć dróg krajowych o łącznej długości 17247 km, podzielona na 1793 odcinki pomiarowe. W okresie 2005-2010 długość dróg krajowych objętych pomiarem zwiększyła się o blisko 450 km i zmienił się układ sieci drogowej. Wybudowanie i oddanie do eksploatacji nowych odcinków autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic spowodowało istotne zmiany w rozkładzie ruchu drogowego. Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych (SDR) w 2010 roku na sieci dróg krajowych wynosił 9888 poj./dobę. Obciążenie ruchem pojazdów silnikowych nie było równomierne dla całej sieci, lecz wzrastało ze wzrostem znaczenia dróg w układzie funkcjonalnym. Na drogach międzynarodowych SDR w 2010 roku wynosił 16667 poj./dobę, zas na pozostałych drogach krajowych 7097 poj./dobę. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że w okresie 2005-2010 ruch pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych zwiększył się o 22%, w tym wzrost na drogach międzynarodowych wyniósł 21%, zaś na pozostałych drogach krajowych 23%.
  Więcej na ten temat na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  Drogi krajowe


  SDR na sieci dróg krajowych w 2010 r. 6,17 MB

  Drogi wojewódzkie


  SDR na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2010 r. 10,5 MB


  GPR 2005
  Średni dobowy ruch pojazdów samochodowych (SDR) w 2005 roku na sieci dróg krajowych wynosił 8.224 pojazdów na dobę (p/d) i był większy o około 18% w porównaniu z rokiem 2000. Obciążenie ruchem pojazdów samochodowych nie było równomierne dla całej sieci, lecz wzrastało ze wzrostem znaczenia dróg w układzie funkcjonalnym. Na drogach międzynarodowych SDR w 2005 roku wynosił 13.561 p/d, zaś na pozostałych drogach krajowych 5.990 p/d. Warto wspomnieć, że dynamika wzrostu była dużo mniejsza, niż w poprzednim okresie pięcioletnim (GPR 1995 - GPR 2000), w którym odnotowano wzrost ruchu o 31%.
  Więcej na ten temat na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

  GPR 2005 - Synteza wyników

  Szczegółowe wyniki GPR 2005
  Drogi krajowe
  Drogi wojewódzkie


  SDR na sieci dróg krajowych w 2005 r. 4,77 MB  SDR na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2005 r. 9,40 MB


  GPR 2000

  SDR na drogach krajowych w 2000r.

  SDR dla pojazdów ciężarowych i autobusów
  na drogach krajowych w 2000r.