Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
MIASTO I TRANSPORT 2010


OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA CENTRUM MIASTA

W dniu 24 lutego 2010 r. odbyła się IV Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana pod patronatem Koła Naukego Inżynierów Komunikacji (KNIK) z wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tematem przewodnim były problemy komunikacyjne centrów dużych miast.

W trakcie 3 sesji tematycznych wygłosozno w sumie 13 referatów:
 • Zasady kształtowania systemu transportowego centrum miasta (M. Dudek - Politechnika Krakowska)
 • Problemy zagospodarowania przestrzennego w obszarze śródmiejskicm (J. Latała - BAiPP)
 • Nowa strategia transportowa Warszawy (M. Reksnis - BDiK)
 • Zarządzanie ruchem (W. Suchorzewski - Politechnika Warszawska)
 • Efekty wdrożenia TTA na trasie W-Z (A. Brzeziński/M. Rezwowo-Mosakowska - PW/TransEko)
 • Unowocześnienie komunikacji tramwajowej w centrum na przykładzie Krakowa (M. Bauer - Politechnika Krakowska)
 • Obsługa śródmieścia komunikacją autobusową (W. Lasek - BDiK)
 • Efektywność komunikacji tramwajowej a priorytety dla tramwajów (G. Madrjas/J. Szustek - Tramwaje Warszawskie)
 • Rower publiczny w Warszawie (K. Jesionkiewicz-Niedzińska - PW/TransEko)
 • Płatne parkowanie - możliwości i ograniczenia (A. Strachocka - ZDM Warszawa)
 • Rola planów mobilności w organizacji ruchu samochodowego związanego z obiektami w centrum miasta (K. Nosal - Politechnika Krakowska)
 • Szczecin - nowe plany komunikacyjne związane z zagospodarowaniem centrum miasta (K. Masłowski - AECOM / P. Gładkowski - WIM, Urząd m. Szczecin)
 • Monitorowanie ruchu na pasach autobusowych w Warszawie (P. Krukowski - BDiK)
Prezentacje z KonferencjiWytyczne kształtowania systemu transportowego centrum miasta 0,36 MB

 • Definicja centrum miasta
 • Podstawowe problemy komunikacyjne w centrum
 • Istota polityki transportowej
 • Cechy systemu transportowego w centrum
 • Dlaczego ogranicza się ruch samochodowy w centrum?
 • Metody ograniczania ruchu samochodowego
 • Zasady uprzywilejowania komunikacji zbiorowej
 • Zasady kształtowania stref ruchu pieszego
 • Pożądane cechy układu komunikacyjnego w centrum


 • Problemy zagospodarowania przestrzennego w obszarze śródmiejskim 7,23 MB

 • Problemy zagospodarowania
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 • Przestrzenie publiczne w studium
 • Projektowane plany miejscowe
 • Decyzje administracyjne
 • Główne problemy w zagospodarowaniu


 • Nowa strategia transportowa Warszawy 2,46 MB

 • Koncentracja funkcji śródmiejskich
 • Drogi i transport publiczny
 • Parkowanie
 • Ograniczenia ruchu towarowego
 • Wielkość ruchu w centrum
 • Polityka transportowa
 • Plan rozwoju transportu Warszawy


 • Zarządzanie ruchem 1,97 MB

 • Historia wzrostu motoryzacji
 • Tworzenie zaawansowanego systemu zarządzania ruchem
 • Zainstalowany system zarządzania ruchem - ZSZR
 • ZSZR - Stan aktualny
 • Koncepcja kontynuacji rozwoju ZSZR


 • Efekty wdrożenia TTA na Trasie W-Z 1,18 MB

 • TTA na Trasie W-Z
 • Natężenie pasażerów autobusów i tramwajów
 • Natężenie samochodów osobowych
 • Podział zadań przewozowych na Moście
 • Wyniki badań ruchu
 • Wnioski dotyczące warunków ruchu
 • Ocena wpływu TTA na komunikację zbiorową
 • Ocena wpływu na komunikację indywidualną


 • Unowocześnienie komunikacji tramwajowej w centrum 2,59 MB

 • System komunikacji miejskiej w Krakowie
 • Podstawowe dane eksploatacyjne
 • Usprawnienia dla tramwajów w centrum Krakowa
 • Krakowski Szybki Tramwaj
 • Pasy tramwajowo-autobusowe
 • Plany rozwoju komunikacji tramwajowej w Krakowie


 • Obsługa Śródmieścia komunikacją autobusową 2,47 MB

 • Granica obszaru śródmiejskiego w Warszawie
 • Trendy demograficzne
 • Główne korytarze transporotowe w centrum
 • Ruch autobusowy do centrum
 • Podstawowe parametry eksploatacyjne
 • Warunki ruchu autobusów w śródmieściu
 • Pasy autobusowe w śródmieściu
 • Węzły przesiadkowe w śródmieściu
 • Plany rozwoju syatemu autobusowego


 • Efektywność komunikacji tramwajowej a priorytety dla tramwajów 0,14 MB

 • Czynny priorytet w sygnalizacji
 • Priorytet bezwzględny i warunowy
 • Przykłady pozytywne priorytetów dla tramwajów
 • Przykład negatywny - Al. Jerozolimskie
 • Jak jest na świecie?


 • Rower publiczny w Warszawie 3,21 MB

 • Strategia - rozwój ruchu rowerowego
 • Plan działań na lata 2010-11
 • Ocena stanu istniejącego
 • Rodzaj SRP
 • Obsługiwany obszar
 • Opis funkcjonowania systemu
 • Koszty SRP
 • Rozważane modele wdrożenia SRP


 • Płatne parkowanie - możliwości i ograniczenia 1,40 MB

 • Automatyzacja opłat
 • Zachęty do skracania postoju
 • Prawne ograniczanie czasu postoju
 • Podstawy pobierania opłat
 • Wyznaczanie miejsca systemu płatnego parkowania
 • Funkcje płatnego parkowania
 • Mankamenty prawne
 • Egzekwowanie opłat


 • Rola planów mobilności w organizacji ruchu samochodowego 0,92 MB

 • Zarządzanie mobilnością
 • Plan mobilności
 • Rola planów mobilności


 • Szczecin - nowe plany komunikacyjne w centrum miasta 14,7 MB

 • Układ komunikacyjny - stan istniejący
 • Zmiany komunikacyjne w śródmieściu
 • Przykłady zagraniczne


 • Monitoring ruchu na pasach autobusowych w Warszawie 1,66 MB

 • Przypadek Londynu
 • Warszawa. Łamanie przepisów - stan obecny
 • Dlaczego konieczne są zmiany
 • Rozwiązania
 • Punkty kamerowe ARTR
 • Jak działa automatyczne monitorowanie ruchu
 • Centrum Mandatowania Straży Miejskiej
 • Instalowanie punktów kamerowych ARTR
 • Architektura systemu
 • Dodatkowe funkcjonalności PK ARTR
 • Jakie właściwości PK ARTR można testować?