Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


V KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
MIASTO I TRANSPORT 2011


NOWOCZESNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

W dniu 3 marca 2011 r. odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana pod patronatem Koła Naukego Inżynierów Komunikacji (KNIK) z wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tematem przewodnim była nowoczesna komunikacja autobusowa.

W trakcie dwóch sesji tematycznych wygłosozno w sumie 8 referatów:
  • Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego (Jan Friedberg)
  • Autobus sterowany na przykładzie Cambridgeshire Guided Busway (Krzysztof Masłowski - AECOM)
  • Autobus wielkopojemny na przykładzie Eindhoven (Paweł Włodarek - Politechnika Warszawska/TransEko)
  • Brytyjski transport autobusowy – wybrane przykłady (Sławomir Monkiewicz - Mott MacDonald)
  • Doświadczenia krakowskie w organizowaniu nowoczesnej komunikacji autobusowej (Marek Bauer - Politechnika Krakowska)
  • Efektywność pasa autobusowego na przykładzie Trasy Łazienkowskiej w Warszawie (Marcin Bednarczyk - AECOM)
  • Zastosowanie ITS do nadzoru ruchu na wydzielonych pasach autobusowych (Piotr Krukowski - ITS Polska)
  • Współczesny tabor autobusowy (Robert Sokołowski - ZTM Warszawa)
Prezentacje z Konferencji