Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ul. Rosnowskiego (Nowokabacka)

Obecnie pomiędzy dzielnicami Ursynów i Wilanów w południowej i środkowej części nie ma połączenia drogowego. Ponadto ruch pojazdów w kierunku Konstancin Jeziorna - Ursynów musi odbywać się przez Piaseczno lub ul. Wilanowską i ul. Dolina Służewiecka, powodując zawsze konieczność nadłożenia 8 do 10 km. W ostatnim czasie powstało kilka dzikich zjazdów ze Skarpy Wiślanej umożliwiających przejazd pomiędzy dwoma dzielnicami. Z uwagi jednak na przebieg nieuregulowanych połączeń po działkach prywatnych i niedostosowanie parametrów technicznych tych połączeń były one kolejno zamykane. Obecnie funkcjonuje jeden zjazd ze skarpy, na południe od ul. Rosnowskiego, w ul. Podgrzybków. Ze względu na zbyt małą szerokość pasa drogowego, nienormatywne promienie łuków, brak miejsca na chodniki dla pieszych oraz na oświetlenie i odwodnienie, ulica ta może jedynie pełnić rolę dojazdu do posesji.
Ciag ul. Rosnowskiego i Nowo-Kabackiej, od ul. Relaksowej do ul. Łukasza Drewny, będzie brakującym i od dawna wyczekiwanym połączeniem pomiędzy dzielnicami Wilanów i Ursynów. Trasa była wyznaczana we wszystkich powojennych planach zagospodarowania Ursynowa, począwszy od lat 70-tych. Została bowiem uznana za bardzo ważne połączenie komunikacyjne górnego tarasu Wisły z tarasem dolnym. Przebiegać będzie od ul. Relaksowej w kierunku wschodnim do ul. łukasza Drewny, przecinając ulice: Gąsek, projektowane 2 KUL, 3 KUL i Rzeczypospolitej. Planowane połączenie drogowe położone jest na terenie dzielnic Ursynów i Wilanów. Jest to inwestycja finanswana przez obie dzielnice, stąd każda z nich musiała wykonać dokumentację dla części położonej na jej terenie.

Podstawowe parametry techniczne:

- Klasa - G
- Łączna długość ok. 1,4 km z czego:
      * odcinek ursynowski ul. Rosnowskiego - długość ok. 0,210 km
      * odcinek wilanowski - długosć ok 1,200 km
- Przekrój poprzeczny - 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu)
- Pas rozdziału - 2,0 m
- Prędkość projektowa Vp - 50 km/h
- Prędkość miarodajna Vm - 60 km/h
- Jednostronna ścieżka rowerowa - 2,5 m

Ulica Rosnowskiego - część na terenie dzielnicy Ursynów

W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ZABYTKÓW CHRONIONYCH
 • PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH
 • STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

  Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie odcinka ul. Rosnowskiego, położonego na terenie dzielnicy Ursynów.
  Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursynów.
  Niniejszy raport ma na celu wykazanie, na ile projektowana inwestycja wpłynie na stan środowiska w rejonie jej lokalizacji i infrastruktury technicznej z nią związanej. Projektowany ursynowski odcinek ul. Rosnowskiego będzie przedłużeniem ul. Rosnowskiego położonej w Dzielnicy Wilanów i w całości będzie dwujezdniową drogą klasy G.

 • Ulica Rosnowskiego (d. Nowokabacka) - część na terenie dzielnicy Wilanów

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ZABYTKÓW CHRONIONYCH
 • PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH
 • STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
 • ZAŁĄCZNIKI

  Przedmiotem opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie odcinka ul. Rosnowskiego, położonego na terenie dzielnicy Wilanów.
  Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wilanów.
  Niniejszy raport ma na celu wykazanie, na ile projektowana inwestycja wpłynie na stan środowiska w rejonie jej lokalizacji i infrastruktury technicznej z nią związanej. Projektowany qilanowski odcinek ul. Rosnowskiego będzie przedłużeniem ul. Rosnowskiego położonej w Dzielnicy Ursynów i w całości będzie dwujezdniową drogą klasy Z. • Projekt stałej organizacji ruchu 1,76 MB