Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Wielka Obwodnica MazowszaW celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów pozametropolitalnych Województwa Mazowieckiego oraz zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczeństwa, konieczne jest powiązanie regionu sprawnym systemem komunikacyjnym. Promienisty kształt podstawowego układu drogowego w regionie Mazowsza, tworzony przez korytarze europejskie i ponadregionalne, będzie uzupełniony o system połączeń obwodowych zwiększających spójność przestrzeni województwa.Jednym z elementów systemu transportowego na Mazowszu jest tzw. "Wielka Obwodnica Mazowsza", w której skład wchodzą następujące odcinki dróg:
  • droga krajowa nr 60: Gostynin - Płock - Ciechanów - Maków Mazowiecki - Różan - Ostrów Mazowiecka (przebieg postulowany pomiędzy Ciechanowem, a Ostrowią Mazowiecką: droga wojewódzka nr 617 Ciechanów - Przasnysz, droga wojewódzka nr 544 Przasnysz - Ostrołęka, droga wojewódzka nr 627 Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka)
  • droga wojewódzka nr 627: Ostrów Mazowiecka - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski
  • droga krajowa nr 63: Sokołów Podlaski - Siedlce - Łuków
  • brakuje odpowiedniej klasy drogi na odcinku Łuków - Puławy
  • droga krajowa nr 12: Puławy - Radom - Opoczno
Wielka Obwodnica Mazowsza ma być klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego z obwodnicami większych miast.
Zrealizowane w ostatnich latach, realizowane obecnie lub planowane inwestycje na ciągu tzw. "Wielkiej Obwodnicy Mazowsza": Poza tym w 2008 roku zrealizowana została rehabilitacja nawierzchni drogi krajowej nr 12 w miejscowościach Goździków, Zawada, Pomyków, Zbożenna, Skrzynno, Wieniawa o łącznej długości 21,61 km. W 2008 roku otwarto w ciągu DK12 w Pulawach odcinek o długości 12,7 km obwodnicy z nowym mostem na Wiśle. Droga ta częściowo już jest na parametrach ekspresowych i jest elementem planowanej S12 Radom - Lublin.