Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Obwodnica Śródmieścia

Odcinek zachodni: Most Gdański - Wawelska  
Odcinek wschodni: Obwodnica Pragi
Odcinek północny: Most Gdański - Rondo Żaba
Odcinek południowy: Trasa Łazienkowska


W założeniach planistów Obwodnica Śródmieścia przebiegać miała ciągiem ulic:
Trasa Łazienkowska, Raszyńska, Towarowa, Okopowa, Słomińskiego, Most Gdański, Starzyńskiego, Szwedzka (fragment), Trasa Tysiąclecia (obwodnica Pragi).
Jednak od czasu oddania do użytku obecnego odcinka Trasy Łazienkowskiej, Obwodnica Śródmieścia poszła w zapomnienie i na wiele lat zapanował zastój. Dopiero w ostatnich latach przypomniano sobie o potrzebie dokończenia tej inwestycji i przebudowano wąski przejazd w kierunku Targówka (obecne rondo Żaba). W roku 2007 skończyła się się modernizacja ronda Starzyńskiego.
Planowane jest rozpoczęcie prac przy praskim odcinku obwodnicy, tj. dawnej Trasie Tysiąclecia, która domknęłaby obwodnicę po praskiej stronie.
W ciągu istniejącej obwodnicy planuje się również przebudowę ciągu zachodniej części obwodnicy od Mostu Gdańskiego przez ul. Słomińskiego, Robdo Zgrupowania AK "Radosław", ulice Towarowa, Okopowa, Plac Zawiszy, Raszyńska. Obecnie prowadzone są prace koncepcyjne nad rozwiązaniem komunikacyjnym Obwodnicy Śródmieścia w rejonie Placu Zawiszy. Kiedyś planowano estakady w ciągu ulic Okopowej i Raszyńskiej, a całe skrzyżowanie miało być rozbudowane w tym kierunku, gdzie teraz stoi hotel Sobieski. Niestety po zbudowaniu hotelu na zawsze zaprzepaszczono szansę na wykonanie prawidłowego rozwiązania komunikacyjnego w tym rejonie miasta.
Rolą Obwodnicy Śródmiejskiej będzie wydzielenie ścisłego centrum Warszawy, w którym w sposób znaczący zostanie uprzywilejowana komunikacja zbiorowa wraz z ograniczeniem dostępności obszaru centrum Warszawy dla ruchu samochodowego. Możliwe też, że w niedalekiej przyszłości obszar miasta zawarty wewnątrz Obwodnicy Śródmieścia zostanie ustanowiony strefą płatnego wjazdu. By zrealizować to zadania konieczne jest zbudowanie ciągu obwodowego klasy GP (głownej ruchu przyspieszonego), który pozwoli na ominięcie centrum miasta w ruchu wewnętrznym międzydzielnicowym.

Miejscowy plan zagospodarowania okolic Dworca Gdańskiego, zakładający poprowadzenie Obwodnicy Śródmiescia w tunelu pod Rondem Radoslawa (Babka).
Plan tunelu pod Kercelakiem na Woli.
Obwodnica Śródmieścia idąca w ciągu ulic Okopowej i Towarowej planowana jest w tunelu pod skrzyżowaniem z Al. Solidarności.