Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Obwodnica Etapowa Centrum (OEC)

Przebieg:

Trasa Armii Krajowej - Toruńska, al.Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Łopuszańska, Hynka, Sasanki, Marynarska, Rzymowskiego, Dolina Służewiecka, Sikorskiego, Witosa, Trasa Siekierkowska, ul.Żołnierska, Wschodnia Obwodnica Warszawy.

Budowa Obwodnicy Etapowej Centrum jest od kilku lat najważniejszą realizowaną inwestycją drogową w stolicy realizowaną. Ma ona otaczać obszar zbliżony do granic byłej gminy centrum. Obwodnica zmieni niekorzystny układ transportowy Warszawy i odciąży zakorkowane centrum miasta. Budowa obwodnicy centrum jest prowadzona od kilkunastu lat i zrealizowano już część jej odcinków: trasę Armii Krajowej, aleję Prymasa Tysiąclecia, rondo Zesłańców Syberyjskich i znaczną część Trasy Siekierkowskiej. Pozostałe odcinki są budowane od nowa bądź też modernizowane są stare arterie. Zarząd Dróg Miejskich w najbliższych kilku latach zamierza doprowadzić do zamknięcia pełnego koła obwodnicy i jednocześnie modernizacji kolejnych „wąskich gardeł” tej strategicznej trasy dla stolicy.

Remont i przebudowa Trasy AK i Trasy Toruńskiej

Obydwie trasy stanowiące północną część obwodnicy etapowej są w stanie technicznym kwalifikującym je do remontu. Obydwie mają przejść modernizację finansowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
Najważniejsze elementy modernizacji:
- budowa nowych wiaduktów nad ulicami: Modlińską i Łabiszyńską oraz linią kolejową na Żeraniu (ciąg wiaduktów żerańskich).
- rozbudowa Trasy Toruńskiej do sześciu (2 x 3) pasów ruchu na wschód od ul. Łabiszyńskiej
- poszerzenie mostu Grota-Roweckiego do dziesięciu (2 x 5) pasów ruchu.

Modernizacja Alej Jerozolimskich

Aleje Jerozolimskie leżą w jednym z głównych ciągów dróg krajowych, stanowią wylot w kierunku Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego. Są połączeniem dla dróg krajowych nr 7 i 8 w ciągu ul. Prymasa Tysiąclecia i Trasy AK, a po zrealizowaniu Trasy Salomea-Wolica i połączenia z węzłem Opacz od węzła Łopuszańska będą podstawowym ciągiem wylotowym z miasta w kierunku południowym na Kraków i Katowice.
Aktywizacja i postępująca urbanizacja terenów inwestycyjnych przy trasie, nowe obiekty generujące ruch spowodowały, że Warszawa podjęła decyzję o modernizacji Al.Jerozolimskich.
Inwestycja-część Obwodnicy Etapowej Centrum, wpisuje się w plany m.st. Warszawa dotyczące rozwoju sieci komunikacyjnej-drogowej, które przewidują m.in. budowę trzech obwodnic: śródmiejskiej, centrum i zewnętrznej ekspresowej.

Modernizację Al.Jerozolimskich od Ronda Zesłańców Syberyjskich do węzła z Trasą Salomea-Wolica podzielono na dwa etapy.
1. od Ronda Zesłańców Syberyskich do wiaduktu nad koleją radomską
2. Od wiaduktu nad torami kolei radomskiej do Łopuszańskiej

Całość prac w Al.Jerozolimskich ma zostać wykonana do 2010 roku.

Więcej na temat modernizacji Al.Jerozolimskich na osobnej stronie:
siskom.waw.pl/jerozolimskie.htm

Modernizacja ulicy Marynarskiej

Prace modernizacyjne na ulicy Marynarskiej planowane są ramach budowy połączeń do nowego terminalu lotniska Okęcie. W ramach tej inwestycji planowany jest między innymi węzeł ulicy Marynarskiej z trasą NS (połączy ona Marynarską z lotniskiem i trasą ekspresową relacji Konotopa - Puławska). Budowa węzła oznacza poszerzenie wiaduktu nad torami PKP oraz odcinka ulicy Marynarskiej do Rzymowskiego.

Budowa ronda u zbiegu ulic Wołoskiej/Wilanowskiej/Rzymowskiego/Marynarskiej

Głównym zadaniem modernizacji jest wprowadzenie ruchu bezkolizyjnego i likwidacja korków na dojazdach do tego węzła. W ramach przebudowy powstanie estakada w relacji południe-zachód i dwie kładki dla pieszych umożliwiające ciągu zachód-południe. Dla zlikwidowania korków przewidziano budowę ronda i brakujących odcinków drugiej jezdni na ciągu Rzymowskiego – Wołoska.

Poniżej prezentujemy plany czasowej organizacji ruchu na budowanym skrzyżowaniu.
Są to wstępne projekty - tak miała wyglądać ta przebudowa wg planów MPRD.


Etap 0

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

W czerwcu 2004 rozstrzygnięto przetarg na przebudowę jednego z ważniejszych skrzyżowań na obwodnicy etapowej. Pracę za ok. 28 mln zł powierzono firmie MPRD S.A. Firma zobowiązała się do zakończenia robót z końcem sierpnia 2005 r. Do prac na skrzyżowaniu przygotowywano się od sierpnia 2004 r., ale ostatecznie rozpoczęto je 10 listopada 2004 r. W marcu 2005 r. MPRD przerwało prace tłumacząc to błędami w dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania. W efekcie wyznaczono nowy termin zakończenia prac: 31 maj 2006 r. Do zimy 2005 r. na budowie prace odbywały się bardzo powoli, do tego stopnia że 30 grudnia 2005 r. miasto rozwiązało kontrakt z firmą MPRD S.A. UZP wydał zgodę na wyłonienie kolejnego Wykonawcy bez przetargu i w lutym 2006 r. podpisano umowę z Mostostalem Warszawa, wg której koniec prac określono na 31 sierpnia 2006 r.
8 marca 2006 r. nowy Wykonawca przejął zaawansowaną w ok. 60% budowę od MPRD. Prace zakontraktowano na sumę ok. 29 mln zł (w przeliczeniu 2,5 raza więcej od oferty dotychczasowego Wykonawcy). Roboty rozpoczęto w połowie marca i pierwszy etap prac (oddanie do ruchu ronda z jezdniami dojazdowymi) zakończono 23 czerwca 2006 r. Drugi etap (oddanie do użytku estakady) przewidziano wykonać do 31 lipca 2006 r.

Po prawie 2 latach przebudowy remontowane skrzyżowanie oddano do użytku.

Modernizacja ciągu ulic: Witosa/Sikorskiego/Dolina służewiecka

Ten ciąg zaliczany do obwodnicy etapowej jest w tej chwili jednym z najbardziej zakorkowanych miejsc na całej trasie. W ramach modernizacji planowana jest przede wszystkim budowa skrzyżowań dwupoziomowych na skrzyżowaniach z ulicami: Rosoła, Nowoursynowską, aleją Wilanowską, św. Bonifacego i Sobieskiego. Planowane są tu estakady lub zagłębienia jezdni, które zapewnią bezkolizyjny i płynny ruch w ciągu obwodnicy etapowej.

Warianty skrzyżowania ul. Witosa/Sikorskiego
z ul. Sobieskiego i ul. Idzikowskiego
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej
z ul. Nowoursynowską i al. Wilanowską

 


Trasa Siekierkowska

Jednym z odcinków obwodnicy etapowej jest Trasa Siekierkowska W tej chwili prace trwają na odcinku arterii między węzłami Wał Miedzeszyński i Bora-Komorowskiego. W przyszłym roku rozpocznie się budowa kolejnego, przedostatniego już odcinka Trasy Siekierkowskiej. Prace ruszą między ulicą Bora-Komorowskiego, a ulicą Płowiecką. Włączenie trasy w ulicę Płowiecką nastąpi już w przyszłym roku, natomiast w 2006 roku skończy się budowa ostatniego odcinka - wielopoziomowego węzła zapewniającego bezkolizyjne zjazdy z Trasy Siekierkowskiej, Ostrobramskiej, Płowieckiej i Marsa.

Więcej na temat Trasy Siekierkowskiej na stronie Transprojekt Gdańsk

Modernizacja ulic Marsa i Żołnierskiej

To ostatnie zadanie potrzebne do zamknięcia koła obwodnicy etapowej. Według wstępnej koncepcji w ramach modernizacji cały odcinek od węzła „Płowiecka” do Zielonki zostanie poszerzony do sześciu pasów ruchu. Planowane są wielopoziomowe węzły na wszystkich przecznicach przecinających trasę. W Zielonce ulica Żołnierska połączy się z planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Wschodnią Obwodnicą Warszawy.


Marsa-Żołnierska: Zasady obsługi komunikacyjnej 3,56 MB

Skala 1 : 5000

Budowa tzw. obwodnicy etapowej zakończy się do 2012 roku.