Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Plac Wileński - koncepcja węzła przesiadkowego

Prezentowana koncepcja przedstawia syntezę analiz i uzgodnień dla projektu pt: "Plac Wileński - koncepcja węzła przesiadkowego" wykonanego przez FaberMaunsell Polska Sp. z o.o na zamówienie miasta stołecznego Warszawy. Koncepcja łączy w sobie wiele opracowań przygotowanych dla poprawy funkcjonowania transportu w Warszawie i polepszenia warunków życia mieszkańcom stolicy i podróżującym po mieście przyjezdnym.
W koncepcji ujęto m. in. opracowania dotyczące:
 • budowy centralnego odcinka II linii metra,
 • modernizacji trasy tramwajowej W-Z,
 • uprzywilejowania komunikacji autobusowej w Warszawie,
 • rozwoju dróg rowerowych w Warszawie.
  Głównym założeniem niniejszego opracowania jest ułatwienie ruchu podróżującym przesiadającym się na Placu Wileńskim między różnymi środkami transportu zbiorowego (kolej, metro, tramwaje, autobusy miejskie i podmiejskie). Priorytetem przy modernizacji, przebudowie węzła przesiadkowego jest szeroko rozumiana poprawa warunków w nim panujących.

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka stanu istniejącego
 • Zasady funkcjonalno-ruchowe ukształtowania węzła przesiadkowego
 • Opis techniczny rozwiązania docelowego
 • Prognozy ruchu

  Załącznik 1 - Rozkłady jazdy ZTM i PKP

  Załącznik 2 - Prognozy ruchu pieszego

  Załącznik 3 - Plan sytuacyjny koncepcji węzła przesiadkowego
 • Koncepcja rozwiązania węzła przesiadkowego na Placu Wileńskim powstawała ewolucyjnie, poprzez przekształcanie kolejnych wariantów, aż do wariantu wynikowego.
  Droga ewolucji okazała się być jedyną drogą przekształcania proponowanego rozwiązania na skutek złożoności problematyki transportowej tego węzła przesiadkowego.
  Złożoność ta wynika z obecności:
 • stacji kolejowej Warszawa Wileńska,
 • przyszłej stacji II linii metra,
 • przystanków tramwajowych dla kilku linii krzyżujących się,
 • przystanków autobusowych różnych linii i przewoźników,
 • komunikacji rowerowej,
 • bardzo intensywnego ruchu pieszego i samochodowego.
  Ostateczna wersja projektu koncepcyjnego węzła przesiadkowego na Placu Wileńskim została przygotowana po wielu konsultacjach z jednostkami miejskimi a także innymi biurami projektowymi. Koncepcja integruje w sobie wiele wcześniejszych opracowań, które swoim zasięgiem obejmowały obszar Placu Wileńskiego.
  Celem tego opracowania jest usprawnienie ruchu pieszego (pasażerskiego) w węźle przesiadkowym oraz poprawienie funkcjonowania komunikacji zbiorowej w tym rejonie miasta.

  Nowa koncepcja węzła przesiadkowego

  Wskutek protestów mieszkańców Pragi oraz organizacji społecznych, dotyczących likwidacji przejść dla pieszych po powierzchni, opracowano nowe warianty Placu Wileńskiego. Zdecydowano się na częściowe przywrócenie przejść dla pieszych na powierzchni oraz na zwężenie ulic.

  Uwaga: poniższe opracowanie nie posiada jeszcze wszystkich koniecznych uzgodnień i prawdopodobnie nie zostało jeszcze odebrane. Nie stanowi więc ostatecznego projektu dla Palcu Wileńskiego. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze upubliczniło je na swojej stronie internetowej.

  KONCEPCJA ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYŻOWANIU PLAC WILEŃSKI W WARSZAWIE - opis 3,57 MB


  Wariant 1 2,76 MB

  Wariant 2 2,74 MB

  Wariant 3 2,81 MB