Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Studium obsługi komunikacyjnej Dzielnicy Żoliborz

W dokumencie m.in.:

 • INWENTARYZACJA ULIC KRASIŃSKIEGO I CIĄGU MACZKA POWĄZKOWSKA
 • INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
 • ANALIZA UWARUNKOWAŃ PLANISTYCZNYCH
 • CHARAKTERYSTYKA WARIANTÓW
 • OPIS STANDARDU TECHNICZNEGO TRASY DROGOWEJ
 • OPIS STANDARDU TECHNICZNEGO TRASY TRAMWAJOWEJ
 • PROGNOZY RUCHU I PRZEWOZÓW
 • OSZACOWANIE KOSZTÓW

  Raport przedstawia wyniki opracowania pt. "Studium obsługi komunikacyjnej dzielnicy Żoliborz, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ul. Krasińskiego, na zachód od pl. Wilsona". Opracowanie zostało wykonane przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko sp.j na zamówienie Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy.

  Prezentacja Projektu 7,69 MB

 • W ramach opracowania przeprowadzono:
  W trakcie ww. analiz: W wyniku przeprowadzonych analiz możliwych rozwiązań technicznych przedłużenia drogowej Trasy Krasińskiego od pl. Wilsona do Al. Prymasa Tysiąclecia oraz rozbudowy sieci tramwajowej o dwie trasy: w ul. Krasińskiego i w ul. Powązkowskiej oraz z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalno-ruchowych (prognozy ruchu i przewozów do roku 2030) zaproponowano 2 warianty rozwiązań do dalszych studiów szczegółowych:

  Wariant I
  Przedłużenie drogowej Trasy Krasińskiego od pl. Wilsona do al. Prymasa Tysiąclecia bez trasy tramwajowej i przy następujących założeniach:
 • od pl. Wilsona do ul. Broniewskiego trasa dwujezdniowa, ale o niskich parametrach technicznych i z korektami wynikającymi z uwarunkowań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, uporządkowaniem parkowania, wprowadzeniem rozwiązań dla ruchu rowerowego itp.;
 • od ul. Broniewskiego do al. Prymasa Tysiąclecia trasa dwujezdniowa o wyższych parametrach technicznych z ograniczeniem dostępności.

  Wariant II
  Rozwiązanie trasy drogowej jak w wariancie I (z niezbędnymi korektami wynikającymi z usytuowania infrastruktury tramwajowej) + odcinek nowej trasy tramwajowej od pl. Wilsona do ul. Broniewskiego.

  Przyjęto, że dwutorowa tras tramwajowa zostanie usytuowana w pasie dzielącym ul. Krasińskiego na odcinku od pl. Wilsona do ul. Broniewskiego i będzie funkcjonować jako pas tramwajowo-autobusowy pomiędzy ul. Popiełuszki a ul. Broniewskiego.
  Jednocześnie nie rekomenduje się budowy trasy tramwajowej w ulicach Maczka- Powązkowskiej na ok. 4-kilometrowym odcinku od ul. Powstańców Śl. do al. Jana Pawła II.

  Parametry techniczne projektowanej trasy drogowej:
  • klasa drogi: G (droga główna),
  • prędkość projektowa: 60 km/h,
  • nośność nawierzchni: 115 kN/oś,
  • przekrój poprzeczny: 2 2 (2 jezdnie po 2 pasy ruchu),
  • szerokość pasów ruchu: 3,5m na odcinkach nowobudowanych i 3,0-3,5 na odcinkach modernizowanych,
  • łączna długość projektowanej trasy ok. 2,5km, w tym długość odcinka modernizowanego ok. 0,6 km i długość odcinka nowobudowanego: ok. 1,25km (jedna jezdnia) oraz ok. 0,65 km (dwie jezdnie).
  Parametry techniczne projektowanej trasy tramwajowej:
  • prędkość projektowa: 60 km/h,
  • szerokość torowiska: min. 7,10m,
  • słupy trakcyjne - poza międzytorzem,
  • szerokość platform przystankowych - 3,50m,
  • długość platform przystankowych - 66,0m,
  • wysokość platform przystankowych ponad główkę szyny - 0,22m,
  • łączna długość projektowanej trasy 1150m,
  Na podstawie wstępnego oszacowania ustalono koszt inwestycji drogowej na poziomie 34,7mln + VAT, a koszt budowy odcinka trasy tramwajowej Pl. Wilsona - Broniewskiego na poziomie 28,6 mln + VAT w cenach z roku 2008.