Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Warszawskie Badania Ruchu

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze wyniki "Warszawskiego Badania Ruchu 2005, wraz z opracowaniem modelu ruchu"(WBR 2005), przeprowadzonego w roku 2005.
Głównymi celami opracowania "Warszawskie Badanie Ruchu 2005, wraz z opracowaniem modelu ruchu" są:
  • uzyskanie podstawowych informacji o zachowaniach komunikacyjnych mieszkafców Warszawy i okolic, wchodzacych w skład aglomeracji (obszaru metropolitalnego)
  • zebranie danych o potokach ruchu w komunikacji indywidualnej i zbiorowej w Warszawie
  • poznanie ocen i preferencji mieszkańców Warszawy i aglomeracji dotyczących systemu transportowego
  • zbudowanie komputerowego modelu ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla stanu istniejącego w obszarze Warszawy.

    Na potrzeby WBR 2005 aglomerację warszawską zdefiniowano jako obszar dawnego województwa warszawskiego (sprzed 1 stycznia 1999 r.) oraz powiatu mińskiego. Określony w ten sposób obszar badania podzielono na Warszawę i Strefę (obszar obejmujący gminy dawnego województwa warszawskiego i powiatu mińskiego).

  • W opracowaniu przedstawiono skorygowane wyniki "Warszawskiego Badania Ruchu 2005", przeprowadzonego w roku 2005.

    Analiza wyników badania ankietowego gospodarstw domowych, a w szczególności ruchliwości mieszkańców wskazywała, że część uzyskanych tą drogą wyników, może różnić się od rzeczywistych wielkości. Potwierdził to I etap modelowania ruchu, w którym model został zbudowany dokładnie na danych z badania ankietowego, a natężenia ruchu i potoki modelowe zostały następnie porównane z wynikami pomiarów na ekranach i kordonach. Stwierdzono, że obliczone w modelu wielkości ruchu w komunikacji indywidualnej i zbiorowej w większości są niższe niż wielkości pomierzone, z wyjątkiem komunikacji zbiorowej w szczycie porannym, w którym uzyskano zawyżone wyniki. W celu uzyskania zgodności modelu z pomiarami, konieczne były korekty parametrów uzyskanych z badań ankietowych. Dotyczyły one podniesienia wskaźników ruchliwości (szczególnie w tzw. podróżach nieobligatoryjnych - nie związanych z pracą i nauką), zmniejszenia wskaźników udziału godzin szczytu (zwłaszcza porannego), zwiększenia udziału podróży samochodami osobowymi w podziale zadań przewozowych. Uzyskane w ten sposób wskaźniki podano w niniejszym dokumencie.