Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Koncepcja architektoniczna obiektów małej architektury
oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD

W dniu 19.04.2016 r. o godz. 12:00 w obiekcie BGŻ BNP Paribas ARENA, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków (korona toru kolarskiego ARENA) odbyło się oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników "Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD". Sąd Konkursowy dokonał szczególowej analizy i oceny 17 prac konkursowych złożonych w ramach prowadzonego Konkursu. W wyniku szczegółowej oceny prac zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Konkursu i dyskusji członkowie sądu jednomyślnie zdecydowali o przyznaniu trzech nagród i jednego wyróżnienia honorowego.

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace.I nagroda     29,0 MB


Zespół autorski:
Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj.


II nagroda     30,2 MB


Zespół autorski:
arch. Maciej Kaufman, arch. Marcin Maraszek, arch. Tomasz Stanisławczyk


III nagroda     16,3 MB


Zespół autorski:
Karol Żurawski, Architekt, dr Neven Kostic, Konstruktor


wyróżnienie     21,0 MB


Zespół autorski:
arch. Jacek Czech, arch. Janusz Duliński, arch. Romualda Piechowicz, arch. Piotr Wróbel, arch. Zofia Bednarczyk, arch. Artur Biel, arch. Wojciech Duliński, arch. Jakub Kowalczyk, arch. Anna Łosiowska, arch. Anna Ostrowska.