Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Kontrapas rowerowy na ulicy Marszałkowskiej

na odcinku od pl. Konstytucji do pl. Unii Lubelskiej

Głównymi celami wprowadzenia kontrapasa na ul. Marszałkowskiej pomiędzy pl. Unii Lubelskiej a pl. Konstytucji oraz rozwiązania ruchu rowerowego w obrębie pl. Konstytucji są:
 • Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej dla rowerzystów trasy ruchu od pl. Konstytucji do pl. Unii Lubelskiej,
 • Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych rozwiązań rowerowych w obrębie pl. Konstytucji,
 • Optymalne połączenie projektowanych rozwiązań z istniejącymi oraz planowanymi drogami i rozwiązaniami dla rowerów,
 • Ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego na ul. Marszałkowskiej,
 • Polepszenie warunków komunikacyjnych dla pieszych np. poprzez utworzenie nowych chodników, azyli, skrócenia dojścia do przystanków, poszerzenia przystanków,
 • Polepszenie warunków życia okolicznych mieszkańców poprzez zastosowanie estetycznej i tłumiącej hałas zieleni miejskiej,
 • Podkreślenie charakteru ul. Marszałkowskiej jako ulicy z priorytetem dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego,
 • Stworzenie wzorcowych rozwiązań dla rowerzystów, które mogły by być stosowane na innych ulicach Warszawy w ramach rozwoju sieci rowerowej.
Założeniem koncepcji jest zaproponowanie rozwiązań, które co najmniej spełnią powyższe cele.

Niniejsze opracowanie jest w stadium koncepcji projektowej i ma na celu określenie przebiegu kontrapasa w ulicy Marszałkowskiej w Warszawie pomiędzy Placem Konstytucji a Placem Unii Lubelskiej wraz z określeniem przebiegów ruchu rowerowego w obrębie Placu Konstytucji. Ponadto w niniejszym opracowaniu przedstawione są rozwiązania powiązania projektowanych rozwiązań rowerowych z istniejącymi lub planowanymi elementami komunikacyjnymi na przedmiotowym odcinku.
W wyniku wytyczenia kontrapasa w przedmiotowej koncepcji poddano również analizie m.in. możliwości poszerzenia istniejących peronów przystankowych, utworzenie nowych azyli dla pieszych, utworzenia nowej zieleni miejskiej w obrębie kontrapasa czy zmian w sygnalizacji świetlnej na przebiegu kontrapasa.

Plan orientacyjny 0,991 MB

W dokumencie m.in.:

 • Opis stanu istniejącego
 • Analiza rozwiązań istniejących i projektowanych wg oddzielnych opracowań
 • Diagnoza problemów
 • Identyfikacja potrzeb
 • Proponowane rozwiązania
 • Prognozy ruchu po wprowadzeniu zmian
 • Symulacje ruchu na zmienianym odcinku ul. Marszałkowskiej
 • Szacunkowe koszty

  Przedmiotem opracowania jest koncepcja kontrapasa rowerowego na ul. Marszałkowskiej w Warszawie, od pl. Konstytucji do pl. Unii Lubelskiej wraz z rozwiązaniem ruchu rowerowego w obrębie pl. Konstytucji.
  W ramach umowy wykonano i przekazano na wcześniejszym etapie Zamawiającemu Projekt Koncepcji, który miał na celu identyfikację podstawowych problemów, zaproponowanie wstępnych rozwiązań oraz zainicjowanie dyskusji na temat ruchu rowerowego w obszarze ul. Marszałkowskiej i pl. Konstytucji w Warszawie.
  Jest to opracowanie, które pozwoli Zamawiającemu określić zakres rzeczowo-finansowy inwestycji oraz stanowi wytyczne do przyszłego projektu budowlanego.
 • Stan istniejący - Pl.Komstytucji-Pl.Zbawiciela 11,9 MB  Stan istniejący - Pl.Zbawiciela-Pl.Unii Lubelskiej 11,0 MB  Stan projektowany - Pl.Komstytucji-Pl.Zbawiciela 17,3 MB  Stan projektowany - Pl.Zbawiciela-Pl.Unii Lubelskiej 8,28 MB  Pl. Zbawiciela - wariant I 2,21 MB

  Pl. Zbawiciela - wariant II 14,2 MB

  Przekrój normalny 0,427 MB