Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


S-8 Radzymin - Wyszków

wraz z obwodnicą Wyszkowa

Budowa odcinka drogi ekspresowej S-8 Radzymin - Wyszków, obejmuje przebudowę istniejącego odcinka drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. Wraz z budową obwodnicy Wyszkowa projekt ten stanowi część większego przedsięwzięcia mającego na celu rozwój połączenia lądowego Państw Bałtyckich i Finlandii z Polską centralną i dalej z Europą zachodnią i południowo-zachodnią.
Inwestycja została podzielona na 3 zadania:
Zadanie 1 - rehabilitacja istniejącej, dwujezdniowej Obwodnicy Radzymina; dostosowanie parametrów technicznych do przenoszenia ruchu bardzo ciężkiego o nacisku na os 115 kN (od km 25+378 do km 31+844) - inwestycja zakończona.
Zadanie 2 - rehabilitacja istniejącej i budowa drugiej jezdni na odcinki Radzymin- Wyszków na parametrach drogi ekspresowej z ograniczonym dostępem do drogi głównej (od km 31+844 do km 50+500). 31.07.2009 r. inwestycja została zakończona i oddana do ruchu.
Zadanie 3 - budowa obwodnicy Wyszkowa na parametrach drogi ekspresowej z ograniczoną dostępnością do drogi głównej (od km 50+500 do km 63+298,38). Inwestycja zakończona 15.11.2008.

Zakres prac w ramach budowy całego odcinka drogi ekspresowej S-8 obejmuje:
 • Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej na obu jezdniach Obwodnicy Radzymina (115 kN/oś),
 • Budowa nowego odcinka drugiej jezdni na odcinku Radzymin - Wyszków,
 • Budowa dwóch równoległych mostów przez rzekę Bug o długości 600 m każdy,
 • Budowa dwujezdniowej Obwodnicy Wyszkowa na parametrach drogi ekspresowej dł. 12,798 km,
 • Budowa ośmiu nowych węzłów drogowych,
 • Budowa 2 mostów w ciągu drogi ekspresowej, 2 mostów w ciągu dróg gminnych,
 • Budowa 9 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i 13 wiaduktów nad drogą ekspresową,
 • Budowa czterech przejść dla zwierząt i czterech przepustów ekologicznych,
 • Budowa dwóch kładek dla pieszych,
 • Przebudowa istniejących dróg gminnych na długości 6,3 km,
 • Budowa dróg dojazdowych wzdłuż drogi ekspresowej na długości 39,6 km,
 • Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną drogą ekspresową.


 • Trasa Radzymin - Wyszków 20,5 MB  Obwodnica Wyszkowa 2,93 MB


  Budowa obwodnicy Wyszkowa - stan prac na 11.10.2008 r.