Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


SISKOM - Działalność

Rozpoczęcie budowy Trasy Armii Krajowej

2 września 2007 roku SISKOM zorganizował happening, w trakcie którego wbito pierwszą łopatę i zakopano kamień węgielny pod budowę Trasy Armii Krajowej. Budowa ruszyła w planowanym węźle Trasy Armii Krajowej z Al.Prymasa Tysiąclecia. Impreza miała na celu pokazać, że warszawiacy oczekują szybkiej poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej w stolicy, a w apelu jaki napisaliśmy z tej okazji wspólnie z Forum Rozwoju Warszawy staralismy się pokazać przyczyny opóźnień w inwestycjach i zaapelować o ich usunięcie.


Wspólne zdjęcie uczestników happeninguOdczytanie apeluWbicie pierwszej łopatyWkopanie kamienia węgielnegoWbicie pikiety Ł 0+270Otwieranie szampanaPamiątkowe zdjęcia dla prasy


APEL O PRZYSPIESZENIE PRAC PRZY BUDOWIE INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ


SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji oraz Forum Rozwoju Warszawy powstały celem promowania rozwoju nowoczesnego, funkcjonalnego systemu komunikacyjnego aglomeracji warszawskiej i rozwoju miasta stołecznego. Swoją działalnością wspieramy rozwój infrastruktury komunikacyjnej, m.in. obwodnic warszawskich, tras wysokich klas, a także integrację różnych środków komunikacji zbiorowej. Niestety jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni opóźnieniami w budowie Warszawskiego Węzła Transportowego.

Z roku na rok słyszymy kolejne obietnice i ogłaszane są nowe, późniejsze terminy rozpoczęcia prac przy poszczególnych inwestycjach. Mając na uwadze, że Polsce, w tym również Warszawie, przypadł zaszczyt i obowiązek współorganizowania Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 oraz stojąc przed możliwością wykorzystania środków pomocowych z budżetu UE na lata 2007 - 2013, uważamy, że dalsze opóźnienia w budowie warszawskiego systemu komunikacyjnego są niedopuszczalne. Dlatego postanowiliśmy wystosować ten apel.

Apelujemy do Rządu i Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o szybkie uchwalenie prawa, które przyspieszy proces inwestycyjny oraz w przypadku uzasadnionych protestów umożliwi uchylenie tylko fragmentu wadliwej decyzji, a nie jej całości, jak to ma miejsce obecnie. Należy wprowadzić możliwość korekt i uzupełnień dokumentacji bez potrzeby wszczynania ponownej długotrwałej i kosztownej procedury administracyjnej.

Apelujemy do urzędników o kierowanie się interesem społecznym, a nie prywatnym. Decyzje wydawane przez urzędników powinny być wydawane w oparciu o merytoryczne przesłanki, a nie naciski polityków lub innych grup interesów. Procedury i decyzje administracyjne związane z przygotowywanymi inwestycjami infrastrukturalnymi powinny być prowadzone sprawnie z zachowaniem jak najkrótszych dopuszczalnych prawem terminów.

Apelujemy do inwestorów o przeprowadzanie inwestycji zgodnie z prawem polskim i wspólnotowym oraz o prowadzenie szerokich konsultacji społecznych i udostępnianie społeczeństwu informacji o przygotowywanych inwestycjach komunikacyjnych. Obecnie brak takiej informacji prowadzi do niepotrzebnych napięć i protestów społecznych.
Apelujemy o doprowadzanie do rozstrzygania przetargów za pierwszym razem poprzez podwyższanie budżetu na daną inwestycję w sytuacji, gdy ceny oferentów przekraczają budżet inwestycji o nie więcej niż ok. 20%. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że będzie to oszczędniejsze i szybsze rozwiązanie niż ponowne przeprowadzenie przetargu.
Apelujemy również, aby w postępowaniach przetargowych stosować inne kryteria niż tylko cenowe tj. premiujące terminowość oferenta, jakość wykonania poprzednich zleceń, możliwości skrócenia czasu trwania robót lub prowadzenia prac na 3 zmiany.

Apelujemy do inwestorów i projektantów o ścisłą współpracę z przyrodniczymi organizacjami pozarządowymi podczas procesu projektowego, co umożliwi uniknięcie protestów i konfliktów środowiskowych.

Apelujemy do wykonawców o zaprzestanie przeciągania postępowań przetargowych poprzez zgłaszanie dużej ilości pytań i uwag do SIWZ oraz o nie opóźniania rozstrzygnięć przez długotrwałe odwołania. "Tort" zamówień jest tak duży, że każdy ma możliwość wygrania dużego "kawałka". Pozwólcie go tylko w spokoju pokroić!

Apelujemy do władz Warszawy i gmin tworzących aglomerację warszawską o uchwalanie MPZP oraz tworzenie w ramach tych planów tzw. stref buforowych przy rezerwach pod inwestycje komunikacyjne. Obszary bezpośrednio sąsiadujące z rezerwami na cele komunikacyjne powinny zostać wyłączone z zabudowy mieszkaniowej i przeznaczone na biura, usługi, handel lub działalność produkcyjną. Należy z wielką troską zachowywać rezerwy komunikacyjne zapisane w planach sprzed 20, 30 i 40 lat oraz przebiegi planowanych tras, gdyż jakakolwiek ich zmiana w obszarze tak silnie zurbanizowanym jak Warszawa zawsze ingeruje w prawa nabyte mieszkańców i wywołuje coraz to większe konflikty społeczne.

Apelujemy do spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów o poszanowanie rezerw pod budowę ciągów komunikacyjnych oraz rzetelne informowanie osób zainteresowanych zakupem mieszkań o planowanych w okolicy inwestycjach komunikacyjnych. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców aglomeracji warszawskiej pragnących zakupić ziemię lub mieszkanie o szukanie informacji na temat planowanych inwestycji komunikacyjnych.

Apelujemy również do organizacji pozarządowych o zaprzestanie protestów przeciwko rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej i tym samym przeciwko rozwojowi Warszawy, jaki jest zapisany w Strategii Rozwoju Warszawy do 2020 roku. Jest dla nas niezrozumiałym, że na jednym polu organizacje te prowadzą konstruktywną działalność w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej i szynowej, a jednocześnie z drugiej strony paraliżują rozwój infrastruktury drogowej. Apelujemy o działanie z poszanowaniem zasad demokracji i współżycia społecznego oraz działanie w interesie szeroko pojętego dobra wspólnego, jakim jest zrównoważony rozwój Warszawy. Grupka kilkudziesięciu osób nie może blokować inwestycji, na które czekają i z których codziennie będą korzystać dziesiątki, a nawet setki tysięcy mieszkańców aglomeracji warszawskiej.
Każdy stracony sezon budowlany oznacza zmarnowanie kolejnych szans na rozwój Warszawy, na poprawę jakości życia jej mieszkańców oraz zmarnotrawienie milionów złotych publicznych pieniędzy, gdyż inwestycje z roku na rok stają się coraz droższe. Każdy zmarnowany sezon budowlany oznacza rok dłużej stania w korkach dla setek tysięcy mieszkańców aglomeracji warszawskiej. To przekłada się na wymierne straty czasu i pieniędzy zarówno w budżetach rodzin, jak i podmiotów gospodarczych stolicy, a także na wzrost poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji.


Niestety pomimo wysłanych zaproszeń na uroczystości nie pojawił się nikt z Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Wojewódzkiego, GDDKiA, ZDM i ratusza.01.09.2007

Wzniosą toast za trasę AK    Czytaj
02.09.2007

Telewizyjny Kurier Warszawski

Jeśli widzisz ten tekst, to znaczy, że Twoja przeglądarka nie obsługuje polecenia "Object" i nie może załadować projektora Youtube.
Jeśli chcesz obejrzeć film na Youtube   Kliknij tutaj

03.09.2007

Popędzają urządników - budujcie obwodnice   Czytaj

03.09.2007

Trasa AK budowana, ale na niby   Czytaj

03.09.2007

Na tyłach cmentarza Powązkowskiego wmurowano kamień węgielny pod trasę   Czytaj