Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


SISKOM - Działalność

Marsa-Żołnierska - likwidacja zwężenia

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Lepszy Rembertów doprowadziliśmy do zmiany projektu modernizacji ulicy Marsa i Żołnierskiej.
Działania polegały na złożeniu wniosku w konsultacjach społecznych oraz poinformowaniu mediów o wadliwym projekcie modernizacji ulicy Marsa na odcinku od wiaduktu nad torami kolei otwockiej do wyjazdu z ul. Naddnieprzańskiej.

13.07.2006

Drogowcy chcą wydłużyć Trasę Siekierkowską w stronę Rembertowa. Już ją zaplanowali. Niestety, z błędem, który spowoduje, że mieszkańcy Rembertowa nadal będą stali w korkach.
Siekierkowska za kilka lat zostanie wydłużona ulicami Marsa i Żołnierską do granicy miasta z Zielonką. Ulica Marsa będzie miała trzy pasy ruchu, a nie dwa jak obecnie. Pobiegnie bezkolizyjnymi estakadami. Dzięki temu powstanie dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Chełmżyńską. Następnie Siekierkowska skręci wygodnymi ślimakami w lewo, w Żołnierską. Cała Żołnierska stanie się dwupasmówką. O ile ruch tranzytowy będzie odbywał się bezkolizyjnie (na zmodernizowany ciąg Marsa - Żołnierska nie da się wjechać z bocznych uliczek), to dość intensywny ruch lokalny z całego Rembertowa trafi na przeszkodę. Wychodząca z ul. Chełmżyńskiej lokalna dwupasmówka zwęzi się bowiem za torami PKP, tuż za ul. Kresową (patrząc w stronę centrum). Zwężony odcinek będzie liczył niespełna 200 m. Przyczyna? Drewniany zabytkowy dom stojący na Marsa między Kresową a Naddnieprzańską. - Na jego zburzenie lub przesunięcie nie zgodził się Zarząd Dróg Miejskich - mówi Robert Mareszyński z Transprojektu Warszawa, który na zlecenie ZDM projektuje nową arterię.   Więcej...

Wniosek z konsultacji społecznych w sprawie projektu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej
17 lipca 2006r.

Zawiera wnioski zmian w projekcie modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej:
1. Zaprojektowanie dodatkowego, czwartego pasa ruchu, na odcinku od wiaduktu nad torami kolei otwockiej w km 0+185 do wyjazdu z ul. Naddnieprzańskiej w km 0-015.
2. Zaprojektowanie dodatkowego, czwartego pasa ruchu, na odcinku od zjazdu w ul. Naddnieprzańską w km 0-015 do wiaduktu nad torami kolei otwockiej w km 0+185.
3. Utrzymanie bezpośredniego zjazdu z ul. Marsa w ul. Naddnieprzańską, z dodatkowego, czwartego pasa ruchu (patrz pkt. 1), lub poprzez pas wyłączenia od km 0+185 do km 0+020
. 4. Utrzymanie bezpośredniego wjazdu z ul. Naddnieprzańskiej w ul. Marsa, na dodatkowy, czwarty pas ruchu (patrz pkt. 2), lub poprzez pas włączenia od km 0+020 do km 0+185

Uzupełnienie i przypomnienie wniosku z konsultacji społecznych w sprawie projektu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej
6 września 2006r.

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo MZO/III/2/3/06/JJ z dnia 17.07.2006 r. pragniemy przypomnieć o zawartym w nim wniosku wprowadzenia następujących zmian w projekcie modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej oraz dodatkowo pragniemy zgłosić następującą uwagę:
Obecne rozwiązanie włączenia estakad w ciągu ul. Żołnierskiej może utrudnić zaplanowane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” połączenie ul. Nowochełmżyńskiej z ul. Żołnierską. Pozostawienie tego rozwiązania bez zmian może spowodować w przyszłości jedynie wykonanie relacji prawego skrętu z ul. Nowochełmżyńską. Dlatego też proponujemy przedłużenie estakad do około km 1+450 w ciągu ul. Żołnierskiej, które umożliwi stworzenie w przyszłości węzła typu WB z ul. Nowochełmżyńską.

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na wnioski SISKOM
2 października 2006 r.

W nawiązaniu do pisma SISKOM oraz pisma Transprojekt-Warszawa znak: PD/RMA/PD-399/1393/09/2006 z dnia 20.09.2006 r. dotyczącego postulatów do projektu ul.Marsa-Żołnierska Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i przedstawienie zmiany projektu w stosunku do koncepcji opracowanej przez BPRW, przy założeniu 2x4 pasy ruchu na ul.Marsa na odc. od ul.Naddnieprzeńskiej do wiaduktu nad koleją.
Jednocześnie prosimy o sprawdzenie zakresu zmiany linii rozgraniczającej przy założeniu bezkolizyjnego przejścia nad ul.Czwartaków.

Odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na wnioski SISKOM i Stowarzyszenia Lepszy Rembertów
22 grudnia 2006 r.

W nawiązaniu do postulatów zgłoszonych przez SISKOM oraz stowarzyszenie Lepszy Rembertów do dokumentacji projektowej modernizacji ciągu ulic Marsa-Żołnierska na odc. węzeł Marsa - granica miasta, Zarząd Dróg Miejskich pragnie poinformować, że po przeanalizowaniu wszystkich Państwa wniosków sprawa została przekazana do Wykonawcy w/w projektu w celu uwzględnienia następujących zmian:
- zaprojektowanie w ul.Marsa dodatkowego, czwartego pasa ruchu od ul.Naddnieprzańskiej do wiaduktu nad koleją,
- zaprojektowanie kładki dla pieszych oraz rowerzystów na ul. Żołnierskiej na wysokości istniejącego parkingu,
- zaprojektowanie węzła dwupoziomowego na skrzyżowaniu ul. Żołnierskiej z ul. Czwartaków.
Aktualnie trwają prace zmierzające do uzgodnienia z Wykonawcą dokumentacji projektowej zakresu prac związanych z projektowanymi zmianami.
Następnie biuro projektów Transprojekt - Warszawa przedstawi do uzgodnienia przez Zarząd Dróg Miejskich koncepcję powyższych rozwiązań.