Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Od 28 grudnia 2009 roku SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji (KRS 0000260007)
jest organizacją pożytku publicznego (OPP)

Oznacza to, że istnieje możliwość przekazywania przez osoby fizyczne 1% z podatku dochodowego na rzecz SISKOM


Czym jest OPP?

Status OPP może uzyskać każda organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto wymagane jest spełnienie kryteriów jawności działania oraz kontroli w organizacji. SISKOM spełnił wszystkie te wymagania i decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydziału Gospodarczego KRS został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego.
Na mocy ustawy o wolontariacie, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku, podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, znajdującej się na oficjalnej liście tego typu organizacji. Na wniosek podatnika, wyrażony w zeznaniu rocznym (PIT), naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na konto bankowe OPP jeden procent z podatku należnego. Wystarczy więc, by podatnik wypełniając PIT, wpisał w odpowiedniej rubryce nazwę i numer KRS organizacji, której chce przekazać 1% ze swojego podatku.
W Polsce działa obecnie wiele organizacji pożytku publicznego, które zajmują się ważnymi dziedzinami życia społecznego, pomagają potrzebującym, troszczą się o bezdomne zwierzęta, chronią przyrodę i środowisko naturalne. Jeśli Państwo przekazują swój 1% podatku na rzecz takich organizacji, prosimy nie zmieniać swoich decyzji i preferencji. Dzięki Państwa hojności mogą one zrobić wiele pożytecznego i prosimy je wspierać jak dotychczas.

Dlaczego warto wesprzeć SISKOM?

Jeśli Państwo do tej pory nie przekazywali jednego procenta ze swojego podatku i nie zamierzali tego czynić, lub zawiedli się na działalności organizacji, której przekazali cząstkę swojego podatku, prosimy o rozważenie możliwości przekazania 1% na rzecz SISKOM - Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji.

Za wszytskie darowizny serdecznie dziękujemy.
Z Państwa pieniędzy będziemy mogli kontynuować nasze projekty - Warszawską Mapę Barier oraz Priorytety Dla Tramwajów, a także zaczniemy nowe. O naszych działaniach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej i Facebooka.


Posiadanie statusu OPP nakłada na nas obowiązki sprawozdawczości tak, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. SISKOM był i pozostanie organizacją działającą non-profit. Wszystkie uzyskane od Państwa fundusze posłużą wyłącznie działalności i rozwojowi stowarzyszenia. Co roku będziemy publikować na naszej stronie internetowej sprawozdania z działalności, w których wykażemy, że nie został zmarnowany ani jeden grosz z Państwa podatku.Jak przekazać 1% podatku?

 1. Prosimy wypełnić odpowiednią rubykę w rocznym zeznaniu podatkowym
 2. W odpowiednią rubrykę trzeba wpisać numer KRS.

 3. Należy obliczyć 1% z ogólnej kwoty podatku dochodowego i zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek groszy.
  Np. 25,99 zł trzeba zaokrąglić do 25,90 zł
  Obliczoną kwotę należy wpisać w odpowiednią rubrykę.

 4. W sekcji informacje uzupełniające mogą Państwo podać kontakt do siebie (np. adres domowy lub email).
  Informacja o darczyńcy trafi wtedy do organizacji, której Państwo przekazali 1% swojego podatku.

 5. Urząd Skarbowy przekaże na konto wybranej przez Państwa organizacji zadeklarowaną kwotę przez Państwa w PIT.
  Niestety można w ten sposób wspomóc działalność tylko jednej organizacji pożytku publicznego.
  Jeśli będzie to akurat SISKOM, będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni.My działamy na 100% za Twój 1%

Jeśli podoba się Państwu nasza witryna i uważają Państwo, że nasza działalność w dziedzinie popierania rozwoju infrastruktury komunikacyjnej jest pożyteczna, prosimy o wsparcie naszych działań przekazujac nam 1% ze swojego podatku.

Jest wiele organizacji, ale tylko 1% z nich działa konstruktywnie, popierając inwestycje, a nie blokując i nie protestując.
SISKOM jest w tym jednym procencie.