Forum       Kontakt       Księga gości       Mapa strony


Droga Wojewódzka

Wołomin - Okuniew - Wiązowna


Droga wojewódzka Wołomin - Wiązowna to planowana droga, położona we wschodniej części aglomeracji warszawskiej. Swój początek bierze z przedłużenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 635 (DW635) w Wołominie. Następnie krzyżuje się z planowanym przedłużeniem DW634 Wołomin - Tłuszcz i prowadzi na południe, w kierunku wsi Zabraniec. Trasa przechodzi przez sam środek poligonu Wojskowego Instytutu Technicznego w Zielonce, a później krzyżuje się z planowaną obwodnicą Okuniewa w ciągu DW637. Następnie trasa prowadzi między Sulejówkiem a Długą Szlachecką w kierunku Nowego Konika, gdzie przecina drogę krajową nr 2 oraz szlak autostrady A2. Po minięciu Michałówka oraz Boryszewa kończy swój bieg na drodze ekspresowej S17 (obecnej DK17) Warszawa - Lublin.
Praktycznie żaden fragment drogi obecnie nie istnieje. Niektóre odcinki szlaku pokrywają się z istniejącymi drogami powiatowymi lub gminnymi. Rzeczona droga wojewódzka będzie stanowić wschodni odcinek Małej Obwodnicy Warszawy. Mała Obwodnica Warszawy to planowana trasa, która ma służyć ruchowi lokalnemu między miejscowościami satelitarnymi Warszawy, z pominięciem tej ostatniej. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tych zadań jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Niestety ze względów finansowych trudno przewidzieć, kiedy projekt zostanie zrealizowany. Nie są nam również znane żadne bardziej szczegółowe opracowania dotyczące rozwiązań technicznych całej trasy. Można domniemywać, ze trasa ta będzie miała następujące parametry:
 • klasa Główna (G)
 • przekrój 1x2 lub 2x2 pasy ruchu,
 • dostępność ograniczona do bezkolizyjnych węzłów lub skrzyżowań.
 • Planowane odcinki drogi są systematycznie wpisywane do kolejnych dokumentów planistycznych poszczególnych samorządów. Poniżej prezentujemy rysunki Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (tzw. SUiKZP) oraz niektórych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), które ujmują przebieg drogi.

  Przebieg drogi na obowiązujących SUiKZP gmin Wołomin, Poświętne, Zielonka, Halinów, Wiązowna


  5 arkuszy 23,0 MB  Przebieg drogi uwidoczniony na MPZP gminy Halinów


  MPZP gminy Halinów 5 arkuszy 9,99 MB MB