Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga krajowa nr 62

Płock - Wyszogród - Zakroczym - Serock - Wyszków - Łochów - Węgrów - Sokołów Podlaski

Droga Krajowa nr 62 łączy województwo podlaskie z kujawsko-pomorskim. Trasa ta o długości 361 km rozpoczyna się w Strzelnie na skrzyżowaniu dróg nr 15 i 25 a kończy w Siemiatyczach na połączeniu z drogą nr 19. Na obszarze województwa mazowieckiego DK 62 łączy Płock z Sokołowem Podlaskim z ominięciem Warszawy. Przebiega ponadto przez Wyszogród, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki, Serock, Wyszków, Łochów i Węgrów. Na odcinku od Wyszogrodu do Łochowa DK 62 tworzy północny odcinek tzw. Dużej Obwodnicy Warszawy.
Modernizacja drogi krajowej nr 62, stanowiącej północną część Dużej Obwodnicy Warszawy planuje się na lata 2009-13. Zadanie przygotowywane jest w podziale na trzy odcinki, dla których stan zaawansowania prac projektowych jest na różnym etapie: Wyszogród - Serock, Serock - Wyszków, Wyszków - Łochów. W ramach inwestycji zostanie wzmocniona nawierzchnia drogi do obciążenia 115 kN/oś, poprawiona geometria, a także powstaną obwodnice miast położonych na przebiegu DK62, między innymi: połnocna obwodnica Wyszkowa, obwodnica Serocka (w ciągu DK61), obwodnica Pomiechówka oraz nowy odcinek w okolicy Zakroczymia. Droga uzyska status głównej ruchu przyspieszonego o ograniczonej dostępności jedynie poprzez węzły i wydzielone zjazdy lub drogi głównej. Pomiędzy marcem a wrześniem 2009 wykonano remont drogi na 11-sto kilometrowym odcinku pomiędzy Wyszogrodem a Czerwińskiem. Łączna długość odcinka drogi krajowej nr 62 pomiędzy Łochowem, a Wyszogrodem wynosi ponad 122 km. Cały odcinek drogi w granicach województwa mazowieckiego ma około 250 km.

Północna obwodnica Wyszkowa w ciągu drogi krajowej 62


Źródło: Tygodnik Wyszkowiak
Długość odcinka: około 10 km
Przekrój: 1 x (2 + 1);
Planowana realizacja w latach 2013-15

Powiązania z drogami publicznymi poprzez węzły.

Obwodnica Serocka w ciągu drogi krajowej 61

Długość odcinka: 6,3 km
Przekrój: 2 x 2
Prędkość projektowa: 80 km/h
Zrealizowana w latach 2009-11

Powiązania z drogami publicznymi:
- 3 węzły - dwa z dk 62 i jeden na początku odcinka
Pozostałe drogi przecinające obwodnicę zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na projektowaną drogę.

Droga krajowa nr 62 w okolicy Serocka - most na Narwii

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi krajowej nr 62 Wierzbica - Wyszków na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 61 do końca m. Łacha z wyłączeniem mostu na rzece Narew.
Długość odcinka: 1,5 km.
Dane techniczne rozbudowanej drogi:
- klasa ulicy G
- prędkość projektowa 60 km/h ,
- kategoria ruchu KR-5 ,
- szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 24 - 37m ,
- szerokość jezdni 2 x 3,0 m , 2 x 3,5 m
- szerokość chodników jednostronnych 2,5 m ,

Karta informacyjna przedsięwzięcia 1,30 MB

Plany sytuacyjne 0,67 MB

Droga krajowa nr 62 w okolicy Zakroczymia

Długość odcinka: 19 - 21 km (w zależności od wariantu)
Planowana realizacja w latach 2012-13

Powiązania z drogami publicznymi poprzez ronda i skrzyżowania.

Obwodnica Wyszogrodu w ciągu drogi krajowej 62

Długość odcinka: 7,1 - 7,5 km (w zależności od wariantu)
Planowana realizacja w latach 2013-15

Powiązania z drogami publicznymi poprzez ronda i skrzyżowania.