Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa stronyLinia kolejowa nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka


Linia kolejowa nr 29 jest linią zelektryfikowaną, jednotorową, o ruchu mieszanym, pasażerskim oraz towarowym. Swój początek ma na stacji Tłuszcz, gdzie łączy się między innymi z linią kolejową nr 6 (E75 Rail Baltica) oraz z linią nr 10 (Legionowo - Tłuszcz). Następnie prowadzi na północ, przechodząc między innymi przez Wyszków. W Ostrołęce łączy się bezpośrednio lub pośrednio między innymi z liniami: nr 34 Ostrołęka - Małkinia, nr 36 Ostrołęka - Łapy, nr 37 Ostrołęka - Szczytno. Długość całej trasy wynosi ok. 74 km.
Charakterystyczną cechą linii jest dominacja ruchu towarowego. Najważniejszym klientem linii jest Elektrownia Ostrołęka S.A. Z punktu widzenia ruchu pasażerskiego linia ma znaczenie regionalne, zapewniając połączenie północno-wschodniego Mazowsza z obszarem metropolitalnym Warszawy. W związku z zaniedbaniami przy utrzymaniu linii, na linii na stałe obniżono dopuszczalną prędkość poruszania się pociągów. W związku z prognozowanym wzrostem potrzeb przewozowych na rzecz Elektrowni Ostrołęka S.A., planowane są prace przy rewitalizacji linii. Docelowo planowane jest osiągnięcie parametrów technicznych umożliwiających prowadzenie ruchu pasażerskiego z prędkością do 100 km/h (odcinek Tłuszcz - Wyszków) i 120 km/h (odcinek Wyszków - Ostrołęka).

Polecamy stronę internetową poświęconą linii kolejowej nr 29, zawierającą wiele informacji na temat jej historii, teraźniejszości oraz przyszłości.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 29 - etap I
(zakończona)

W ramach I etapu prac prze rewitalizacji linii kolejowej nr 29 wykonano:
- przebudowę toru na długości ok. 5 km;
- remont przejazdów;
- remont obiektów inżynieryjnych;
- przebudowę przystanku osobowego Jarzębia Łąka;
- przebudowę czterech przejazdów drogowych w zwiększenie bezpieczeństwa.

Poniżej prezentujemy element dokumentacji przetargowej inwestycji: program funkcjonalno-użytkowy, opisujący szczegółowo planowane prace.

W dokumencie m.in.:

 • OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
 • UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • WYMAGANIA OGÓLNE
 • ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE

  Dokument zawiera szczegółowe wymagania dotyczące wykonania rewitalizacji linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka od km 0+660 do km 75+047 na odcinki od km 1+100 do km 6+000 od km 7+200 do km 7+250 i od km 22+700 do km 22+790.
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, oraz wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji linii kolejowej.

 • Rewitalizacja linii nr 29 - etap II

  II etapu prac przy rewitalizacji linii nr 29 jest skoncentrowany wokół przystanku Mostówka. W ramach inwestycji przewiduje się:
  - przebudowę toru na długości ok. 3 km;
  - remont przejazdów;
  - remont obiektów inżynieryjnych;
  - przebudowę przystanku osobowego Mostówka;
  - budowę nowego budynku nastawni;
  - remont lub przebudowę innych intalacji niezbędnych do prowadzenia ruchu.

  Poniżej prezentujemy element dokumentacji przetargowej inwestycji: program funkcjonalno-użytkowy, opisujący szczegółowo planowanej prace.

  W dokumencie m.in.:

 • OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
 • UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

  Dokument zawiera szczegółowe wymagania dotyczące wykonania rewitalizacji linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka od km 0+660 do km 75+047 na odcinku od km 9+741 do km 11+319.
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, oraz wykonanie prac budowlanych polegających na rewitalizacji linii kolejowej.