Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


METRO - I linia    Kabaty - Młociny
Źródło: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • Całkowita długość: 23,1 km
 • Obecna liczba stacji: 21
 • Całkowita liczba stacji: 23
 • A-1 Kabaty - oddana 7.04.1995
 • A-2 Natolin - oddana 7.04.1995
 • A-3 Imielin - oddana 7.04.1995
 • A-4 Stokłosy - oddana 7.04.1995
 • A-5 Ursynów - oddana 7.04.1995
 • A-6 Służew - oddana 7.04.1995
 • A-7 Wilanowska - oddana 7.04.1995
 • A-8 Wierzbno - oddana 7.04.1995
 • A-9 Racławicka - oddana 7.04.1995
 • A-10 Pole Mokotowskie - oddana 7.04.1995
 • A-11 Politechnika - oddana 7.04.1995
 • A-12 Plac Konstytucji - planowana
 • A-13 Centrum - oddana 26.05.1998
 • A-14 Świętokrzyska - oddana 11.05.2001
 • A-15 Ratusz Arsenał - oddana 11.05.2001
 • A-16 Muranów - planowana
 • A-17 Dworzec Gdański - oddana 20.12.2003
 • A-18 Plac Wilsona - oddana 8.04.2005
 • A-19 Marymont - oddana 29.12.2006
 • A-20 Słodowiec - oddana 23.04.2008
 • A-21 Stare Bielany - oddana 25.10.2008
 • A-22 Wawrzyszew - oddana 25.10.2008
 • A-23 Młociny - oddana 25.10.2008
 • Budowa I linii metra w Warszawie jest częścią koncepcji kompleksowej rozbudowy i modernizacji zintegrowanego systemu transportowego aglomeracji warszawskiej. I linia metra pełni bardzo ważną rolę w układzie komunikacyjnym miasta, zapewniając szybkie połączenie na osi północ-południe. Zapewnia obsługę komunikacyjną Ursynowa, Górnego Mokotowa, Śródmieścia oraz Żoliborza i Bielan. Stacje A-7 Wilanowska, A-13 Centrum, A-17 Dworzec Gdański i A-18 Plac Wilsona pełnią obecnie ważną rolę węzłów przesiadkowych, pozwalających na skomunikowanie z innymi dzielnicami miasta stołecznego. Po zbudowaniu stacji metra A-23 Młociny powiązanej z parkingiem systemu "Parkuj i Jedź" oraz linią tramwajową do Tarchomina budowaną wraz z Trasą Mostu Północnego, stacja ta stanie się głównym węzłem przesiadkowym obsługującym Białołękę i Łomianki.
  Na dzień dzisiejszy warszawskie metro przewozi ponad 250 tys. pasażerów dziennie, pomimo to udział metra w podróżach niepieszych stanowi ledwie około 5%. Liczba pasażerów warszawskiego metra jednak stale wzrasta, a po dokończeniu I linii może osiągnąć nawet 500 tys. dziennie.

  Budowa odcinka I linii na Bielanach


  Źródło: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  Budowany własnie odcinek I linii metra od stacji "Marymont" do stacji "Młociny", o długości około 3,9 km, składała się z 4 stacji (Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny), 4 tuneli szlakowych oraz torów odstawczych.
  Pomiędzy stacjami A-19 Marymont, a A-20 Słodowiec tunel jest drążony głęboko, ze względu na zagłębienie torów odstawczych stacji A-18 Plac Wilsona oraz na przebieg metra pod istniejącym kolektorem pod ul. Popiełuszki. Stacja Słodowiec posadowiona jest już płytko pod ziemią. Metro na odcinku od stacji A-20 Słodowiec do stacji końcowej A-23 Młociny budowane jest metodą odkrywkową wzdłuż ulicy Kasprowicza pod pasem zieleni dzielącym jezdnie. Stacja A-23 Młociny stanie się wielkim węzłem przesiadkowym obsługującym Białołękę i Łomianki.

  25 października 2008 roku, po przeszło 25 latach budowy oddano do użytku cały odcinek I linii metra.

  Węzeł przesiadkowy Młociny - widok 1

  Węzeł przesiadkowy Młociny - widok 2

  Węzeł przesiadkowy Młociny - widok 3

  Stacje A-12 Plac Konstytucji i A-16 Muranów

  24 stycznia 2006 r. władze Warszawy zdecydowały o budowie dwóch zaniechanych w 1989 roku stacji metra Plac Konstytucji i Muranów. 6 lipca 2006 r. Metro Warszawskie podpisało umowę z Instytutem Rozwoju Miast, na wykonanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia budowa stacji A-12 "Plac Konstytucji" i stacji A-16 "Muranów". Raport będzie zawierał opis przewidywanego wpływu budowy i eksploatacji stacji na otaczające je środowisko. W kwietniu 2006 r. Metro Warszawskie uzyskało decyzję o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla planowanych stacji A-12 Pl. Konstytucji i A-16 Muranów. Niestety nie są znane na dzień dzisiejszy terminy realizacji tych inwestycji. Wybudowanie tych stacji radykalnie poprawi dostępność komunikacji zbiorowej w centrum miasta, gdzie zagęszczenie przystanków powinno być o wiele większe, niż w dzielnicach peryferyjnych, a ich uruchomienie nie pociągnie za sobą zmian częstotliwości kursowania pociągów pierwszej linii metra. Uruchomienie brakujących stacji spowoduje objęcie obsługą komunikacyjną metra mieszkańców ścisłego centrum miasta m.in. ulic Poznańskiej, Kruczej, Hożej, Wspólnej (w przypadku stacji Pl. Konstytucji) oraz m.in. ulic Nowolipki, Pawiej, Dzielnej, Zamenhoffa, Stawki, Bonifraterskiej (stacja Muranów).
  Po wybudowaniu stacji A-12 i A-16 pasażer, znajdujący się pomiędzy stacjami metra w śródmieściu, będzie miał nie więcej niż 400 metrów do najbliższego wejścia jednej ze stacji, co spowoduje, że będzie skłonny skorzystać z metra kosztem alternatywnych środków transportu. Stacja Plac Konstytucji może też w przyszłosci stać się stacją węzłową dla ewentualnej III linii metra.

  Źródło: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  Teren planowanej stacji Muranów obejmuje swym zasięgiem obszar znajdujący się wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa, w południowej części odcinka tej ulicy od północy ograniczonego ul. Stawki, a od południa ul: Świętojerską i M. Anielewicza. Projektowana stacja znajdować się będzie pod ul. Andersa, torami tramwajowymi oraz przyszłym drugim pasem jezdni i obejmować będzie fragment istniejącego szlaku metra łączącego stacje: A-15 Ratusz i A-17 Dw. Gdański. Odległość stacji Muranów będzie wynosiła 635 metrów od stacji Ratusz i prawie 900 m od stacji Dworzec Gdański.

  Stacja Metra Pl. Konstytucji, zlokalizowana będzie w ciągu ul. Marszałkowskiej, od Pl. Konstytucji do rejonu skrzyżowania z ulicą Hożą. Stacja znajdować się będzie w przebudowanej części tunelu szlakowego B12/B13 łączącego stację A-11 Politechnika i A-13 Centrum. Odległość stacji Plac Konstytucji będzie wynosiła niecałe 600 m od stacji Politechnika i 858 m od stacji Centrum.