Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona


Projekt "Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona" dotyczy gruntownej modernizacji fragmentu sieci tramwajowej miasta stołecznego Warszawy: trasy Dworzec Wileński - Rondo Waszyngtona. Modernizacja jest podejmowana w związku z zasadniczą zmianą roli tej trasy w systemie transportowym Warszawy, jaka nastąpi po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji Stadionu Narodowego - obiektu widowiskowo-sportowego o pojemności 55 tysięcy widzów. Z chwilą uruchomienia tego obiektu trasa tramwajowa Dworzec Wileński - Rondo Waszyngtona, oprócz dotychczasowej roli w systemie codziennego funkcjonowania transportu publicznego Warszawy, uzyska nową rolę doraźną: obsługi masowych imprez na Stadionie Narodowym. Zadania tego nie będzie w stanie obsłużyć obecnie funkcjonująca linia w aktualnym stanie.
Modernizacja dotyczy istniejącej trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona bez zmiany jej dotychczasowego przebiegu. Trasa przebiega w dzielnicy Praga Północ, ulicą Targową od skrzyżowania z Aleją Solidarności do skrzyżowania Targowa - J. Zamoyskiego - Al. Zieleniecka (na całym tym odcinku ul. Targowa jest drogą wojewódzką nr 637). W tym miejscu trasa przekracza granicę z dzielnicą Praga Południe i dalej przebiega Aleją Zieleniecką do Ronda Waszyngtona.
Realizacja programu modernizacji trasy doprowadzi do zdecydowanego podwyższenia jakości podróżowania pasażerów w obszarze Pragi i w komunikacji pomiędzy centralnym obszarem Pragi i Centrum poprzez dwa główne korytarze: Al. Jerozolimskie i trasa W-Z, oraz niezawodności funkcjonowania komunikacji tramwajowej. Przyniesie to następujące rezultaty odniesione do systemu komunikacyjnego Warszawy, funkcjonującego bez nowej trasy tramwajowej:
 • zwiększenie liczby podróży wykonywanych z wykorzystaniem komunikacji tramwajowej,
 • zwiększenie pracy przewozowej komunikacji tramwajowej,
 • skrócenie czasu podróży o ok. 3 min. i 11 s w szczycie,
 • zmianę struktury transportu środkami komunikacji zbiorowej na korzyść komunikacji szynowej,
 • podwyższenie wizerunku systemu transportowego Warszawy.

 • Studium Wykonalności

  W dokumencie m.in.:

 • Opis projektu
 • Charakterystyka stanu istniejącego
 • Warianty modernizacji trasy tramwajowej
 • Analizy ruchu
 • Analiza techniczna
 • Analiza ekonomiczna i finansowa
 • Ocena ryzyka i analiza wrażliwości
 • Analiza oddziaływania na środowisko
 • Podsumowanie i wnioski

  Celem projektu jest modernizacja trasy tramwajowej Dw. Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona w celu zapewnienia sprawnej komunikacji publicznej w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Narodowego w Warszawie. Cel musi być zrealizowany przy równoczesnym zachowaniu optymalnego funkcjonowania trasy w warunkach obciążeń codziennych, gdyż stanowi ona najważniejszy odcinek sieci torowej prawobrzeżnej Warszawy.
  Zgodnie z decyzją władz miasta stołecznego Warszawy, podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu oraz zachowanie jego trwałości będą Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Orientacja - wariant 0 5,99 MB

  Orientacja - wariant 1 3,96 MB  Plany sytuacyjne 11,7 MB

  Pętka Zieleniecka - wariant 2 3,13 MB

  Pętka Zieleniecka - wariant 3 3,18 MB  Przekroje poprzeczne 0,22 MB

  Przekroje konstrukcyjne torowisk 1,42 MB