Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Konferencja


OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY

W dniu 13 czerwca 2011 roku Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz Oddziałem Warszawskim Towarzystwa Urbanistów Polskich, zorganizowało w Warszawie konferencję poświęconą "Obszarowi Metropolitalnemu Warszawy".
Celem konferencji była prezentacja przykładów planowania i zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie i Kraju oraz pokazanie charakterystycznych dla nich problemów wewnętrznych i zewnętrznych. W czasie konferencji zaprezentowano uczestnikom "Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy". Prelegentami konferencji byli goście z Europy i Polski. Przedstawiono m.in. przykłady planowania rozwoju obszarów metropolitalnych w Regionie Sztokholmskim, Amsterdamie, Hamburgu, Paryżu, Londynie, a także Trójmieście. Szczegółowo zaprezentowano też założenia rozwoju przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Prezentacje z Konferencji