Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Etap I - Projekt Plany przebiegu Analiza BPRW

ulica NowoLazurowa

od Al. Jerozolimskich do Trasy AK (S8)

Budowa ulicy Nowolazurowej zapisana jest w dokumentach określających rozwój infrastruktury drogowej od ponad 30 lat. W pierwszych projektach miała stanowić zewnętrzny ring obwodnicy miasta i posiadać standard drogi GP (głównej przyspieszonej). W planie ogólnym zagospodarowania Warszawy z 1991 r. miała prawie 100m szerokości w liniach rozgraniczających. Obecnie otrzymała ona standard drogi głównej (G) i jest ulicą o charakterze lokalnym (międzydzielnicowym), prowadzącą do projektowanego mostu Północnego.  Jest to jedno z kilku niezrealizowanych do tej pory połączeń zapewniających lepszą komunikację między północną i południową stroną torowisk w lewobrzeżnej Warszawie. Realizacja tej ulicy usprawni ruch w zachodniej części miasta, gdyż istniejące połączenia jak: Towarowa, al. Prymasa Tysiąclecia, czy Dźwigowa są mocno obciążone ruchem.
GDDKiA od paru lat naciskała na Urząd Miasta, aby budowa Nowolazurowej trwała równolegle do budowy trasy Salomea-Wolica. Ma to nie dopuścić do sytuacji, w której po oddaniu do użytku nowej trasy wylotowej na Katowice i Kraków, ruch na kierunku do Ursusa i na Bemowo nadal musiałby przebijać się Kleszczową i Dźwigową. Stąd zarówno miasto jak i Ursus, Włochy oraz Bemowo od dawna uwzględniały Nowolazurową w swoich opracowaniach.
GDDKiA na koszt państwa zbuduje węzeł trasy Salomea-Wolica z Al.Jerozolimskimi i Nowolazurową. Kontynuowanie budowy Nowolazurowej w kierunku północnym od wspomnianego węzła będzie w gestii ZDM z budżetu miasta stołecznego Warszawy.
Na południe od Szeligowskiej do Al.Jerozolimskich ulica Nowolazurowa będzie budowana w nowym korytarzu (odrobinę przesuniętym na zachód od planowanego wcześniej) z nowym skrzyżowaniem ze światłami ok. 250-300 m na zachód od skrzyżowania Połczyńska-Szeligowska. Akces Szeligowskiej do Połczyńskiej zostanie zamknięty (pozostaną prawoskręty). Dalej na południe Nowo-Lazurowa pobiegnie wiaduktem nad torami i wzdłuż granicy Włoch z Ursusem dojdzie do Al.Jerozolimskich.
Na odcinku od Szeligowskiej do Górczewskiej Lazurowa będzie poszerzona na zachód. Co ważne istniejąca jezdnia ul. Lazurowej zostanie rozebrana i wybudowana od nowa. Z tym, że na całej długości będzie przesunięta o ok. 6 m w stosunku do istniejącej ulicy. Po zachodniej stronie zostanie dobudowana nowa jezdnia. Dzięki takiemu posunięciu łatwiejsza stanie się ochrona sąsiadujących budynków osiedla Jelonki przed hałasem. Istniejąca jezdnia zostanie przebudowana tak, aby uzyskać standard drogi głównej. Szerokość w liniach rozgraniczających 45 m. W miejscach najbardziej zurbanizowanych mieszkańców chronić będą ekrany dźwiękochłonne.

10.06.2009r. wydano decyzję nr 2/URS/WŁO/BEM/LD/09 o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej dla inwestycji: budowa ulicy Nowo-Lazurowej na odc.od Al.Jerozolimskich do Trasy AK. Decyzji nadano rygor natycmiastowej wykonalności.
19 listopada 2010 r. podpisana została umowa na unijne dofinansowanie projektu "Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego". Wartość projektu to 187,9 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 125,3 mln zł.

Projekt przewiduje realizację ulicy w dwóch etapach:

Etap 2:

Długość 2,8 km na odcinku od ul. Połczyńskiej do przyszłej trasy S8 (przedłużenie trasy AK do Konotopy). Jest to modernizacja istniejącej ulicy Lazurowej. Wymaga ona poszerzenia korytarza drogowego w kierunku zachodnim tak, aby powstały dwie jezdnie jednokierunkowe po dwa pasy ruchu każda (przekrój 2x2), z poszerzeniami na skrzyżowaniach.
Na odcinku etapu 2 występują skrzyżowania z ulicami: Szeligowską, Człuchowską, Batalionów Chłopskich, Szobera i Górczewską. To ostatnie skrzyżowanie będzie dwupoziomowe.

   

Etap 1:

Długość 3,6 km na odcinku od węzła z Al. Jerozolimskimi do ul. Połczyńskiej. Będzie to nowa ulica, która zostanie zbudowana w klasie "G" (ulica główna miejska) z dwoma jednokierunkowymi jezdniami po dwa pasy ruchu każda (przekrój 2x2), z poszerzeniami na skrzyżowaniach.
Na odcinku etapu 1 istniejąca infrastruktura (głównie kolejowa) wymusza budowę obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjne przejście ulicy. Są to trzy przejścia przez tory PKP oraz skrzyżowanie dwupoziomowe z ul. Połczyńską. Ponadto zostaną zbudowane skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z ulicami: Ryżową, Poczty Gdańskiej, Traktorzystów/Świerszcza, ks. J. Chróścickiego oraz Połczyńską (w poziomie "0").

   

Ulica Nowo-Lazurowa przewidziana jest do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

- budowa dwóch jezdni po 2 pasy ruchu w każdym kierunku,
- dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś,
- ciągi piesze i rowerowe,
- budowa dwóch estakad nad koleją i jednego tunelu,
- budowa dwóch estakad drogowych na skrzyżowaniach z ul. Połczyńską i ul. Górczewską,
- budowa sygnalizacji ulicznej akomodacyjnej,
- budowa odwodnienia i oświetlenia,
- budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, separatory wód opadowych, itp.),
- nasadzenia zieleni ulicznej

Oddanie do ruchu ulicy Nowo-Lazurowej poprawi warunki ruchu w rejonie inwestycji i na przyległych ulicach. Ulica poprawi także ogólny stan środowiska w tym rejonie miasta, a zwłaszcza w poblizu ciągu ul. Dźwigowej.

Projekt budowlany dla Etapu 1

Od Al. Jerozolimskich do ul. Chrościckiego

Z uwagi na aktualne możliwości finansowe m.st. Warszawy konieczne stało się etapowanie budowy ulicy Nowolazurowej. Oznacza to zmianę wcześniej przygotowanego projektu, który przewidywał budowę ulicy na odcinku od Alej Jerozolimskich do Trasy AK. Zmieniony projekt umożliwi realizację pierwszego odcinka Nowolazurowej i włączenie go w istniejący układ drogowy.
Etap I zadanie A - Budowy ul. Nowolazurowej obejmuje odcinek od Alej Jerozolimskich do ul. Ks.J.Chrościckiego.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Dzielnic: Warszawa Ursus i Warszawa Włochy. Parametry techniczne dla ul. Nowo-Lazurowej przyjęto jak dla drogi powiatowej klasy G.
Skrzyżowania ul. Nowo-Lazurowej z ulicami: Ryżowa, Batalionu Włochy, Poczty Gdańskiej i Traktorzystów-Świerszcza rozwiązane zostały jako skrzyżowania jednopoziomowe sterowane sygnalizacją świetlną.
Tymczasowe włączenie ul. Nowo-Lazurowej w ul. Ks.J.Chrościckiego zaprojektowano na zasadzie małego ronda bez sygnalizacji świetlnej.
Przejścia ul. Nowo-Lazurowej przez tereny PKP:
- dla relacji Warszawa-Katowice, wiaduktem nad torami PKP.
- Dla relacji Warszawa-Poznań, tunelem pod torami PKP
Ponadto w projekcie przewidziano budowę tunelowego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Poczty Gdańskiej oraz kładki dla pieszych przy przystanku PKP "Ursus Północny".
3.06.2011 została zawarta umowa na realizację prac budowlanych z firmą STRABAG. Koszt budowy odcinka ulicy od węzła w Al. Jerozolimskich do ulicy ks. J. Chrościckiego wyniesie 123,5 miliona złotych. Realizacja VII 2011 – XII 2012


Plan orientacyjny 2,78 MBPlan sytuacyjny 11,5 MB MBPrzekroje normalne 3,67 MB

Plan tymczasowego włączenia do ul.Chrościckiego 8,03 MB


W dokumencie m.in.:

 • Opis techniczny
 • Rozwiązania drogowe
 • Roboty ziemne
 • Uzgodnienia i opinie

  Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora oraz podpisane umowy nr DIZP/119/PN/91/05 z dnia 2005-11-25 i nr DZP/30/W/16/10 z dnia 14.09.2010r., zawarte między Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, a firmą "BAKS" Sp. z o.o.

  Ekrany i zabezpieczenia 37,8 MB

  Rozbiórki - opis 4,33 MB          Rozbiórki - rysunki 7,68 MB

  Tunel TP-1 - opis 1,17 MB          Tunel TP-1 - rysunki 5,69 MB

  Schemat robót budowlanych 21,4 MB

  Stała organizacja ruchu - opis i rysunki 11,7 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 11,7 MB • Od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej

  W dokumencie m.in.:

 • Przedmiot inwestycji
 • Rozwiązania drogowe
 • Stała organizacja ruchu
 • Uzgodnienia i opinie

  Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora oraz podpisane umowy nr DIZP/119/PN/91/05 z dnia 2005-11-25 i nr DZP/30/W/16/10 z dnia 14.09.2010r., zawarte między Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, a firmą "BAKS" Sp. z o.o.

  Plan orientacyjny 5,46 MB
 • Plany przebiegu ulicy Nowo-Lazurowej

  Etap II


  Etap I  Ocena skutków braku realizacji ul. Nowolazurowej

  W dokumencie m.in.:

 • POMIARY NATĘŻENIA RUCHU
 • ANALIZA I DIAGNOZA RUCHU W STANIE ISTNIEJĄCYM
 • ZAŁOŻENIA ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO WARSZAWY DO 2015 ROKU
 • PROGNOZY RUCHU NA ROK 2012
 • PORÓWNANIE CZASU TRACONEGO NA PODRÓŻE PRZEZ PASAŻERÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 • OSZACOWANIE STRAT W PRZYPADKU BRAKU UL.NOWOLAZUROWEJ W 2012 ROKU
 • PORÓWNANIE CZASU TRACONEGO NA PODRÓŻE PRZEZ MIESZKAŃCÓW URSUSA POŁUDNIOWEGO
 • OSZACOWANIE STRAT MIESZKAŃCÓW URSUSA POŁUDNIOWEGO W PRZYPADKU BRAKU UL.NOWOLAZUROWEJ
 • WNIOSKI I REKOMENDACJE

  Załączniki:

  POMIARY NATĘŻENIA RUCHU DROGOWEGO 0,25 MB

  Prognoza ruchu pojazdów na 2012 rok: Z Nowolazurową 0,12 MB      Bez Nowolazurowej 0,12 MB

  Opracowanie "Ocena skutków braku realizacji ul. Nowolazurowej na odc. Al. Jerozolimskie - Połczyńska do roku 2012" wykonano na zlecenie Przedsiębiorstwa Inwestycyjno - Budowlanego "EBEJOT" Sp. z o.o. - umowa T-PT - 40/2009. W ramach opracowania wykonano pomiary natężenia ruchu i obserwacje na wybranych skrzyżowaniach w dzielnicy Ursus, diagnozę stanu istniejącego oraz prognozę ruchu dla Warszawy na rok 2012 dla dwóch scenariuszy rozwoju sieci ulicznej: scenariusza z funkcjonowaniem ul. Nowolazurowej na odcinku: Al. Jerozolimskie - Połczyńska i scenariusza bez realizacji tego odcinka.
 • Wnioski i rekomendacje

  1. Na podstawie pomiarów i obserwacji ruchu w obszarze Ursusa sytuację komunikacyjną w tym rejonie, jak również w przyległym obszarze Włoch, szczególnie w godzinie szczytu porannego można określić mianem paraliżu komunikacyjnego.
  2. Problemy komunikacyjne w tym obszarze będą narastać wobec planów realizacji do 2012 roku tylko w rejonie Skorosze nowych mieszkań dla blisko 9 tys. osób.
  3. Uzyskanie zadowalających warunków obsługi komunikacyjnej w rejonie Ursusa i Włoch i odblokowanie możliwości rozwoju tych dzielnic warunkuje realizacja ul. Nowolazurowej na odcinku: Połczyńska - Al. Jerozolimskie (niezależnie od planowanych do realizacji do 2012 roku: węzła Al. Jerozolimskie - Łopuszańska i wlotu drogi ekspresowej S-8)
  4. Realizacja ul. Nowolazurowej na odcinku: Połczyńska - Al. Jerozolimskie zapewnia uzyskanie ogromnych korzyści wynikających ze skrócenia czasu przejazdu. W podróżach samochodem osobowym na obszarze Warszawy uzyskuje się w skali roku:
   - zmniejszenie strat czasu - 7 370 tys. osobogodzin,
   - oszczędności w kosztach czasu - 209,0 mln zł.
  5. Realizacja ul. Nowolazurowej na odcinku: Połczyńska - Al. Jerozolimskie zapewnia uzyskanie dostatecznej przepustowości wyjazdów z Ursusa w Al. Jerozolimskie oraz do ul. Połczyńskiej i pozwala na skrócenie czasów podróży mieszkańców Ursusa Południowego o 52%. Oszczędności roczne w kosztach czasu podróży samochodami osobowymi i autobusami wyniosą 147,3 mln złotych w skali roku (w tym 75,0 mln w podróżach samochodem osobowym).