Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ścieżki rowerowe na MazowszuSystem ścieżek rowerowych zachodniego Mazowsza

Projekt budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie zachodniego Mazowsza powstał na zlecenie Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza "Mazovia" [mazovia-sgzm.pl], grupującego gminy zachodniego Mazowsza: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn oraz Podkowę Leśną. Do projektu przyłączyły się również Grodzisk Mazowiecki oraz Pruszków. Obecnie to właśnie miasto Pruszków pilotuje cały projekt. Ze względu na przewidywane bardzo wysokie koszty, Stowarzyszenie "Mazovia" ma nadzieję na uzyskanie dofinansowania ze środków UE z puli przydzielonej dla Województwa Mazowieckiego.
Przedstawiona koncepcja zakłada przebudowę lub budowę sieci ścieżek o łącznej długości ok. 126 kilometrów. Osią sieci ma być ścieżka poprowadzona wzdłuż Warszawskiej Kolei Dojazdowej, łączącej Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim i przebiegającą przez większość gmin uczestniczących w projekcie. Założeniem projektu jest budowa podstawowego szkieletu sieci ścieżek rowerowych, łączących gminy oraz ich wartościowe obszary turystyczno-rekreacyjne. W dalszej kolejności gminy uzupełniłyby połączenia wewnętrzne. Istniejące zagospodarowanie różni się znacznie w konkretnych lokalizacjach, w zależności od stopnia zurbanizowania i zagospodarowania terenu oraz stopnia rozwoju miejscowej sieci komunikacyjnej. W konsekwencji ścieżki występują jako modyfikacja ciągów komunikacyjnych istniejących albo jako nowe szlaki komunikacyjne przebiegające przez dany teren. Jeżeli chodzi o nawierzchnię, to przyjęto zasadniczo cztery rodzaje: asfalt, kostka betonowa, szuter albo kruszywo łamane (w terenie leśnym). Zamieszczona dokumentacja zawiera wyszczególnienie z jakiej nawierzchni mają być wykonane poszczególne odcinki ścieżek.


Mapy - 24 arkusze 8,52 MB