Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga ekspresowa S12

Piotrków Trybunalski - Radom - Lublin - granica państwa

Droga ekspresowa S12 przebiega równoleżnikowo przez trzy województwa: łódzkie, mazowieckie oraz lubelskie. S12 ma zastąpić drogę krajową nr 12, która jest omówiona na oddzielnej stronie internetowej. S12 ma rozpocząć swój bieg w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie skrzyżuje się między innymi z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S8. Następnie skieruje się na wschód, w kierunku Radomia. Tutaj będzie miała połączenie z drogą ekspresową S7 oraz drogą krajową nr 9. Kolejną miejscowością będzie Zwoleń, w okolicach którego skrzyżuje się z drogą krajową nr 79. Później minie Puławy i połączy się z drogą ekspresową S17. Wspólnie ominą Lublin i za miejscowością Piaski S12 skieruje się na wschód. Po minięciu Chełma dotrze go granicy polsko-ukraińskiej pod Dorohuskiem.
Z punktu widzenia całego kraju S12 będzie istotną drogą prowadzącą z serca kraju na wschód, w kierunku granicy polsko-ukraińskiej. Dla Mazowsza S12 będzie kręgosłupem komunikacyjnym południowej części województwa, z Radomiem jako centrum. Jedyne istniejące odcinki S12 znajdują się obecnie poza Mazowszem. Przygotowanie budowy drogi na Mazowszu znajduje się obecnie na wczesnym etapie planowania. W 2006 roku powstało stowarzyszenie samorządów wspierających budowę drogi S12. Stowarzyszenie prowadzi własną stronę internetową.
Budowa drogi S12 od granicy województwa łódzkiego do granicy województwa lubelskiego, wraz z połączeniem z obwodnicą Puław
Cała trasa będzie sobie liczyć nieco ponad 100 km. Początek wyznaczono na granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego, zaś koniec na węźle "Bronowice" obwodnicy Puław, już na Lubelszczyźnie. Podstawowe parametry techniczne do projektowania:
  • klasa drogi - S (ekspresowa),
  • prędkość projektowa - 100 km/h,
  • nośność - 11,5 tony na oś,
  • całkowicie ograniczona dostępność (wyłącznie przez bezkolizyjne węzły).
    Wraz z budową drogi powstanie cała infrastruktura otaczająca typową drogę tej klasy: Miejsca Obsługi Podróżnych, przejazdy nad i pod drogą dla ruchu lokalnego, etc. Znane są również wstępne koncepcje budowy obwodnicy Radomia od strony południowej. Początek trasy wyznaczono w rejonie miejscowości Mniszek, a koniec w miejscowości Gózd. Nie należy tego jednak traktować jako rozwiązania ostatecznego.


    Plan orientacyjny 1,76 MB