Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Sprawozdania z działalności SISKOM

2013 r.

W roku 2013 SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji kontynuowało projekty rozpoczęte w 2011 roku "Priorytety dla tramwajów" oraz "Warszawska Mapa Barier". Do końca 2013 zebrano informacje na temat 1100 miejsc w Warszawie z utrudnionym dostępem. W listopadzie 2013 Biuro Koordynacji i Remontów w Pasie Drogowym wykazało zainteresowaniem Warszawską Mapą Barier. Od 2014 roku nasze dane będą wykorzystywane przy planowaniu remontów warszawskich ulic.
W ramach projektu "Priorytet dla Tramwajów" w 2013 roku wykonano opracowanie pt. "Koncepcja Szybkiej Trasy Tramwajowej w Ciągu Obwodnicy Śródmieścia na odcinku rondo Zgrupowania AK "Radosław" - rondo Żaba. Zainteresowanie tym dokumentem wyraziły Tramwaje Warszawskie.
Strona internetowa Stowarzyszenia zanotowała 1,3 mln. wejść oraz transfer 10,5 TB. W przypadku wielu inwestycji strona Stowarzyszenia była jedynym źródłem informacji zawierającym kompleksowe wiadomości oraz dokumentację dla inwestycji kolejowych, drogowych, lotniczych oraz w komunikację zbiorową. Koszty utrzymania strony www.siskom.waw.pl oraz podstron i projektów zostały pokryte ze środków pochodzących z 1 % podatku.
Przez cały rok 2013 pobierano składki członkowskie. Był to również czwarty rok, w którym Stowarzyszenie było uprawnione do otrzymywania wpłat z tytułu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tą drogą Stowarzyszenie uzyskało kwotę 19 711,35 zł.
W dniu 31.12.2013 roku Stowarzyszenie dysponowało na rachunku bankowym kwotą 53 736,54 zł. Cała kwota była zgromadzona na rachunku bankowym nr 91 1940 1076 3074 8381 0000 0000 w Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie finansowe


2012 r.

W roku 2012 SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji kontynuowało projekty rozpoczęte w 2011 roku "Priorytety dla tramwajów" oraz "Warszawska Mapa Barier". W 2012 roku za akcję "Warszawska Mapa Barier" SISKOM został nagrodzony w konkursie S3EKTOR, za najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową.
Strona internetowa Stowarzyszenia zanotowała 1,6 mln. wejść oraz transfer 10 825 GB. W przypadku wielu inwestycji strona Stowarzyszenia była jedynym źródłem informacji zawierającym kompleksowe wiadomości oraz dokumentację dla inwestycji kolejowych, drogowych, lotniczych oraz w komunikację zbiorową. Koszty utrzymania strony www.siskom.waw.pl oraz podstron i projektów zostały pokryte z środków pochodzących z 1 % podatku.
Przez cały rok 2012 pobierano składki członkowskie. Był to również trzeci rok, w którym Stowarzyszenie było uprawnione do otrzymywania wpłat z tytułu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tą drogą Stowarzyszenie uzyskało kwotę 19 587,50 zł. Ze środków tych w roku 2012 zostały wykonane m.in. opracowania eksperckie "Analiza powiązania drogi ekspresowej S-7 z Trasą Mostu Północnego na terenie dzielnicy Bielany w Warszawie" oraz "Audyt dostępności stacji i przystanków kolejowych na terenie Warszawy".
W dniu 31.12.2012 roku Stowarzyszenie dysponowało na rachunku bankowym kwotą 56 688,51| zł. Cała kwota była zgromadzona na rachunku bankowym nr 91 1940 1076 3074 8381 0000 0000 w Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie finansowe


2011 r.

SISKOM na Pikniku Naukowym
W roku 2011 SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji skupiło się na rozwijaniu współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych i regionalnych oraz urzędów centralnych, a także z innym organizacjami pozarządowymi. Ponadto postępowało poszerzenie zasięgu terytorialnego działania organizacji na obszar województwa mazowieckiego. Stowarzyszenie rozpoczęło dwie duże akcje: na rzeczywistego uprzywilejowania komunikacji tramwajowej pn. "Priorytety dla tramwajów" oraz zniesienia barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej pn. "Warszawska Mapa Barier".
Przez cały rok 2011 pobierano składki członkowskie. Był to również drugi rok, w którym Stowarzyszenie było uprawnione do otrzymywania wpłat z tytułu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tą drogą Stowarzyszenie uzyskało kwotę 37 921 zł. Ze środków tych w roku 2011 zostały wykonane 73 filmy na potrzeby akcji pn. "Priorytety dla tramwajów", zakupiony został komputer potrzebny do aktualizacji strony Stowarzyszenia oraz obróbki materiałów umieszczanych na niej, a także namiot dla celów wystawienniczych na różnego rodzaju imprezach plenerowych, w których Stowarzyszenie bierze coraz aktywniejszy udział. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na kontynuowanie w 2012 rozpoczętych projektów.
W dniu 31.12.2011 roku Stowarzyszenie dysponowało na rachunku bankowym kwotą 43 089,55 zł. Cała kwota była zgromadzona na rachunku bankowym nr 91 1940 1076 3074 8381 0000 0000 w Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie finansowe


2010 r.

SISKOM u Ministra Infrastruktury
Źródło: gazeta.pl
W roku 2010 SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji skupiło się na reorganizacji strony internetowej oraz zwiększeniu liczby i zakresu udostępnianych materiałów. Kontynuowano współpracę z przedstawicielami samorządów lokalnych i regionalnych oraz urzędów centralnych, a także z innym organizacjami pozarządowymi. Ponadto postępowało poszerzenie zasięgu terytorialnego działania organizacji na obszar województwa mazowieckiego. Stowarzyszenia sukcesywnie ugruntowuje pozycję ciała opiniotwórczego, co dało swój wyraz w licznych wypowiedziach członków w mediach o zasięgu regionalnym.
Przez cały rok 2010 pobierano składki członkowskie. Był to również pierwszy rok, w którym Stowarzyszenie miało uprawnienia do otrzymywania wpłat z tytułu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tą drogą Stowarzyszenie uzyskało kwotę 11 678,30 zł. Zostanie ona wydatkowana w roku 2011 na opracowane w 2010 roku projekty.
W dniu 31.12.2010 roku Stowarzyszenie dysponowało na rachunku bankowym kwotą 12 938,99 zł. Cała kwota była zgromadzona na rachunku bankowym w Lukas Banku.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie finansowe


2009 r.

Dni Transportu Publicznego - 2009
W roku 2009 SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji skupiło się na rozwijaniu współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych i regionalnych oraz urzędów centralnych. Ponadto postępuje poszerzenie zasięgu terytorialnego działania organizacji na obszar województwa mazowieckiego. Stowarzyszenia sukcesywnie ugruntowuje pozycję ciała opiniotwórczego, co dało swój wyraz w licznych wypowiedziach członków w mediach o zasięgu regionalnym.
W drugiej połowie roku SISKOM podjął działania na rzecz uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego, uwieńczone sukcesem w dniu 28 grudnia 2009 roku.
Przez cały rok 2009 pobierano składki członkowskie. W tym okresie nie zanotowano żadnych innych przychodów. W dniu 31.12.2009 roku Stowarzyszenie dysponowało na rachunku bankowym kwotą 759,78 zł. Cała kwota była zgromadzona na rachunku bankowym w Lukas Banku. Stowarzyszenie poniosło koszty związane z realizacja celów statutowych w wysokości 973,56 zł (opłaty za serwer na 3 lata) oraz związane z uzyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego, w wysokości 250 złotych.

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie finansowe


>