Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 2

Sochaczew - Warszawa - Mińsk Mazowiecki - Siedlce

Droga Krajowa nr 2 (DK2) jest jedną z dwóch najważniejszych dróg krajowych w Polsce, biegnących równoleżnikowo przez cały kraj przez 5 województw: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. W województwie mazowieckim przebiega od granicy województwa przez Sochaczew, Ożarów Mazowiecki, Warszawę, Mińsk Mazowiecki i Siedlce, a następnie prowadzi do Województwa Lubelskiego.
Po wybudowaniu autostrady A2 rola DK2 znacznie zmaleje, ale pozostanie darmowym, alternatywnym korytarzem drogowym dla autostrady. Ponadto zachowa również dużą część ruchu lokalnego, związanego z obszarem aglomeracji warszawskiej. W związku z powyższym DK2 została rozbudowana do klasy Głównej ruchu Przyspieszonego (GP). Inwestycji miała na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu istniejącego korytarza drogowego. Przebudowa DK2 na odcinku mazowieckim polegała m.in. na poprawie niwelety i geometrii drogi, wymianie nawierzchni, wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu, poprawie widoczności na skrzyżowaniach, wydzieleniu pasów do lewoskrętów, odseparowaniu ruchu pieszo-rowerowego od ruchu samochodowego, poprawie odwodnienia i oznakowania drogi. Przeprowadzono też remont generalny istniejących obiektów inżynierskich, wiaduktów i przepustów.
Zarządcą drogi jest warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pomijając odcinek przebiegający przez Warszawę, na większości swojej długości DK2 ma jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątek stanowi jedynie odcinek Ożarów Mazowiecki - Warszawa, który ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na kierunek. Poniżej prezentujemy rysunki z dokumentacji przetargowej dla przebudowy różnych fragmentów DK2, która odbyła się w latach 2007 - 2010.

Odcinek Sochaczew - Paprotnia (425 - 441 km)


Plany sytuacyjne 44 arkusze 3,00 MB


Odcinek Paprotnia - Ołtarzew (441 - 459 km)


Plan orientacyjny 0,44 MB


Plany sytuacyjne 14 arkuszy 14,2 MB


Odcinek Warszawa - Mińsk Mazowiecki (495 - 514 km)


Plan orientacyjny 0,24 MB

Plany sytuacyjne 44 arkusze 2,62 MB


Odcinek Mińsk Mazowiecki - Kałuszyn (516 - 532 km)


Opis, profile, przekroje 9,48 MB

Plany sytuacyjne 43 arkusze 18,7 MB


Odcinek Kałuszyn - Siedlce (532 - 564 km)


Opis 7,35 MB

Plany sytuacyjne 102 arkusze 11,6 MB


Odcinek obwodnica Siedlec (564 - 574 km)


Opis, profile, przekroje 2,80 MB

Plan orientacyjny i plany sytuacyjne 33 arkusze 11,6 MB