Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 48

Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi - Kozienice - Dęblin - Kock

Droga krajowa nr 48 (DK48) przebiega równoleżnikowo przez trzy województwa: łódzkie, mazowieckie oraz lubelskie. Swój początek ma w Tomaszowie Mazowieckim, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 8 (przyszłą ekspresową S8). Następnie kieruje się na wschód do Białobrzegów, gdzie krzyżuje się między innymi z drogą ekspresową S7. Później prowadzi w kierunku miejscowości Kozienice, gdzie łączy się z drogą krajową nr 79. Stamtąd rusza na Lubelszczyznę, przekraczając Wisłę pod Dęblinem, gdzie krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 801. Po minięciu skrzyżowania z drogą krajową nr 17 (przyszłą ekspresową S17) dochodzi do Kocka, w którym kończy swój bieg na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 19.
DK48 jest drogą o znaczeniu regionalnym, uzupełniającą podstawową sieć drogową państwa. Droga łączy najważniejsze trasy przebiegające z północny na południe polski: DK8 (przyszła S8), S7, DK79, DW801, DK17 (S17) oraz DK19 (S19). W województwie mazowieckim DK48 łączy powiaty położone na północ od Radomia z drogą ekspresową S7, która jest kręgosłupem komunikacyjnym regionu. Nie do przecenienia jest również znajdujący się w ciągu tej drogi most na Wiśle. Zarządcą DK48 na Mazowszu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie.

Rozbudowa skrzyżowania DK48, DW729 i DW740 w miejscowości Potworów
Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy skrzyżowania na rondo. Celem inwestycji była rekonstrukcja drogi w rejonie skrzyżowania oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, w tym mieszkańców.
Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlanego inwestycji.


Orientacja 0,82 MB

Przekroje 0,86 MB

Zagospodarowania terenu 0,48 MB

Organizacja ruchu 0,90 MB


Rozbudowa DK48 w miejscowości Wyśmierzyce (km 69+677 - 71+251)
Przedmiotem inwestycji było wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni, modernizacji elementów odwodnienia oraz remont chodników drogi.
W ramach projektu:
 • poprawiono klasę techniczną drogi,
 • uregulowano linię krawędzi jezdni w krawężnikach,
 • poprawiono stan chodników,
 • odtworzono miejsca zatrzymywania się pojazdów komunikacji publicznej,
 • poprawiono odwodnienie drogi.
  Podstawowym celem inwestycji była rekonstrukcja drogi oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, w tym mieszkańców.

  Poniżej prezentujemy rysunek sytuacyjny inwestycji.


  Plan sytuacyjny 1,70 MB


  Rozbudowa DK48 w miejscowości Głowaczów (km 110+102 - 111+340)
  Inwestycja w założonym okresie trwałości nawierzchni drogi i urządzeń drogowych miała zapewnić niezmienne, bezpieczne warunki użytkowania drogi przez wszystkich uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami.

  W związku z tak określonym celem, przewidziano:
  • wzmocnienie nawierzchni do stanu umożliwiającego przeniesienie obciążeń 11,5 tony na oś w okresie obliczeniowym eksploatacji nawierzchni, czyli 20 lat po zakończeniu robót;
  • poszerzenie jezdni do min. 7,0 m (8,0 m na przekroju drogowym) dla zapewnienia wymaganej swobody ruchu w okresie perspektywicznym;
  • budowę chodników po obu stronach, na odcinku występowania źródeł generowania ruchu pieszego (do km 111+029 po obu stronach);
  • budowę drogi rowerowej na odcinku od km 110+520 do km 111+029;
  • budowę zatok autobusowych w km 110+420,00 i 110+651,40;
  • budowę wydzielonego parkingu 11-stanowiskowego z wjazdem/wyjazdem w km 110+146,8;
  • przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 730 w km 110+200;
  • przebudowę wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie opracowania.
  Przyjęte parametry techniczne:
  - Klasa techniczna: główna (G);
  - Prędkość projektowa: 60 km/h;
  - Nośność nawierzchni: 11,5 tony na oś;
  - Kategoria ruchu: KR 4.

  Poniżej prezentujemy rysunek orientacyjny inwestycji.


  Plan orientacyjny 0,37 MB


  Przebudowa mostu w ciągu DK48 w miejscowości Mozolice Duże (km 139+835)
  Przedmiotem inwestycji była przebudowa mostu przez Kanał Kozienicko - Gniewoszowski wraz z dojazdami. W wyniku przebudowy wymieniono większą część konstrukcji mostowej.
  Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlanego inwestycji.


  Dokumentacja fotograficzna 0,47 MB

  Profile i przekroje 3,47 MB

  Organizacja ruchu 1,70 MB