Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Seminarium Niches+


Innowacyjne koncepcje transportu miejskiego.
Dostępność - węzły przesiadkowe - innowacyjne systemy autobusowe

W dniu 17 marca 2011 r. odbyło się Seminarium Niches+ poświęcone problematyce komunikacji miejskiej.
Program ramowy:

1. Przedstawienie projektu NICHES+,
2. Zrównoważona mobilonść: wyzwania strategiczne dla polskich miast na przykładzie Gdyni,
3. Komunikacja miejska "szyta na miarę" - jak poprawić jakość komunikacji miejskiej korzystając z opinii klientów,
4. Innowacyjne koncepcje zwiększania dostępności
   - Planowanie na rzecz dostępności lokalnej przestrzeni publicznej na przykładach rozwiązań Monachium i Goteborga,
   - Dostęp do transportu publicznego na przykładzie doświadczeń Krakowa,
   - Ocena dostępności do systemu transportu publicznego: narzędzia MEDIATE,
5. Węzły przesiadkowe przyjazne dla pasażerów
   - Węzły przesiadkowe przyjazne dla pasażerów - przedstawienie rekomendacji NICHES+,
   - Ocena węzłów przesiadkowych w Warszawie,
   - Rola systemów parkingów Park&Ride w Warszawie,
6. Innowacyjne systemy komunikacji autobusowej
   - Innowacyjne systemy komunikacji autobusowej - przedstawienie rekomendacji NICHES+,
   - Europejski System Komunikacji Autobusowej,
Prezentacje z Konferencji


0,60 MB

0,56 MB

0,57 MB

0,93 MB

1,45 MB

1,67 MB

0,90 MB

1,05 MB

3,58 MB

0,96 MB

1,63 MB