Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


N A U K A

Niniejszy dział będzie tworzony z myślą o osobach zainteresowanych problematyką projektowania dróg kołowych, inżynierią ruchu, planowaniem układów komunikacyjnych, itp. Mamy nadzieję, że materiały, jakie znajdziecie na tej stronie usprawnią proces projektowania i zapewnią poprawność przyjętych rozwiązań.

Dział "Nauka" będzie stale rozwijany.
Obecnie znajdują się w nim rozdziały:

Naszą ambicją jest również zamieszczanie prac i opracowań naukowych studentów Inżynierii Lądowej , Komunikacji, Inżynierii Środowiska.

Bardzo chętnie udostępnimy naszą stronę celem przeprowadzania ankiet internetowych związanych z tematyką komunikacyjną.

Z poważaniem
Zarząd SISKOM