Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Zewnętrzna Obwodnica Miejska (Obwodnica Ekspresowa)


Docelowy przebieg:

Południowa Obwodnica Warszawy S-2  
Trasa Armii Krajowej/Trasa Toruńska S-8  
Wschodnia Obwodnica Warszawy S-17

Wybudowanie autostrady Warszawa - Łódź do 2012 roku i około 200 km dróg ekspresowych w ciągu ośmiu lat planuje stołeczny oddział GDDKiA. Drogi te umożliwią szybkie, sprawne i bezpieczne poruszanie się po aglomeracji warszawskiej i województwie Mazowieckim. Realizacja tych planow w dużej mierze zależy też od nas samych i klimatu dla wszelkich inwestycji drogowych. Odcinek autostrady A2, który łączy Warszawę (poprzez Berlin) z resztą Europy zachodniej, bierze początek w Strykowie koło Łodzi (węzeł Łódź Północ) i sięgnie podwarszawskiej wsi Konotopa. Odcinek ten ma 93,5 km długości, przekrój 2x2 pomiędzy Strykowem i Pruszkowem oraz przekrój 2x3 od Pruszkowa po granicę Warszawy. Autostradę do granic Warszawy otwarto etapami między 23.05 a 06.06.2012.

Prawdziwa rewolucja komunikacyjna ma ogarnąć wreszcie Warszawę. Cel zostanie ostatecznie osiągnięty, gdy powstaną wszystkie z pięciu zaplanowanych odcinków dróg ekspresowych, które mają złożyć się na zewnętrzną obwodnicę miejską stolicy. Drogowcy chcą na przedłużeniu A2 zbudować dwie nowe drogi ekspresowe: Trasę AK (S8) i Południową Obwodnicę Warszawy (S2) wiodące przez północne i południowe dzielnice miasta. To one wraz ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) utworzą obwodnicę miejską. Jej długość wyniesie ok. 75 km. Wjechać i zjechać z arterii głównej będzie można poprzez 30 węzłów oddalonych od siebie średnio o 2,7 km. Spośród nich sześć ma służyć do wjazdu na nowo wytyczane arterie umożliwiające szybkie wydostanie się z miasta w kierunku:

● Nadarzyna i Magdalenki - Trasa Salomea-Wolica (S7-S8)

● Łomianek i Nowego Dworu Mazowieckiego - Trasa S7

● Wyszkowa (z ominięciem Marek) - Trasa S8

● Łodzi i Poznania po autostradzie A2 (z ominięciem Ożarowa Mazowieckiego) .

● Mińska Mazowieckiego i Siedlec po autostradzie A2,

● Lublina - Trasa S17

Planowane trasy ekspresowe i terminy budowyPółnocny odcinek obwodnicy Warszawy istnieje obecnie na odcinku od węzła Konotopa do węzła Powązkowska oraz od węzła Modlińska do węzła Piłsudskiego w Markach. Ostatnim odcinkiem modernizowanym będzie odcinek Powązkowska - Modlińska z Mostem Grota Roweckiego, która się rozpocznie latem 2013 i potrwa do końca 2014 roku. Najważniejsze elementy modernizacji:

- budowa nowych wiaduktów nad Modlińską, Łabiszyńską i linią kolejową.

- rozbudowa Trasy Toruńskiej do przekroju 2x3,

- poszerzenie mostu Grota Roweckiego do przekroju 2x5

Jedne z największych emocji wzbudza w Warszawie budowa Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) wraz z tunelem pod Ursynowem. Nieliczni, ale bardzo głośni przeciwnicy tego rozwiązania nie potrafią jednak wskazać rozsądnej alternatywy. W znacznej części wszelkie protesty wynikają jedynie z braku wiedzy na temat projektowanej trasy. Tymczasem POW (S2) wraz z tunelem pod Ursynowem jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na ochronę tej dzielnicy przed hałasem i spalinami. Od lat 60-tych zarezerwowany jest też na tym terenie korytarz przeznaczony pod budowę autostrady A2. Inwestycja wejdzie w kolizję tylko z nielicznymi zabudowaniami, które zostaną wykupione przez Państwo, a ich właściciele otrzymają odpowiednie odszkodowania. Tunel zmniejszy szkodliwy wpływ trasy do minimum, a sama trasa stworzy możliwość wygodnego wydostania się z niemal 200 tys. Ursynowa w kierunkach wschód - zachód. Obecnie trwa budowa odcinka będącego kontynuacją A2 na odcinku Konotopa - Puławska. Odcinek ten powstanie do lata 2013 roku.
Obecnie trwa tworzenie koncepcji wschodniej obwodnicy Warszawy po wygaszeniu jej decyzji środowiskowej. Jedyny krótki odcinek, którego powstanie w krótkiej perspektywie jest pewne to zaledwie 1km odcinek między węzłem Piłsudskiego a Drewnica, który jest wspólny razem z trasą S8 stanowiącą obwodnicę Marek i wylot na Białystok.
Budowa zewnętrznej obwodnicy miejskiej będzie najbardziej kosztownym przedsięwzięciem inwestycyjnym w dziejach stolicy. Inwestycja jest jednak konieczna, gdyż warszawiacy nie stronią od samochodów. Obecnie na 1000 mieszkańców przypada już ponad 400 aut. Dodatkowo obwodnica miejska będzie obsługiwać ruch aglomeracyjny i samochodów osobowych oraz ciężarowych wjeżdżających do Warszawy. Koszt wykonania drogowego pierścienia - począwszy od sporządzenia projektów i wykupienia gruntów, a na budowie skończywszy - jest szacowany na 15 mld zł. Na wysokość tej astronomicznej kwoty ma wpływ między innymi mnogość obiektów inżynierskich, które wzdłuż arterii znajdą miejsce dosłownie co kilkaset metrów. Wiadomo, że budżet państwa nie udźwignie takich inwestycji i o pieniądze musimy zwracać się do Unii Europejskiej. Na etapie rozruchu inwestycji najprawdopodobniej sięgniemy do Krajowego Funduszu Drogowego.
Analiza wariantu zero zaniechania budowy obwodnicy ekspresowej Warszawy 7,55 MB

Materiały archiwalne
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDOWY DRÓG EKSPRESOWYCH
W Ramach Warszawskiego Węzła Transportowego
W Związku Z Doprowadzeniem Autostrady A2
Do Węzła Konotopa
15 maja 2005r.

Plik Word 115 kB


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
DOCELOWY UKŁAD DRÓG EKSPRESOWYCH
W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
STAN PRZYGOTOWAŃ. 28 stycznia 2005 r.

Prezentacja PowerPoint 7,65 MB


ATKINS
Wstępne Studium Wykonalności dla zrównoważonego rozwoju Warszawskiego Węzła Transportowego w połączeniu z Transeuropejskimi Korytarzami I,II i VI
Lipiec 2004

Prezentacja Adobe Reader 41,3 MB


Janusz PIECHOCIŃSKI
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury
Założenia kształtowania sieci dróg ekspresowych i autostrady A2 w Warszawie. Luty 2003

Prezentacja PowerPoint 21,7 MB