Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Studium koncepcyjne budowy trasy rowerowej Velostrada

rowerowego połączenia Mokotowa (ciąg ulic Rolna - Bukowińska) z al. KEN przy pomocy wiaduktu nad dolinką Potoku Służewieckiego.

Przez Velostradę rozumie się trasę rowerową o wysokich parametrach projektowych, umożliwiającą osiąganie wysokich prędkości podróży. Zakłada sią, że powinna ona być poprowadzona w planie i w profilu tak by zminimalizować liczbę kolizji na trasie oraz zużycie energii potrzebnej na jej pokonanie. Celem jej powstania ma być uczynienie trasy atrakcyjną dla odbywania codziennych podróży m.in. do pracy i do szkoły (nie rekreacyjnych) wykonywanych w godzinach szczytów komunikacyjnych miasta. Dzięki temu możliwe będzie zdecydowane wzmocnienie atrakcyjności systemu transportowego dla ruchu rowerowego w tym korytarzu transportowym co w konsekwencji ułatwi zmiany w zachowaniach komunikacyjnych i zmianę podziału zadań przewozowych (ograniczenie roli samochodu). Projekt jest zlokalizowany w Warszawie w obszarze na pograniczu dzielnic Ursynowa i Mokotowa w rejonie Parku Dolina Służewska.
Projekt wyznaczenia Velostrady jako połączenia rowerowego o wysokim standardzie będzie przynosić znaczne korzyści przede wszystkim użytkownikom rowerów na Ursynowie i Mokotowie, ale nie tylko. Rozwój infrastruktury rowerowej o wysokiej jakości będzie bowiem promować ideę transportu rowerowego w Warszawie, co pośrednio będzie miało także wpływ na zachowania pozostałych mieszkańców Warszawy. Projekt bezpośrednio odpowiada na potrzeby społeczności Ursynowa i Mokotowa. Umożliwi mieszkańcom odbywanie podróży międzydzielnicowych i przejazdy do centrum Warszawy. Velostrada skróci czas podróży, a przede wszystkim poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem wzdłuż al. KEN. Wszystkie działania związane z budową Velostrady spowodują, że transport rowerowy na tym odcinku stanie się bardzo atrakcyjny i w rezultacie wraz z innymi przedsięwzięciami podejmowanymi w związku z rozwojem sytemu transportu rowerowego przyczynią się do zmiany podziału zadań przewozowych w podróżach po Warszawie. Zachęcenie do odbywania podróży rowerami będzie wpływać na ograniczenie liczby podróży samochodowych, a także w pewnym stopniu obniżać obciążenie środków transportu zbiorowego.

W dokumencie m.in.:

 • STAN ISTNIEJĄCY
 • WNIOSKI DO STANU ISTNIEJĄCEGO
 • KONCEPCJA ROZWIĄZANIA "VELOSTRADY"
 • SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA VELOSTRADY
 • OSZACOWANIE KOSZTÓW WARIANTU WYNIKOWEGO
 • UWAGI DO PROPONOWANEGO WARIANTU VELOSTRADY
 • KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z BUDOWY VELOSTRADY

  Niniejszy raport przedstawia wyniki Studium koncepcyjnego budowy trasy rowerowej Velostrada - rowerowego połączenia Mokotowa (ciąg ulic Rolna - Bukowińska) z al. KEN przy pomocy wiaduktu nad dolinką Potoku Służewieckiego. Opracowanie zostało przygotowane przez biuro projektowo-konsultingowe TransEko sp.j. na zamowienie Biura Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy.
  W Studium sformułowano łącznie cztery warianty trasy rowerowej łączącej północnowschodni Ursynów z Mokotowem. W ramach analizy wariantów uwzględniono:
  - dowiązanie dróg rowerowych do planowanego przedłużenia al. KEN,
  - budowę wiaduktu rowerowego, w nawiązaniu do przebiegu istniejącego wiaduktu ciepłowniczego,
  - możliwość przedłużenia drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej aż do Parku Dolina Służewska i dowiązanie jej do istniejących dróg rowerowych.
  Wyboru wariantu do analiz szczegółowych dokonano na podstawie szczegółowej analizy wielokryterialnej. Dla wybranego - rekomendowanego, wariantu rozwiązania projektowanej trasy rowerowej zaproponowano rozwiązania szczegółowe.


  Synteza Studium

  Prezentacja Studium


 • Wariant 2a

  Niweleta wariant 2a

  Wariant 2b

  Niweleta wariant 2b

  Przekroje