Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Mapy Dokumenty Zdjęcia

Trasa NS (odcinek miejski)


Trasa NS na odcinku od węzła "Marynarska" do węzła z Trasą AK będzie klasy GP (ulica główna ruchu przyspieszonego) o prędkości projektowej 80 km/h. Długość tego odcinka wynosi ok. 10 km. Trasa ma mieć charakter jednej z ważniejszych arterii miejskich i służyć będzie głównie do obsługi relacji międzydzielnicowych oraz relacji łączących rejony miasta z trasami wylotowymi w kierunku północnym i kierunku południowym i południowo zachodnim oraz włączeniu układu drogowego stolicy do obsługi komunikacyjnej lotniska im. Fryderyka Chopina na Okęciu. Zakłada się, że trasa będzie bezkolizyjna na zasadniczym przebiegu co sprawia, że przewiduje się znaczny zakres obiektów mostowych - wiaduktów i estakad (w tym długą estakadę nad układem torowym stacji kolejowej PKP Warszawa Główna Odolany).
Przedłużeniem Trasy NS na północy Warszawy będzie nowa trasa wylotowa na Gdańsk S7 - Bemowo-Czosnów poprowadzona skrajem Bemowa i Chomiczówki. Kontynuacją Trasy NS na południe od ulicy Marynarskiej będzie trasa ekspresowa S79 do węzła "Lotnisko" z Południową Obwodnicą Warszawy - S2, a dalej trasa S7 - Warszawa - Grójec, która stworzy alternatywny wylot ze stolicy w kierunku Krakowa.
S7 Bemowo-Czosnów i Warszawa-Grójec oraz S79 będą realizowane przez GDDKiA, natomiast inwestorem Trasy NS na odcinku miejskim będzie miasto stołeczne Warszawa.
Na całej długości projektowanego odcinka przewiduje się przekrój 2 x 3 (dwujezdniowy z jezdniami o trzech pasach ruchu w każdym kierunku) z pasem dzielącym pośrodku oraz pasami postoju awaryjnego.
Przewidziano pięć (opcjonalnie sześć) węzłów:
 • z ul. Sasanki / Marynarską,
 • z ul. Grójecką / al. Krakowską (opcja),
 • z al. Jerozolimskimi,
 • z ul. Połczyńską,
 • z ul. Górczewską,
 • z trasą Armii Krajowej.
  Dwa ostatnie węzły projektowanego odcinka (Górczewska, Trasa Armii Krajowej) ze względu na bliską odległość będą musiały być traktowane jako jeden węzeł zespolony i wymagają szczególnego potraktowania.
  Z uwagi na lokalizację trasy w obszarze miejskim oraz potrzebę gruntownej przebudowy bogatej istniejącej infrastruktury koszt inwestycji będzie względnie wysoki i wyniesie w przybliżeniu około 2 600 mln zł.
  Przewidywany termin realizacji inwestycji po 2020 roku.

  M A P Y

  Plan orientacyjny Trasy NS 3,83 MB

  Lokalizacja Trasy NS na tle układu drogowego Warszawy 2,57 MB


  Przykładowe projekty węzłów na Trasie NS:

         

         

  D O K U M E N T Y

  Dokument zawiera m.in.:

 • Opis i cele projektu
 • Informacje o stanie technicznym istniejącej infrastruktury
 • Informacje o zagospodarowaniu urbanistycznym korytarza projektowanej trasy
 • Analizy ruchowe
 • Analizę techniczną inwestycji
 • Analizę ekonomiczną

  Przedmiotem studium jest budowa odcinka trasy N-S w Warszawie od węzła z ul. Marynarską/Sasanki do węzła z Trasą Armii Krajowej (odc. w. Konotopa - w. Prymasa Tysiąclecia) o długości ok. 10 km. Cała trasa N-S obejmuje drogę od węzła z południową obwodnicą Warszawy (POW) w rejonie skrzyżowania z linią kolei radomskiej do węzła Kiełpin na drodze DK7 w rejonie tuż za m. Łomianki (wylot z Warszawy w kierunku Gdańska) o długości ok. 27 km.
  Projektowana trasa ma mieć charakter jednej z ważnych arterii miejskich i służyć będzie głównie do obsługi relacji międzydzielnicowych oraz relacji łączących rejony miasta z trasami wylotowymi w kierunku północnym i kierunku południowym i południowo zachodnim. • Z D J Ę C I A

  Poniżej zdjęcia lotnicze terenów zarezerwowanych pod Trasę NS autorstwa Tomasza Kaczyńskiego. Kolorem zielonym zaznaczono rezerwę terenu pod NS. Kolorem czerwonym natomiast zaznaczona jest rezerwa terenowa pod kiedyś planowane połączenie Trasy NS z przedłużeniem Al. Prymasa Tysiąclecia.